Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 07. Право отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном

Право отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном

« Назад

З аналізу статті 42 Закону України «Про освіту» виходить, що успішним студентам може бути надано право навчання та стажування за кордоном відповідно до розроблених індивідуальних планів, крім того, створюються умови для навчання за кордоном. Стаття 51 вказаного Закону передбачає, що студенти мають гарантоване державою право на одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон.

навчання у різних країнах світу

Дане право студентів означає не лише їх право на отримання направлення, а й забезпечення під час навчання та постійну допомогу. Дане право передбачено Положенням про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання.

Студенти можуть направлятися вищим навчальним закладом за наказом ректора після затвердження відповідного завдання, де зазначається ціль, термін та правила перебування за кордоном, а також кошторис витрат. До наказу ректора також додається офіційне запрошення з автентичним перекладом українською.

умови навчання за кордоном

Варто зазначити, що студентам, які направлені за кордон, надаються досить вигідні умови. Проте, така підтримка з боку направляючої сторони є досить виправданою, адже встановлено високі вимоги до студентів, які виявили бажання навчатися за кордоном. Таким чином, проводиться конкурс, до якого допускаються студенти вищих навчальних закладів (державних) денної форми навчання, які мають:

1. високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);

2. успіхи у науково – дослідній роботі серед студентів;

3. спеціальність, за якою відбувається навчання студента відповідає встановленому нормативно – правовим актом переліку;

4. достатній рівень знання англійської мови або ж мови, якою відбуватиметься здобування освіти.

необхідність знання мов

Третя умова розкрита детально у Постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном». Наведемо певні напрями підготовки,  за якими відбувається направлення на навчання за кордон: на першому місці стоять  такі напрями, як інформатика та обчислювальна техніка, далі, металургія та матеріалознавство, важливими виступають машинобудування та матеріалообробка, не менш життєвозабезпечуючими є теплова енергетика, теплова фізика, атомна енергетика, транспорт, міжнародне право. Наведений нами список не є вичерпним і детальніше з повним переліком можна ознайомитися звернувшись до вказаного вище нормативно-правового акту.

Щодо пільг, то встановлено правило, що студент, навіть коли він їде на навчання до закордонного вищого навчального закладу має право повернутися на попереднє місце навчання. так як за ним зберігається місце попереднього навчання та стипендія. В свою чергу стипендія вираховується за останні два календарні місяці до направлення за кордон.

Витрати на дорогу до місця навчання і повернення назад виплачується направляючою стороною,лише у тому випадку, коли сторона, що приймає, власними коштами не забезпечує зазначених витрат. Проте ректор має право встановлювати певні обмеження щодо таких виплат.

засудження викладача

За матеріальну підтримку вищого навчального закладу існує також можливість здійснювати медичне обслуговування під час навчання, якщо приймаюча сторона не забезпечує таке обслуговування в свою чергу.

привабливість навчання за кордоном

Проте, у переважній більшості випадків,  студентам варто покладатися на власні сили у період навчання в закордонних вищих навчальних закладах. Статистичні дані показують, що найчастіше навчання та стажування здійснюється в країнах Європи та США. Візити поділяються на довготривалі  і короткотривалі, організатори яких покривають усі або тільки суто навчальні витрати здобувачів. Також, досить популярними є традиційні безкоштовні  декілька тижневі поїздки до Польщі.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!