Роздрукувати сторінку

Єдині критерії та стандарти у сфері освіти за Болонським процесом

« Назад

19 травня 2005 р. у норвезькому місті Бергені відбулася подія, що стала визначальною для подальшого розвитку системи вищої освіти України. Так, на Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, «Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей», було схвалено приєднання України до Болонського процесу.

Загальноєвропейський простір вищої освіти

З цією подією пов’язують офіційне визнання приєднання нашої держави до процесу інтеграції національної системи вищої освіти до загальноєвропейського освітнього простору згідно з принципами та цілями, визначеними у Болонській декларації «Європейський простір у сфері вищої освіти» від 19 червня 1999 р. Та інших документах, підписаних у розвиток Болонського процесу. Фактично ж Україна включилася у Болонський процес раніше, прийнявши Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України вiд 23 січня 2004 р. № 49).

Болонський процес та Україна

За цей час Болонський процес в Україні по суті став «брендом» реформ національної системи вищої освіти, що спрямовані на входження її в європейський освітній і науковий простір у рамках загального руху щодо реалізації євроінтеграційних прагнень України. Аналіз же документів, прийнятих у рамках Болонського процесу його учасниками, вказує на те, що цей Процес не є самоціллю. У преамбулі Комюніке Бергенської конференції міністрів країн Європи вiд 20 травня 2005 р. визначено, що політика впродовж реалізації Болонського процессу здійснюється задля досягнення кінцевої мети – створення Загальноєвропейського простору вищої освіти до 2010 р. У Комюніке Лондонської конференції від 19 травня 2007 р. Визначено 2010 рік як рік переходу від Болонського процесу до Європейського простору вищої освіти (далі – ЄПВО).

Зрештою на зустрічі міністрів, що відповідають за вищу освіту у державах – учасниках Болонського процесу, яка відбулася 11–12 березня 2010 р. у Будапешті та Відні, прийнято Будапештсько-Віденську Декларацію, якою офіційно проголошено про створення ЄПВО. Бухарестське Комюніке 2012 року (26–27 квітня 2012 р.) додатково наголосило про використання потенціалу міністрів Ради Європи з найбільшою користю для «консолідації Європейського простору вищої освіти» (варто відзначити, що з цією подією пов’язується завершення не Болонського процесу, а лише його першого етапу).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!