Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 23. Право студента на академічну відпустку

Право студента на академічну відпустку

« Назад

У кожному вищому навчальному закладі України студентам гарантовано право на отриманняакадемічної відпустки відповідно до Положення «Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06 червня 1996 року за номером 191/153.

відпустка у зв'язку з вагітністю

Академічна відпустка є перервою у навчальному процесі, випадками отримання якої виступає наявність певних причин. Суть академічної відпустки полягає в тому, що студент отримує  звільнення від відвідувань занять, здачі сесії на визначений час.

Для оформлення академічної відпустки мають бути вагомі причини, перелік яких визначено вищезазначеним положенням. Узагальнено виділимо наступні:

1. незадовільний стан здоров’я, тобто наявність хвороби, яка вимагає тривалого лікування, загострення хронічної хвороби, відвернення негативних наслідків якої потребує негайного лікування, що може затягнутися на декілька місяців; наявність нещасного випадку.

За наявності вище перелічених обставин, та обов’язкової наявності висновку лікарської комісії, завіреної у медичному центрі університету, ректор оформлює відповідний наказ, де зазначається причина та термін необхідної відпустки. Строк на яку може бути надано відпусткаповинна не перевищувати одного року. Проте продовження причин, що викликали необхідність отримання відпустки її протяжність буде подовжено ще на певний термін.

2. Вагітність і пологи, догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у випадку наявності хворобливого стану у дитини та необхідності домашнього догляду за  нею, академічна відпустка надається до досягнення дитиною 6-річного віку. У такому випадку необхідно надати потрібно надати свідоцтво про народження дитини.

3. Необхідність проходження строкової військової служби у випадку втрати права на відстрочку від неї.

4. Проходження навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо.

5. Відпусткавнаслідок сімейних обставин. У даному випадку, треба надати підтверджуючі документи (довідка про смерть родича, довідка про наявність важкого захворювання у близького родича і висновок про необхідність догляду за ним та ін.).

повернення з навчання з закордону з набутими знаннями

Для оформлення академічної відпустки студент має написати заяву на ім'я ректора навчального закладу, де вказуються відповідні причини.

Академічну відпустку може брати студент, який навчається як на денній формі навчання так і заочники. Студенти, що знаходяться у відпустцівідповідно до медичного висновку можуть отримувати щомісячні виплати, яка форми допомоги в розмірі 50% від мінімального розміру оплати праці.

У випадку отримання академічної відпустки для навчання за кордоном чи проходження стажування в іноземних державах дозвіл оформлюється ректором, а у випадку наявності медичної довідки - деканом факультету.

призив до армії

Продовження начального процесу студентів, які перебували в академічній відпустціу зв’язку зі станом здоров’я відповідно до медичних показань, відбувається шляхом оформлення деканом факультету відповідного наказу на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії.

Аналогічно до отримання права перебування у академічній відпустці, повернення на навчання до України з інших країн де провадилося стажування чи навчання здійснюється за відповідним наказом ректора на підставі заяви студента, і подання декана факультету/директора інституту.

Надання права на продовження  навчання у вищому навчальному закладі студентом, який перебував в академічній відпустцічерез перебування на строковій військовій службі, здійснюється відповідно до наказу декана факультету/директора інституту на основі заяви студента та документа про закінчення ним строкової військової служби. Студентська заява та інші необхідні документи надаються не пізніш, ніж за  два тижні з дня початку навчального семестру. Якщо студенти не подають документи у відповідний строк, то вони підлягають відрахуванню з ВНЗ, як такі, що не приступили до продовження навчання.

відпустка за медичними показниками

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!