Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 15. Студентське право на надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання

Студентське право на надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання

« Назад

Матеріальні питанняпід час отримання освіти у вищих навчальних закладах повсякчас постають перед студентами, перш за все, ті, що стосуються вартості навчання. Студенти із малозабезпечених сімей здійснюючи оплату можуть лише залишатися незадоволеними такими вартісними показниками, не знаючи власне право за певних умов надавати пропозиції щодо умов і розмірі в плати за навчання.

велика вартість навчання

Такі пропозиції можуть стосуватися наступних моментів:

- зменшення вартості навчання;

- стабільність плати за навчання;

- запровадження дієвої форми переходу з контрактної форми навчання на бюджетну за умов наявності бюджетних місць (за рахунок відрахування, переводу до іншого вузу тощо);

- зменшення плати за отримання знань у вищому навчальному закладі для студентів із  малозабезпечених сімей;

- зменшення плати за навчання за умови відмінного навчання за два семестри поспіль;

- перегляд системи надання державних освітніх кредитів.

На активну позицію щодо вирішення таких питань став орган "Студентського захисту", який вніс власні пропозиції до урядового законопроекту «Про вищу освіту».

Так, представники організації, зазначили, що у ст. 67 вказаного законопроекту передбачено, що договір може укладатися укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на весь строк навчання.

студентський стипендія

На даний час законопроект не містить норм, які  дозволяли б уклади договори про навчання на інші строки, наприклад на один рік.

Проте представники «Студентського захисту» переймаються можливістю виникнення небезпеки такого запровадження, адже можливість укласти договір між студентом та вищим навчальним закладом  на кожний рік навчання надасть можливість ВНЗ змінювати розмір оплати за навчання в бік збільшення.

пільги у навчанні

У законопроекті встановлено заборону щодо підвищення розміру плати за навчання протягом строку дії укладеного договору, а не протягом строку навчання. У тому випадку, коли строк дії договору становитиме рік, то буде наявна можливість піднімати плату за навчаннящорічно.

З метою уникнення цього доцільно уточнити законопроект нормою відповідно до якої забороняється підвищення розміру плати за навчання протягом всього строку навчання для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівня, підвищення кваліфікації.

невеликі матеріальні можливості

Пропозиції щодо удосконалення оплатності можуть стосуватися також і висунення на обговорення питання щодо збільшення державного замовлення на підготовку магістрів та кандидатів наук.

Тому з метою захисту та відстоювання власних прав, студенти мають право висувати власні пропозиції, які спершу будуть розглянуті органами студентського самоврядування, а в подальшому, за наявності обгрунтованості всіх пропозицій надані на обговорення до керівництва вищого навчального закладу.

Цікавим фактом є те, що навіть депутати Верховної Ради говорять про те, що оплатність навчання не відповідає її якісному рівню. Так, встановлення високих цін за навчання обмежує право студентів і кожного громадянина в цілому на вільний доступ до освіти. У 2013 році було ініційовано парламентські слухання щодо розгляду питання існуючої диспропорції між вартістю та якістю навчання. Тоді, коли середня заробітна плата в Україні складає приблизно 2-3 тисячі гривень, а 78% населення має незадовільний матеріальний рівень, тобто бідує, встановлення ціни у 10-30 тисяч гривень  в рік (середня вартість навчання у провідних ВНЗ) є тією сумою, що стає перешкодою до отримання навчання.

Верховна Рада

Проте не звертаючи увагу на високий рівень оплатності, вищі навчальні заклади через застарілу структуру підготовки спеціалістів, низьку оплату праці викладачів, недостатню матеріальну базу та наукову діяльність, випускають на ринок праці неконкурентоздатних фахівців. А сама вища освіта вже давно дискредитована як джерело отримання професійних знань.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!