Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 20. Визнання українського диплому за кордоном

Визнання українського диплому за кордоном

« Назад

Після закінчення вищого навчального закладу багато студентів бажають втілити набуті під час навчання знання на практиці саме за кордоном. Проте виникає питання чи затребуваний український диплом в іноземних країнах та які необхідно вчинити дії, щоб отримати можливість працювати за кордоном.

можливість визнання диплому

Перш за все, варто зазначити, що найбільш необхідними виступають професіонали в сфері програмування, інженерії, техніки, математики, хіміки, фізики.

На жаль, менш затребуваними виступають дипломи зі спеціальністю правознавця чи економіста, оскільки надані  знання в України різняться від тих, які надають в закордонних вищих навчальних закладах. Тому запропонована випускникові посада не буде досить високооплачуваною, проте надалі, при опануванні належного рівня знань та проявивши всі свої професійні здібності шанси отримати гарне та престижне місце досить високі. Найтяжче влаштуватися вчителям та лікарям: вони мають пройти переатестацію, незалежно від досвіду і кваліфікації, отриманих в Україні.

Головною умовою влаштування на роботу для випускника ВНЗ України є наявність апостилю, тобто спеціального штампу, що  проставляється на офіційних документах. Апостиль є обов’язковим для країн, які є, як і Україна учасниками Гаазької конвенції.

Апостилювання дипломів здійснює Міністерство освіти і наукиУкраїни. Процедура підтвердження відповідності диплома є універсальною для всіх країн, які є учасницями конвенції.

Проте не зважаючи на універсальність вказаної процедури, наявні також і особливості у кожній країні.

вибір країни

Україна є учасником 22 – ох двосторонніх угод про взаємне визнання документів про освіту і вчені ступені. Сьогодні відповідні угоди діють з наступними країнами, а саме: Болгарія, Угорщина, В'єтнам, Китайська Народна Республіка, Монголія, Польща, Румунія, Франція та Естонія.

Країни пострадянського простору впровадили максимально полегшену процедуру визнання кваліфікації студентів.

Україна також є учасницею Лісабонської конвенції про визнання кваліфікації вищої освіти, чинність якої розповсюджується майжена всі держави Європи. Окрім країн Європи,  членами вищезазначеної угоди виступають також Сполучені Штати Америки, Казахстан, Австралія, Білорусь і Канада.

Велику роль у процесі надання допомоги випускникам щодо проходження процедури визнання українських дипломів за межами нашої держави відіграє Національний інформцентр академічної мобільності, який було створено у 2011 році.

Крім того, 2005 рік став роком приєднання України до всесвітньо відомого Болонського процесу, внаслідок чого відбувається поступове реформування української освіти, у напрямку дотримання європейських стандартів, входження в загальноєвропейський освітній і науковий простір.

Як запевняють реформатори освіти, обраний країною курс на покращення освітнього  рівня, значно полегшить в подальшому процедуру підтвердження рівня знань отриманого в Україні.

додаток до диплома

Важливим введенням стала Постанова КМУ від 04 вересня 2013 року, якою затверджено зразок додатку до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

DIPLOMA SUPPLEMENT виступає провідним документом «Europass» - система здійснення пошуків роботи та місця навчання в країнах Європи, а також система єдиних для всіх учасників вимог до документації.

Такий додаток до диплома створює реальні можливості для об'єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) освіти,здобутої випускником вищого навчального закладу. У додатку розміщено повну інформацію про наявний у випускника кваліфікаційний рівень, навчальні досягнення, необхідні для забезпечення міжнародноїзрозумілості та визнання отриманого випускником диплома про вищу освіту.

Наявність такого додаткувизнається обов'язковою для великої кількості країн Болонського процесу і отримується випускником разом із дипломом про вищу освіту. Деякі з цих країн взагалі не визнають українські дипломибез вказаного додатка.

диплом відповідного зразка

Перспективами реформування в такому напрямку є те, що з моменту запровадження такого нововведення диплом українського зразка буде об’єктивно та належно оцінений у будь-якій країні Болонського простору.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!