Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 05. Право на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу

Право на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу

« Назад

Особливістю навчальних закладів України є неналежний рівень сучасної системи мотивації студентів. Центральне місце, звичайно, займає принцип стимулювання студентів, який грунтується на системі морального та матеріального заохочення, як своєріднийспосібвідображення позитивної оцінки за успіхи у навчанні, науково-дослідній роботі та громадському житті університету.

моральне заохочення

Для студентів, матеріальний засіб заохочення має вигляд стипендії, розмір якої різниться залежно від їхніх досягнень.Видами стипендій є академічні, соціальні та додаткові.

Проте нас цікавлять саме академічні стипендії, які нараховуються успішним студентам, які здали  семестровий контроль  у строки, що  визначені відповідним планом навчального процесу чи за встановлений період продовженого в передбаченому певними правилами порядку терміну і за його підсумками не мають академічної заборгованості. Крім того студенти першого курсу 1 семестру також мають право на отримання стипендій, що передбачено статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» Таким чином, до здійснення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі надається всім студентам (курсантам), які є зарахованими до вищого навчального закладу на 1 курс навчання.

Звичайно студенти, які навчаються за рахунок коштів Державного бюджету України прагнуть отримувати даний вид заохочення. Проте для студентів, які відзначилися своїми високими досягненнями у різних сферах, академічна стипендія надається у підвищеному вигляді. Це стипендія Президента України, стипендія Верховної Ради України, стипендія Кабінету Міністрів України, іменні або персональні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами, іменні стипендії Вченої ради університету.

Варто пам’ятати, що саме економічне стимулювання студентів є провідним елементом стратегії навчального закладу при підготовці майбутніх кадрів.

поїздка за кордон

Наступним видом заохочення, який ми виокремили є моральне заохочення, формами якого виступає вручення грамот, цінних подарунків, відзнак, проведення конкурсів, усні заохочення та інші.

Досить правильним, на нашу думку, є встановлення конкретних вимог, які повинен виконати студент і знати, що у разі найкращого виконання він гарантовано отримає обіцяну винагороду, тим самим маючи впевненість у реалізації власного права на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи. Деякі вищі навчальні заклади мають відповідні акти, які закріплюють правила надання заохочень.

Так, у межах Національного авіаційного університету розроблено Положення про порядок заохочення осіб, які працюють, навчаються в Національному авіаційному університеті та колективів структурних підрозділів університету. Формами морального заохочення для студентів виступають нагородження Грамотою Національного авіаційного університету, оголошення подяки, нагородження Листом подяки, занесення на Дошку пошани.

національний авіаційний університет

Звичайно в подібних положеннях інших навчальних закладів можна зустріти і відмінні від перерахованих заохочення, тому говорити що даний перелік  є вичерпним не можна.

Існує і такий метод морального заохочення, як створення академічних рейтингів, куди заносяться досягнення студентів не лише у навчальному процесі, а й спортивні, творчі успіхи та зайняття громадською діяльністю. Наприклад, формування такого рейтингового списку практикується у  Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

матеріальне заохочення

Проте не лише форми матеріального та морального стимулювання можуть виступати заходами заохочення для студентів. Необхідно пам’ятати, щоб забезпечити пряму і стабільну зацікавленість кожного студента в досягненні високих показників у навчанні, розглядуване нами право має включати більш широке стимулювання: навчання за кордоном, тренінги, курси, семінари, віртуальні навчання, безкоштовні оздоровчі заходи та ін.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!