Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 04. Право студентів на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення

Право студентів на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення

« Назад

Постійне удосконалення перебігу навчально-виховного процесу - є завданням не лише керівництва вищого навчального закладу, а й правом та бажанням студентів. Таке удосконалення здійснюється враховуючи оцінку наукової новизни, доступності для більшості, практичного спрямування теоретичних знань за допомогою стандартизації навчальних предметів, розробки якісно нових навчальних планів, програм.

як удосконалити навчання

В такому  ж напрямку здійснюється і реалізація права студентів на удосконалення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації довкілля, побуту та оздоровлення.

Дане право задеклароване у п. 11 статті 62 Закону України «Про вищу освіту». Проте виникають питання яким саме чином реалізувати дане право, на що Закон у статті 40 також дає відповідь – шляхом органів студентського самоврядування. Адже саме органи студентського самоврядування виступають своєрідним правом студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) обговорювати питання здійснення навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Головними проблемами, що постійно виносяться на обговорення та потребують удосконалення у кожному навчальному закладі і є невід’ємною частиною здійснення ефективного навчально-виховного процесу виступають наступні:

1. необхідність забезпечення кожному студентові статусу суб'єкта самостійної навчальної діяльності та спілкування;

2. здійснення навчального процесу таким чином, щоб були залучені найрізноманітніші методи взаємодії, співробітництва, спілкування студентів та викладачів;

3. урахування індивідуальних особливостей певних студентів.

оздоровлення студентів

Оскільки науково-дослідницька діяльність студентів є однією із основних способів покращення підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, із можливостями застосовувати творчий підхід в практичній діяльності шляхом використання науково-технічного прогресу. Розуміючи всю важливість науково-дослідницької роботи студенти постійно звертаються з пропозиціями щодо покращення такого виду діяльності шляхом впровадження все нових методів проведення семінарських занять з можливостями опанувати не скільки теоретичних матеріал, ознайомившись з книгою, а засвоїти його остаточно шляхом проведення наукових досліджень.

Стимулом для студентів звичайно виступають заходи заохочення, до обговорення яких вони також мають право бути залученими.

науково дослідна діяльність студентів

На жаль, у ситуації сьогодення реалізація даного права студентів мало відображається на покращенні рівня виплати стипендій, проте, вищі навчальні заклади не залишаються байдужими все ж до пропозицій студентів про покращення організації дозвілля, оздоровчих програм, розуміючи, що важливе місце в житті сучасної молоді займає сфера вільного часу. Саме ця сфера є одним з методів формування особистості молодої людини, оскільки в її умовах найбільш сприятливо проходять рекреаційно-відтворювальні процеси, які знімають інтенсивні фізичні, інтелектуальні, психічні навантаження.

Багато вищих навчальних закладів України мають Палаци студентів, де надається можливість проявити свої творчі здібності, кожного року за рекомендаціями студентського самоврядування виокремлюються місяці оздоровлення, коли студенти мають можливість відвідувати процедури оздоровлення, мати курс важливого для студента здорового харчування.

обговорення на студентському саморядуванні

Отже, реалізація права студентів  на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення виступає надбудовою над усім процесом навчання і є тим важелем, який забезпечує найбільш якісну систему здійснення вищої освіти у навчальних закладах.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!