Роздрукувати сторінку

Освіта у регіонах України

« Назад

У регіонах України показники якості й кількості вищої освіти та професійної підготовки відрізняються. Рівень показників кількості охоплення середньою та вищою освітою є достатньо високим у всіх регіонах країни.

середня та вища освіта

За охопленням середньою освітою в Україні лідирують міста Київ та Севастополь, а також Київська область у цих регіонах стовідсоткове покриття середньою освітою.

Найнижче охоплення середньою освітою постерігається у Донецькій області — 88%. За охопленням вищою освітою розкид показників по регіонах є більшим. Максимальні показники (100%) у Києві й Харківській області, мінімальні — у Закарпатській (29%) та Київській областях (35%). Така ситуація спричинена нерівномірним розташуванням великих вузів у країні. Показник якості освіти у всіх регіонах оцінено як значно нижчий, на відміну від показника кількісного. Його середня величина по регіонах — 3,87, у світі — 4,01 бала. З усіх показників «якості освіти» рівень шкіл менеджменту виявився найнижчим (2,97). Максимальну оцінку бізнес-школам виставили у Дніпропетровській області (3,60), а мінімальну — у Чернігівській (2,44). Оцінки інших факторів — якості системи освіти, якості викладання математики й природознавчих наук, доступу до Інтернету в школах — є вищими.

Середня оцінка «навчання на робочому місці» найнижча в Україні з-поміж усіх показників вищої освіти та професійної підготовки (3,18) і нижча за середньосвітову на 0,22 бала. Найбільше навчають персонал у Донецькій області (4,18) та Севастополі (4,13), найменше — у Чернігівській області (3,49).

За результатами опитування, у різних регіонах країни працедавці стикаються із складностями через низький рівень кваліфікації робочої сили. Найбільше невдоволення освітою персоналу — у керівників компаній у Житомирській, Чернівецькій, Донецькій та Луганській областях. У зазначених областях проблеми через кваліфікацію робочої сили виникають у тих самих галузях, як і в Україні у цілому: обробна промисловість та сільське господарство.

вища освіта, середня освіта в Україні

З іншого боку, у Києві, Івано-Франківській та Волинській областях керівники компаній найбільше задоволені рівнем освіти робочої сили. У розрізі за галузями, найменше проблем виникає у інвестиційних компаній та підприємств готельного й ресторанного бізнесу. Лише 10 і 11% керівників у цих сферах зауважили, що стикаються із труднощами через низький рівень кваліфікації персоналу. Як раніше було зазначено, найбільша кількість проблем за цим фактором виникає на підприємствах машинобудування (29%) та сільського господарства (26%).

Згідно з опитуванням керівників бізнесу, українська система освіти  не забезпечує зростання конкурентоспроможності регіонів країни, незважаючи на її відносно високі кількісні характеристики. Україна входить до першої двадцятки рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ за індексом охоплення вищою та середньою освітою.

Втрата позицій за складовою «Вища освіта і професійна підготовка» гальмує зростання конкурентоспроможності економіки країни. Зазначена складова входить до групи так званих «підсилювачів ефективності», які мають найголовніше значення під час розрахунку індексу для країн, які перебувають на другій стадії розвитку (за методологією ВЕФ), а отже, у недалекому майбутньому це стосуватиметься і України. Важливість зазначеної складової також підтверджується високою кореляцією між її оцінками та добробутом регіонів, що вираховується як ВРП на особу.

Отже, без удосконалення системи освіти  насамперед без підвищення якості освіти й навчання на робочих місцях вкрай ускладниться процес зростання конкурентоспроможності регіонів України та їх добробуту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!