Роздрукувати сторінку

Європейська стратегія зайнятості молоді: наслідки та перспективи

« Назад

Європейський Союз є одним із найбільших наднаціональ­них утворень, членом якого прагне стати і Україна. Однак основними умовами ефективного членства в ЄС є економічна та правова інтеграція.

освіта в ЄС, Стратегія працевлаштування ЄС

На даний час, світ охопила глобальна економічна криза, не є винятком і країни-члени ЄС. На світових ринках праці спостерігаються значні темпи зростан­ня безробіття. Найбільш незахищеними на ринку праці виступають молоді люди, люди старшого віку, які втратили роботу, однак ще не досягли пенсійного віку.

На подолання цих проблем і спрямована європейська стратегія зайнятості, складовою, якої є стратегія зайнятості молоді.

У цьому світлі особливо актуальним є питання забезпечення зайнятості молоді в ЄС та використання цього позитивного правового досвіду в українських реаліях.

Хоча ринок праці Європейського Союзу зазнав впливу економіч­ної кризи, однак рівень зайнятості як ніколи залишається стійким порівняно із економічним спадом, що охопив усі галузі економіки.  В країнах ЄС намітилась тенденція до стрімкого зрос­тання безробіття серед молоді, мігрантів, осіб із низьким рівнем кваліфікації.

Слід сказати, що існує різниця в рівні безробіття серед молодих жінок і чоловіків. Так, рівень безробіття серед молодих жінок в ЄС на 1,6 % є нижчим, ніж серед чоловіків. Однак у семи європейських країнах, таких як: Кіпр, Греція, Франція, Чехія, Італія, Польща та Португалія рівень безробіття серед молодих чоловіків є нижчим по­рівняно із рівнем безробіття серед жінок.

Мета Стратегії працевлаштування ЄС – це підтримка освіченої, володіючої високими вміннями, здатної до адаптації робочої сили, а також надання переваги ринкам праці, які реагують на економічні зміни.

стратегія зайнятості молоді, стратегії працевлаштування

Європейська стратегія зайнятості розвивалася як процес, головною метою якого було заохочення обміну інформацією та проведення спільних дискусій між усіма країнами-членами з тим, щоб досягнути рішення або застосувати кращу практику для забезпечення більшої та кращої зайнятості в країнах-членах ЄС.

Стратегія постає як діалог між державами-членами та Європейською комісією. Крім того, важливою її складовою є діалог між Європейською комісією, соціальними партнерами та європейськими інституціями, а саме Європейським парламентом, Європейським економічним і соціальним комітетом і Комітетом регіонів. Ключову роль у реалізації Стратегії відіграє Комітет зайнятості, який формується із представників кожної країни-члена та Європейської комісії та координує завдання та пріо­ритети політики зайнятості на європейському рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!