Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 13. Необхідність Wi-Fi у навчальному процесі

Необхідність Wi-Fi у навчальному процесі

« Назад

Навчальний процесу вищих навчальних закладах не можливо уявити без сучасних телекомунікацій і засобів електронного навчання. Першими кроками до впровадження таких технологій стало створення електронних навчальних і методичних матеріалів, розміщення їх на серверах корпоративної мережі ВНЗ і Web-сайтах в мережі Інтернет. Проте доступ можливий саме через бібліотеки вищого навчального закладу, тому щоб отримати необхідну інформацію необхідно  записатися у відповідному журналі та потім вже ознайомитися з необхідною інформацією. Недоліком виступає те, що така можливість існує переважно під час перерви, та і то не завжди, адже бібліотеки мають близько п’яти – десяти комп’ютерів, тоді як кількість студентів перевищує у десятки разів. Тому постало питання про впровадження бездротової мережі Wi-Fiна території всього вищого навчального закладу з метою вільного доступу до електронних ресурсів вузу. Крім того, не лише вказана вище причина сприяла необхідності запровадженню мережі Wi-Fi у вищих навчальних закладах. Розглянемо деякі інші, а саме: постійне збільшення навчального навантаження студентів; обмеженість матеріальних можливостей щодо оснащення кожної аудиторії персональним комп’ютером студента, паперові носії інформації часто не відповідають сучасному рівню, оскільки в будь – якій галузі знань має місце постійне оновлення.

мережа wi Fi

Вищезазначені проблеми усунути важко, адже необхідні великі кошти, тому оптимальним варіантом стає шлях доступу до електронних ресурсів ВНЗ через бездротову мережу Wi-Fi (публічна зона бездротового доступу, що охоплює всю територію ВНЗ) і підключити її до існуючої кабельної корпоративної мережі ВНЗ. Проте, обов’язково мережа Wi-Fi повинна мати швидкісний доступ до мережі Інтернет. Мережа Wi-Fi з доступом до Інтернет, інтегрована з корпоративною мережею вузу, буде сприяти підвищенню самостійної активності студентів з пошуку, обробці і застосуванню необхідної інформації, використанню в процесі навчання студентами сучасних мобільних пристроїв та створює середовище для ефективної індивідуально-консультативної роботи зі студентами.

Крім того,  доступ до Інтернету це не лише величезний безмежний ресурс отримання актуальної інформації з різних питань, що доступна в будь – які формі та у будь-який час. Запровадження Wi-Fi - це унікальна можливість для викладачів та їх наукової діяльності. Так, викладачі  мають змогу розмістити на сайті свого вищого навчального закладу методичні розробки і допомогти студентам полегшити доступ до навчальних матеріалів. Важливу увагу заслуговує і питання постійного зв’язку з викладачем студента, коли останній не має змоги спілкуватися з ним на яву внаслідок різного роду причин.

обговорення впровадження wi fi

В Україні не багато навчальних закладів оснащені мережею Wi-Fi, оскільки впровадити дану технологію також не дешево. Раніше, на впровадження мережі Wi-Fiпроводили конкурси. Так, у 2012 році Київська міська державна адміністрація провела конкурс метою якого було заохотити студентів – найактивніших користувачів Інтернету шляхом впровадження розглядуваної нами технології. У голосуванні на проведення безкоштовного Wi-Fi в рамках лідируючі позиції зайняв НТУУ "Київський політехнічний інститут".

За встановлення мережі Wi-Fi в цьому університеті вже проголосувало 6779 осіб. На другому місці – Національний авіаційний університет, який набирає 4220 голосів. Трійку лідерів замикає Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який набрав 871 голос.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Розуміння того, що існує можливість використовувати Wi-Fi у навчальному процесі, не залишає байдужими студенів, тому як показують статистичні дані, до Міністерства освіти та науки повсякчас звертаються представницькі органи студентства, перш за все Національний студентський союз, з питання необхідності впровадження безперешкодного доступу до мережі Інтернет шляхом  використанням бездротових мереж Wi-Fi.

Київський політехнічний інститут

На даний час, можемо навести приклад вищого навчального закладу України, де наявна можливість безперешкодного доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi, а саме Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Таке право було отримано внаслідок активної позиції студентського самоврядування та підтримки такої ініціативи керівними органами ВНЗ.

Заміна бібліотеки за допомогою Інтернет можливостей

Отже, застосування Wi-Fi у навчальному процесідопоможе студентам та працівникам ВНЗ отримувати доступ до мережі Інтернет не тільки за допомогою використання персональних комп’ютерів у аудиторії, а й на території всього навчального закладу за допомогою електронних гаджетів. Мережа Wi-Fi це постійне впровадження нового на практичних, лабораторних заняттях, розвантаження читальних залів та бібліотек.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!