Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 16. Відвідування лекцій: право чи обов’язок

Відвідування лекцій: право чи обов’язок

« Назад

Більшість вищих навчальних закладів України впровадили в процес навчання Болонську систему, яка спрямована переважно на самостійне засвоєння матеріалу, таким чином,  що на лекції припадає близько 25%, проте навіть відвідування лекцій – це не обов’язок студента, а його право, решта 75% - самостійна робота в бібліотеці або за допомогою мережі Інтернет. Інтерес викликає саме можливість не відвідувати лекції в ВНЗ України.

лекційне заняття

Перш за все виникло питання – чи не зіпсує Болонська система із такими новаціями для України якість навчання. Відповідь все таки проста – для свідомого і відповідального студента, такі преференції лише покращать показники, так як з’являється можливість самостійно обрати той порядок навчання,який буде оптимальним для отримання високого рівня знань. З іншого боку право відвідувати лекції для тих, хто їх не відвідував коли це було обов’язком, не зможе ніяк відобразитися на його підготовці до опанування предмета.

Давайте розглянемо на прикладі декількох вищих навчальних закладів України реалізацію права студентів на вільне відвідування лекцій.

У Національному університеті «Києво–Могилянська академія» вже давно існує так зване «вільне відвідування лекцій», яке студентами розуміється, як офіційний дозвіл щодо можливості не ходити на лекційні заняття, а викладач в свою чергу не мав права за це карати чи вести список відвідувачів. Як говорять студенти вказаного ВНЗ така система постійно не задовольняє деяких викладачів,  тому вони різними методами намагаються відхилитися від вимог Болонської системи, або ж шляхом перевірки конспектів під час здачі сесії, або ж внаслідок запам’ятовування студентів, які ходять на лекційні заняття і таким чином дають зрозуміти на екзамені, що студентам, які в свою чергу не ходили на лекції здати екзамен буде важче.

порожній лекційний зал

У вищих навчальних закладах Західних держав болонська система ставить на один щабель викладача та студента, і лекція в свою чергу являє собою концентроване викладення певних базових знань (інших в університеті не викладають), які розкидані по підручниках і монографіях з метою зекономити час студента. Викладачі ведуть конспекти власних лекцій, надаючи в них повну відповідь питання та цікавий матеріал, який навряд чи можна знайти в книзі, тобто власні міркування з певного питання. Після кожної лекції конспект викладача може бути наданий для ознайомлення кожному зацікавленому студенту не залежно від того перебував він на лекції чи просто прийшов, щоб отримати інформацію в кінці лекції, а вдома її опрацювати.

Користь лекції звичайно очевидна, студент може розпитати викладача про все почуте, отримати відповідь на цікаві для нього запитання,  а викладач виконує роль тренера тобто дає можливість розібратися в тому, що написано в книжках і конспектах, допомагає застосовувати знання на практиці.

Звернувшись до Правил внутрішнього розпорядку студентів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі бачимо що право вільного відвідування лекцій у даному вищому навчальному закладі цілком дозволено, але при наявності певної умови.

Так, вільне відвідування лекційних занять може бути надано тільки студентам третього курсу і наступних, проте в тому порядку, який встановлюється інститутом. Дозвіл на вільне відвідування лекційних занять з кожної навчальної дисципліни надається деканом за згодою завідувачів кафедрами. Студент, який отримав таке право повинен погодити з лектором план роботи над навчальним курсом. Проте у випадку невиконання такого плану, дозвіл на вільне відвідування лекцій може бути анульованим ще до кінця семестру.

питання щодо можливості вільного відвідування лекцій

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” передбачає, що студенти мають право на вільне відвідування лекційних занять (з дозволу декану факультету (директора інституту) на третьому і наступних курсах у випадку, коли середній бал не менше 4,0 (нормований інтегральний рейтинг студента не менше 80%.

Ми також звернулися до Українського довідника студента, який виступає своєрідним коментарем до Закону України « Про вищу освіту»  для перегляду розглядуваного нами права, яким чином воно тлумачиться і в яких випадках дозволено. Так, право вільного відвідування лекційних занятьдозволяється починаючи з 3курсу за наявності працевлаштування студента за спеціальністю (надається довідки з місця роботи), у випадку вагітності та коли необхідний догляд за дитиною (надається довідка з лікувального закладу), у зв’язку з погіршенням стану здоров’я і необхідністю лікування (на підставі відповідної довідки з лікувального закладу). Проте не лише працевлаштування студента надає право вільного відвідування лекційних занять, а й повинен бути  відмінний або хоча б добрий рівень навчання таких студентів, вчасне виконання всіх вимог, передбачених навчальним планом і графіком навчального процесу. Вільне відвідування студентом лекційних занять дозволено в одному семестрі, проте надалі існує можливість продовжити дозвіл до закінчення навчального року за наявності тих самих умов і відповідності встановленому рівню успішності.

зацікавленість у дисципліні

Для того, щоб отримати дозвіл  студент повинен звернутися з вмотивованою заявою і надати перелік необхідних документів на ім’я декана, яку погоджує з старостою групи, головою студентської ради, завідувачем кафедри.Заява розглядається у триденний термін деканом факультету та  надається для вирішення питання проректорові з навчальної роботи. Дозвіл на вільне відвідування лекційних занятьзатверджується наказом по університету.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!