Роздрукувати сторінку

Основні завдання Європейського простору вищої освіти

« Назад

Сьогодні світові соціально-економічні тенденції характеризуються поширенням глобалізації в усіх сферах людської діяльності, у тому числі в економіці й освіті.

завдання Європейського простору вищої освіти

Як складова всесвітньої економічної системи економіка України знаходиться під впливом глобалізаційних процесів і має їх враховувати задля підтримки конкурентоспроможності власних виробників товарів та послуг. Сучасний розвиток українського суспільства неможливий без участі в системі світових господарських зв'язків та будівництва відкритої економіки.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі, торкаються й сфери освітніх послуг. Розвиток процесів глобалізації й інтернаціоналізації світового господарства вимагає від вищої освіти підготовки професійних кадрів, здатних ефективно працювати в умовах змін глобальної економічної системи.

Швидкі соціально-економічні зміни в суспільстві задають нові параметри функціонування системам вищої освіти й водночас ставлять перед ними нові завдання. В останні роки провідні країни почали перетворення у своїх системах вищої освіти, які іноді переходять у глибокі реформи.

Основними передумовами розвитку глобалізаційних тенденцій на європейському освітянському ринку є: загальні тенденції глобалізації світового господарства; розвиток світового ринку праці; розвиток інформаційного суспільства; формування «Європи знань».

Сьогодні важливість освіти й освітнього співробітництва в розвитку й зміцненні стійких і демократичних суспільств стало універсальною та першорядною цінністю. Освіта є пріоритетною турботою урядів усіх європейських країн, але структури систем освіти суттєво відрізняються як у межах країн, так і між країнами. Досвід європейських країн з інтеграції освітнього простору підтримується багатьма країнами світу, який свідчить, що інтеграція на ринку освітніх послуг здійснюється на усіх рівнях освітнього простору – від університетів до міністерств.

Можна виділити три основних напрями інтеграції ринків освітніх послуг:

1. Підписання Великої хартії університетів;

2. Створення Зони європейської вищої освіти (Болонський процес);

3. Програми ЄС зі співробітництва у сфері освіти.

основні напрями інтеграції ринків освітніх послуг

Сучасним основним напрямом інтеграції ринків освітніх послуг є підписання Болонської декларації щодо створення Зони європейської вищої освіти, яка є системою, де національні особливості й загальні інтереси можуть взаємодіяти й підсилювати один одного для вигоди Європи, її студентів та громадян в цілому.

Основні завдання Болонської декларації для формування єдиного європейського простору вищої освіти наступні:

- двоступенева система з першим циклом не менше трьох років;

- узгодження системи вищої освіти через спеціальним чином оформлений додаток до диплома про академічну кваліфікацію випускника, що полегшує працевлаштування;

- упровадження системи залікових одиниць за типом ECTS – європейської системи перезаліку залікових одиниць трудомісткості як належного засобу великомасштабної студентської мобільності;

- сприяння мобільності як студентів, так і викладачів, дослідників, адміністративно-допоміжного персоналу вищих навчальних закладів;

- сприяння європейській співпраці в забезпеченні якості освіти з метою розробки самостійних критеріїв і методологій;

- сприяння необхідним європейським перетворенням у вищій освіті;

- соціальний захист і відповідальність вищих навчальних закладів за його підвищення;

- посилення інтеграції науки й освіти;

- відкритість Європи світу в цілому;

- розв'язання проблеми навчання протягом всього життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!