Роздрукувати сторінку

Основні цілі Болонського процесу

« Назад

Офіційно наша держава стала членом Болонського процесу 19 травня 2005 року, коли її представник підписав декларацію Бергенської конференції. За цей час за результатами експерименту, що проводився у ряді вищих навчальних закладів, напрацьовано та розроблено відповідні рекомендації.

Болонський процес, член Болонського процесу

У цілому Болонський процес у межах Західної Європи оцінюється як явище позитивне. Щодо особливостей впровадження Болонського процесу в систему вищої освіти, то тут досить багато критичних зауважень. Дехто вважає, що система недосконала, що вона орієнтована на нижчий рівень базових знань, не сприяє розвитку комунікативних здібностей і потребує вдосконалення. Окрім того, впровадження механізмів Болонського процесу, на думку професорсько-педагогічного складу, знищить вітчизняні наукові школи, що є неминучим наслідком уведення посади тьюторів (учителів-інструкторів), і ліквідації кафедр. Відзначається також, що нова система не сумісна з нашою слабкою технічною базою.

Сьогодні Болонська система стає реальним фактором діяльності ВНЗ України. Не став винятком в цьому відношенні й південний регіон. Є певні досягнення, але є й суттєві проблеми, без усунення яких говорити про дієвість нової системи досить проблематично. Перш за все, завдання реалізації принципів Болонського процесу має формальний та сутнісний вимір. З формальної точки зору необхідно відпрацювати низку документів та організаційно впровадити кредитно-модульну систему. Це досить копітка робота, оскільки потребує розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки фахівців, відповідних навчальних планів, структурно-логічних схем вивчення дисциплін, розподілу навчальних дисциплін на модулі, розробку методичного забезпечення вивчення кожного модулю та відповідного контролю.

Практично в усіх ВНЗ ця робота розпочата: розроблено детальні інструкції щодо організації та проведення занять за новою системою, з викладачами кафедр проведено спеціальні семінари, на яких розглядалися особливості роботи викладача в нових умовах, за новою системою організовано навчальний процес з студентами перших курсів, науково-методичні центри основну свою увагу акцентують на розробці відповідного методичного забезпечення.

цілі Болонського процессу

Щодо такої складової навчального процесу як студенти, то тут необхідно зазначити кілька суттєвих моментів. Передусім, викладачі ВНЗ відзначають сталу тенденцію погіршення якості абітурієнтів як за рівнем інтелекту, так і за рівнем здоров’я. Причина досить банальна – незбалансованість навчального процессу в середній школі. Школа намагається охопити зростаючий інформаційний потік, в результаті чого шкільні навчальні програми виявляються перевантаженими. Як наслідок, значна частина учнів втрачає мотивацію до навчання і заробляє формальні оцінки.

Отже, Болонський процес – це засіб переведення європейської освіти на якісно новий рівень з метою надати їй привабливості, якості, мобільності, неперервності. Якщо майбутнє України пов’язане з Європою та прогресом, то ми повинні впроваджувати його не тільки формальну, але й сутнісну сторони.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!