Роздрукувати сторінку

Етапи реалізації Європейської стратегії зайнятості

« Назад

Етапи реалізації Європейської стратегії зайнятості здійснюються за таким алгоритмом:

етапи реалізації Європейської стратегії зайнятості

а) розроблення загальної концепції;

б) визна­чення країн, які досягли позитивних результатів;

в) конкретизація завдань і складання спеціальних дорожніх карт;

г) консультації з соці­альними партнерами та представниками організацій громадянського суспільства;

д) схвалення керівних настанов, запропонованих Комісією та Радою ЄС;

е) імплементація керівних настанов на національному рівні;

є) моніторинг та інспектування;

ж) загальна доповідь;

з) новий цикл.

Реалізація усіх напрямків Європейської стра­тегії зайнятості  відбувається шляхом запровадження різноманітних програм, не є винятком європейська стратегія зайнятості молоді.

Так, Програма Співтовариства щодо зайнятості та соціальної солідарності – «Прогрес»  проголосила, що засідання Європейської ради в Лісабоні,  стало важливим етапом на шляху реалізації Європейської стратегії сприяння зайнятості та соціального включення як невід’ємної частини загальної стратегії Союзу, спрямованої на досягнення стратегічної мети протягом на­ступного десятиліття, що ґрунтується на більш конкурентоздатній та динамічній і заснованій на знаннях економіці, здатній на стійкий розвиток, із більшою кількість робочих місць та більшим соціальним включенням.

Ключовими характерними рисами Європейської стратегії зайнятості виступають положення, що стосуються:

– забезпечення взаємодії з національними програмами реформування;

– акцентування уваги на пріоритетах Лісабонської стратегії;

– підтримка чотирьох пріоритетних завдань, щодо збільшення інвестицій в знання та інновації; розкриття потенціалу бізнесу, особливо малого бізнесу у справі забезпечення зайнятості; покращення можливостей зайнятості через розвиток «fleхісurity»; покращення управління енергетичними ресурсами;

– адресація інших ключових рекомендацій Ради та пріоритетів Союзу.

Розвиток Європи без кордонів, її конкурентоспроможності на світовому ринку потребує змін ситуації на ринку праці із врахуванням процесу старіння європейського суспільства. Такі зміни можливі при умові розвитку різних рівнів мобільності працівників.

завдання Європейської стратегії зайнятості

Європейська стратегія зайнятості переслідує наступні завдання:

- покращення вивчення та розуміння ситуації, що переважає у державах-членах і інших країнах-учасниках шляхом використання аналізу, оцінки та закритого моніторингу політик;

- підтримка розвитку статистичних інструментів, методів і спільних індикаторів;

- підтримка та моніторинг реалізації права Союзу, там де це є необ­хідним; завдань політики ЄС у країнах-членах, оцінка їх ефективності та впливу;

- сприяння системному та взаємному вивченню, визначенню та поширенню передового досвіду та інноваційних підходів на євро­пейському рівні;

- підвищення інформованості про політики Союзу і його завдання зацікавлених сторін і широкої громадськості;

- підтримка здатності ключових європейських організацій, що діють на різних рівнях з метою стимулювання, підтримки та подальшого розвитку політик ЄС та їх цілей, там де це необхідно.

Структурно Програма охоплює такі питання, як:

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!