Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 01. Право студента на дистанційне навчання

Право студента на дистанційне навчання

« Назад

Процес становлення практики дистанційних технологій у освіті був результатом прагнення студентів полегшити навчання таким чином, щоб отримувати знання знаходячись на відстані від викладача, але у навчальний час. Здавалося б, що все це компенсувало заочне навчання, проте ні, так як його можливості занадто обмежені і лише трудолюбиві студенти дійсно знаходили час для удосконалення своїх знань.

переваги дистанційного навчання

На допомогу прийшли інтернет – технології, які водночас із прискоренням розвитку інформаційного суспільства, удосконалили і можливості здійснення навчального процесу шляхом впровадження дистанційного навчання.

Таким чином, дистанційне навчання виступає своєрідною формою навчання з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладача зі студентом на різних етапах отримання знань, а також самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Говорячи більше, дистанційне навчання – це цілодобовий доступ до знань, постійна підтримка і консультації з боку викладача чи методиста, online відеоролики, віртуальні тренінги та ін.

отримання знань знаходячись на відстані від викладача

Звичайно набувши популярності серед студентів, така форма навчання не змогла  залишитися поза увагою і органів влади, відповідно, не так давно, а саме 25.04.2013 року, Міністерством освіти та науки було видано Наказ, яким затверджувалося положення про дистанційне навчання, розтлумачувалися форми його здійснення, порядок забезпечення та особливості.

Відповідно до приписів вказаного положення, навчальний процес з допомогою дистанційного навчання здійснюється у наступних формах: самостійна робота; практична підготовка, навчальні заняття; професійно-практична підготовка та контрольні заходи, а провідними різновидами навчальних занять за дистанційною формою виступають лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації і т.д.

Після впровадження дистанційного навчання, позитивні результати не змушували чекати на себе. Так, по – перше, оскільки навчання за дистанційною формою найчастіше здійснюється  за програмами, що мають чітке спрямування, то студенти отримують ті вміння, які є необхідними безпосередньо для подальшої роботи. По–друге, прийшовши на роботу, студент не виглядає розгублено через різницю понять «теорія – практика» а відразу ж має змогу виконувати поставлені перед ним завдання. Адже, дистанційне навчання основну увагу направляє саме на практичне втілення отриманих знань і розгляд реальних прикладів.

дистанційне навчання

Проте, варто зазначити, що ефективність дистанційного курсу залежить від прагнення викладача донести якнайкраще власний матеріал, зацікавити студента у засвоєнні матеріалу та  щоб у подальшому такі знання стали невід’ємною базою «необхідного» при виконанні трудової функції. Отже, як бачимо, кожний викладач самостійно вирішує, який вигляд матиме дистанційний курс і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Крім того, саме способи і міра залучення комп'ютерних технологій при підготовці дистанційного курсу  значно впливає на ефективність його засвоєння.

Хоча у сучасному світі ми досить рідко можемо зустріти людину без доступу до мережі Інтернет, проте, наявні і такі. Розробники дистанційного навчання потурбувалося і про можливість отримання знань без виходу у Глобальну мережу. Таким чином, було створено так звану «кейсову форму», якою передбачається, що у студента відсутній повністю або частково доступ до мережі Інтернет. Такі студенти перед початком здійснення навчання отримує кейс з навчальними матеріалами ( різного роду книги, CD-диски з дистанційними курсами, методичні вказівки). Не залишається поза увагою і безпосередній контакт із викладачем: спілкування здійснюється у вигляді консультацій та шкіл вихідного дня для роботи у невеликих групах.

дистанційне навчання без Інтернета

Отже, дистанційне навчання стало кроком вперед до отримання більше ніж просто необхідного багажу знань, таким чином значно поглибивши сутність права кожного на отримання освіти. Скажемо навіть більше, дистанційне навчання для студента виступає високоперспективною, всеохоплюючою формою освіти, спрямованою на індивідуалізацію навчання.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!