Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Європейському Союзі (ЄС)

Освіта в Європейському Союзі (ЄС)

Тенденції розвитку вищої освіти в ЄС

В Болонському процесі освіта виступає як культурна цінність, що об’єднує народи великої Європи, її розвиток повинен відповідати потребам суспільства знань, то Лісабонська стратегія спрямована на підтримку розвитку економічної могутності ЄС, на відповідність вищої освіти економіці знань.

шкільна освіта ЄС

У сучасних умовах Болонський процес сприймається....


14.10.2014 10:57/читати далі...
Управління освітою в країнах ЄС

В умовах інтеграції України до європейського та світового освітнього просторів пріоритетним напрямом державної політики стає модернізація правління системою вищої освіти відповідно до вимог глобального суспільства. Інтернаціоналізація вищої освіти є одним з ключових факторів такої модернізації, адже реалізація стратегій міжнародного співробітництва в  освітній сфері дозволить нашій країні стати рівноправним партнером на світовому ринку освітніх послуг.

Управління освітою в країнах ЄС

Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти найбільш активно досліджуються.....


14.10.2014 10:50/читати далі...
Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень у освіті

Шкала ECTS є засобом переведення національних оцінок мобільних студентів в інші системи оцінювання в межах єдиного європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Очевидно, що шкала ECTS є гнучкішою у порівнянні з вітчизняною. Вона дає чіткіше уявлення про ступінь досягнення студентами основних освітніх цілей у процесі навчання за рахунок розширення діапазону оціночних категорій.

Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягненьу освіті 

Як видно, одним з основних моментів, з яким зіткнулись навчальні заклади....


14.10.2014 10:39/читати далі...
Основні вимоги до застосування норм і механізмів ЕСТS

Діючі сьогодні критерії оцінювання залишились з часів панування у вищій школі концепції змісту освіти як сукупності ЗУН, отже базуються, в основному, на якісних показниках повноти, глибини, міцності, системності, оперативності, свідомості, узагальненості знань і умінь студентів. Крім цього враховуються такі додаткові показники як уміння студента пов'язувати зміст дисципліни зі змістом майбутньої професійної діяльності, обґрунтовано вирішувати професійні завдання, а також ступінь самостійності студента. На оцінку впливає не тільки правильність, але й чіткість відповіді студента, культура його мовлення (усна й письмова) тощо.

Основні вимоги до ЕСТS

П’ятибальна вітчизняна шкала оцінювання була запроваджена у....


14.10.2014 10:30/читати далі...
Ключові елементи системи ЕСТS

Внаслідок зростання ролі знань і освіти як для кожної  особистості,  так і для усього суспільства, особливе завдання  покладається на вищу освіту, яка є важливим елементом розвитку  людських ресурсів.

Ключові елементи системи ЕСТS

Дослідження Всесвітнього банку показали, що...


14.10.2014 10:19/читати далі...