Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України

Розділ І. Права студента України

24. Проходження виробничої практики студентом під час навчання

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів є невід’ємною частиною освітнього процесу. Така практика проходить на підприємствах, установах, організаціях, що застосовують знання різних сфер життя.

оволодіння теоретичними знаннями

Мета практикиполягає у необхідності отримання студентами практичних навиків, необхідних для......


23. Право студента на академічну відпустку

У кожному вищому навчальному закладі України студентам гарантовано право на отриманняакадемічної відпустки відповідно до Положення «Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06 червня 1996 року за номером 191/153.

відпустка у зв'язку з вагітністю

Академічна відпустка є перервою у навчальному процесі, випадками отримання якої виступає.......


22. Право студента на перескладання

Досить часто у студента виникає потреба у перескладанні певного предмету внаслідок різних причин. Найчастіше перескладання здійснюється у випадку отримання незадовільної відмітки за екзамен, за поточний модульний контроль, наявності заборгованості, у випадку відсутності студента при складанні екзамену внаслідок хвороби чи за наявності інших поважних причин.

підготовка до перескладання

У випадку отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання екзамену з.......


21. Право українських студентів на стажуванняза кордоном

Стажування за кордоном – це завжди вагома перевага перед іншими при влаштуванні на роботу, адже існує можливість набуті під час навчання в Україні знання доповнити міжнародним досвідом та вносити пропозиції покращення організації продажу певного товару (товар у широкому значенні), що завжди цікавить роботодавця.

вибір країни стажування

Виникає питання, яким саме чином отримати можливість пройти.......


20. Визнання українського диплому за кордоном

Після закінчення вищого навчального закладу багато студентів бажають втілити набуті під час навчання знання на практиці саме за кордоном. Проте виникає питання чи затребуваний український диплом в іноземних країнах та які необхідно вчинити дії, щоб отримати можливість працювати за кордоном.

можливість визнання диплому

Перш за все, варто зазначити, що найбільш необхідними виступають професіонали в сфері........


19. Українські студенти у Франції. Право на стипендію

Франція є прекрасною країною для студентської молоді. Саме тому багато українських студентів прагнуть навчатися саме у Франції. Ця країна займає 3 місце у світі за кількістю студентів з інших держав, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки та Великій Британії. Маючи якісну французьку освіту відкриваються можливості для зайняття бажаної посади в іноземних компаніях, адже, крім навчання у Франції, студенти мають змогу досконало опанувати декілька мов.

навчання у Франції

Абітурієнти з інших держав мають рівні можливості з французькими студентами доступу до......


18. Право на отримання стипендії у рівні прожиткового мінімуму

Студентська молодь є особливою частиною українського суспільства. Така своєрідність відображається перш за все в тому, що саме в період навчання у ВНЗ формується базис майбутньої молодої особи в цілому, а також професіонала власної справи.

стипендія

Однією із найдієвіших та важливих форм підтримки студентів виступає........


17. Прагнення українських студентів продовжити навчання за кордоном: міф чи реальність

Щорічно оплата за навчання суттєво підвищується, а якість не відповідає такій ціні. Невизначеною залишається і перспектива працевлаштуватися по закінченні вищого навчального закладу. Тому, перед студентами постає питання щодо переваг закордонного диплома перед українським та можливість його отримання.

високі стандарти закордонної освіти

Європейські вищі навчальні заклади на відміну від українських знижують вартість навчання, або й.......


16. Відвідування лекцій: право чи обов’язок

Більшість вищих навчальних закладів України впровадили в процес навчання Болонську систему, яка спрямована переважно на самостійне засвоєння матеріалу, таким чином,  що на лекції припадає близько 25%, проте навіть відвідування лекцій – це не обов’язок студента, а його право, решта 75% - самостійна робота в бібліотеці або за допомогою мережі Інтернет. Інтерес викликає саме можливість не відвідувати лекції в ВНЗ України.

лекційне заняття

Перш за все виникло питання – чи не зіпсує Болонська система із такими новаціями для........


15. Студентське право на надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання

Матеріальні питанняпід час отримання освіти у вищих навчальних закладах повсякчас постають перед студентами, перш за все, ті, що стосуються вартості навчання. Студенти із малозабезпечених сімей здійснюючи оплату можуть лише залишатися незадоволеними такими вартісними показниками, не знаючи власне право за певних умов надавати пропозиції щодо умов і розмірі в плати за навчання.

велика вартість навчання

Такі пропозиції можуть стосуватися наступних моментів:........


14. Студентське самоврядування – важливий механізм захисту прав

В умовах сьогодення особливо гостро постає питання щодо діяльності органів студентського самоврядування. Причиною цього виступає усвідомлення всієї важливості вказаного органу і в той самий час певною мірою декларативний його характер.

обговорення важливих питань

Варто розуміти, що залишення поза увагою проблеми самоврядування студентівставить перешкоди у.......


13. Необхідність Wi-Fi у навчальному процесі

Навчальний процесу вищих навчальних закладах не можливо уявити без сучасних телекомунікацій і засобів електронного навчання. Першими кроками до впровадження таких технологій стало створення електронних навчальних і методичних матеріалів, розміщення їх на серверах корпоративної мережі ВНЗ і Web-сайтах в мережі Інтернет. Проте доступ можливий саме через бібліотеки вищого навчального закладу, тому щоб отримати необхідну інформацію необхідно  записатися у відповідному журналі та потім вже ознайомитися з необхідною інформацією. Недоліком виступає те, що така можливість існує переважно під час перерви, та і то не завжди, адже бібліотеки мають близько п’яти – десяти комп’ютерів, тоді як кількість студентів перевищує у десятки разів. Тому постало питання про впровадження бездротової мережі Wi-Fiна території всього вищого навчального закладу з метою вільного доступу до електронних ресурсів вузу. Крім того, не лише вказана вище причина сприяла необхідності запровадженню мережі Wi-Fi у вищих навчальних закладах. Розглянемо деякі інші, а саме: постійне збільшення навчального навантаження студентів; обмеженість матеріальних можливостей щодо оснащення кожної аудиторії персональним комп’ютером студента, паперові носії інформації часто не відповідають сучасному рівню, оскільки в будь – якій галузі знань має місце постійне оновлення.

мережа wi Fi

Вищезазначені проблеми усунути важко, адже необхідні великі кошти, тому......


12. Право студента при відмінних успіхах перевестися з контрактної на бюджетну форму навчання

Часто студенту який має досить високі успіхи за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, не вистачає декількох балів для втілення мрії навчатися у найпрестижнішому ВНЗ країни. Тому для реалізації задуманого виникає необхідність поступати на навчання на контрактну форму. Проте, вартість навчання частіше всього не дорівнює матеріальним можливостям студента, і як наслідок можливість оплатити весь період навчання відсутня. Виникає питання можливості переведення з контрактної на бюджетну форму.

переведення на безкоштовне навчання

Студентам необхідно знати, що всі особи, що отримують освіту в університеті на основі.......


11. Можливість іноземного студента здобути освіту в Україні

Кожного року до українських ВНЗ приїжджає навчатися досить велика кількість іноземних студентів. Відповідно до даних, наданих Міністерством освіти і науки, частка іноземних студентів становить близько 10 %, а в загальній кількості в вищих навчальних закладах України навчається приблизно 48 000 іноземних студентів. Найчастіше серед студентської молоді виокремлюємо національності китайців, іранців, росіян, сирійців та ін. Щодо освітніх напрямів, які мають намір здобути іноземні студенти частіше всього виокремлюються інженер, лікар, економіст і фінансист. За загальним правилом, більшість іноземних студентів прагнуть навчатися в університетах Києва та Харкова. А найпопулярнішими ВУЗами є Національний авіаційний університет (НАУ) та Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.

курси для іноземців

Привабливість для студентів інших країн української освіти розкривається наступними причинами:.........


10. Право студента на участь у об'єднаннях громадян

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об'єднання формується як добровільне, шляхом вступу до нього фізичних і юридичних осіб приватного права для захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

порозуміння між студентами та владою

Життя українських студентів можемо характеризувати не лише з позицій навчання чи відпочинку, а й з боку.....


09. Право студента на трудову діяльність у навчальний час

Маючи стипендію, яка не надає можливості покривати всі витрати під час навчання, студенти, переважно старших курсів, намагаються знайти додатковий заробіток, влаштовуючись на роботу. Ще однією причиною такого рішення є прагнення отримати практичні навики обраної професії.

прийом студента на роботу

Дане право ні в якому випадку не обмежується вищим навчальним закладом так як воно є........


08. Право на забезпечення гуртожитком у встановленому порядку. Питання які виникають під час поселення та проживання

Повсякчас виникають питання, щодо порядку надання кімнат у студентських гуртожитках, у яких випадках студенти забезпечуються правомпроживання у гуртожитках, та в яких випадках у отриманні такого права може бути відмовлено.

гуртожиток кну Шевченка

Для унормування певних питань щодо правом одностей студентів, які живуть у........


07. Право отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном

З аналізу статті 42 Закону України «Про освіту» виходить, що успішним студентам може бути надано право навчання та стажування за кордоном відповідно до розроблених індивідуальних планів, крім того, створюються умови для навчання за кордоном. Стаття 51 вказаного Закону передбачає, що студенти мають гарантоване державою право на одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон.

навчання у різних країнах світу

Дане право студентів означає не лише їх право на отримання направлення, а й..........


06. Право студента на захист від будь-яких форм експлуатації

Закон України «Про освіту» передбачає, що студенти а також інші особи, які навчаються в учбових закладах мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

засудження викладача

Дана норма висвітлена і в Законі України «Про вищу освіту» наступним чином:........


05. Право на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу

Особливістю навчальних закладів України є неналежний рівень сучасної системи мотивації студентів. Центральне місце, звичайно, займає принцип стимулювання студентів, який грунтується на системі морального та матеріального заохочення, як своєріднийспосібвідображення позитивної оцінки за успіхи у навчанні, науково-дослідній роботі та громадському житті університету.

моральне заохочення

Для студентів, матеріальний засіб заохочення має вигляд.......


04. Право студентів на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення

Постійне удосконалення перебігу навчально-виховного процесу - є завданням не лише керівництва вищого навчального закладу, а й правом та бажанням студентів. Таке удосконалення здійснюється враховуючи оцінку наукової новизни, доступності для більшості, практичного спрямування теоретичних знань за допомогою стандартизації навчальних предметів, розробки якісно нових навчальних планів, програм.

як удосконалити навчання

В такому  ж напрямку здійснюється і реалізація права студентів на........


03. Право на відвідування занять на інших факультетах (інститутах)

Інколи маємо практику, коли студенти одного факультету відвідують лекційні заняття або навіть і практичні заняття на інших факультетах, маючи зацікавленість до різних навчальних дисциплін, які не внесені до власного навчального плану. Такий інтерес найчастіше викликаний або ж новизною навчальної дисципліни або її перспективністю для майбутньої професії, коли на власному факультеті такій дисципліні приділяється всього 14 годин, а на іншому факультеті дана дисципліна виступає провідною, і існує можливість не лише поверхово отримати уявлення про предмет, а грунтовно закріпити всі тонкощі і деталі. Виникає питання, чи мають студенти, які все ж поступали навчатися на один факультет, фактично розуміючи, які дисципліни будуть мати місце, відвідувати інші факультетиз метою поглиблених знань або навіть знань іншого характеру.

студенти на леції

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року у статті 62 під назвою..........


02. Право студента на вибір (заміну) викладача

Неодноразово під час навчання перед студентами постає питання: чи маємо ми право самостійно обрати бажаного викладача та чи можемо ми замінити наявного викладача.

наполегливість студента до знань

Відсутність такого права студентів у правових доктринах приводить до висновку,  що оскільки таке право ніяким чином не закріплене, то........


01. Право студента на дистанційне навчання

Процес становлення практики дистанційних технологій у освіті був результатом прагнення студентів полегшити навчання таким чином, щоб отримувати знання знаходячись на відстані від викладача, але у навчальний час. Здавалося б, що все це компенсувало заочне навчання, проте ні, так як його можливості занадто обмежені і лише трудолюбиві студенти дійсно знаходили час для удосконалення своїх знань.

переваги дистанційного навчання

На допомогу прийшли інтернет – технології, які........