Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 03. Право на відвідування занять на інших факультетах (інститутах)

Право на відвідування занять на інших факультетах (інститутах)

« Назад

Інколи маємо практику, коли студенти одного факультету відвідують лекційні заняття або навіть і практичні заняття на інших факультетах, маючи зацікавленість до різних навчальних дисциплін, які не внесені до власного навчального плану. Такий інтерес найчастіше викликаний або ж новизною навчальної дисципліни або її перспективністю для майбутньої професії, коли на власному факультеті такій дисципліні приділяється всього 14 годин, а на іншому факультеті дана дисципліна виступає провідною, і існує можливість не лише поверхово отримати уявлення про предмет, а грунтовно закріпити всі тонкощі і деталі. Виникає питання, чи мають студенти, які все ж поступали навчатися на один факультет, фактично розуміючи, які дисципліни будуть мати місце, відвідувати інші факультетиз метою поглиблених знань або навіть знань іншого характеру.

студенти на леції

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року у статті 62 під назвою «Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах» закріпив досить широкий перелік прав, проте безпосередньо не окресливши право на відвідування занять на інших факультетах. У п.15 даної статті Закону зазначено лише, що здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. Проте чи можна говорити про ототожнення закріпленого законом права та виокремленого нами.

Вища освіта

Для того, щоб вияснити чи існує практика втілення даного права в реальність та її певне закріплення, відповідно до законодавчих актів, ми зосередили увагу на положеннях Статутів, Правил та інших організаційних документів, які розроблені безпосередньо вищими навчальними.

Звернувшись до Статуту Національного університету «Києво–Могилянська академія» виокремлюємо у розділі Права та обов’язки студентів право у встановленому порядку відвідувати заняття на інших факультетах за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану.

Університет імені Шевченка

Варто звернути увагу і на Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки як зазначено у статті 1 Статуту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет) є авторитетним вищим навчальним закладом України, національною гордістю освіти, науки і культури, який за результатами своєї діяльності отримав загальнодержавне та міжнародне визнання, що і відображено в Указах Президента України від 25 листопада 1999 року №1496 "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" та від 05.05.2008 р. №412/2008 "Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

 

У статті 42 Статуту прямо зазначено, що крім прав, що передбачаються нормативно – правовими актами, студенти (курсанти) Університету можуть відвідувати за дозволом деканів (директорів) заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу за основним місцем навчання, що складений відповідно до індивідуального навчального плану.

Закон України про вищу освіту

Таким чином, можемо дійти до висновку, що хоча таке право прямо не передбачено Законом України «Про вищу освіту», студенти за дотриманням низки вимог можуть відвідувати навчальні дисципліни на інших факультетах. Такими вимогами є, по – перше, наявність згоди керівника факультету, і, по – друге, виконання власного навчального графіку. І все ж таки Закон України «Про вищу освіту» у п. 15 статті 62 хоча і не зовсім у визначених рамках, проте охоплює дане право, а його подальше тлумачення залежить від ступеня і якості закріплення в установчих документах безпосередньо вищими навчальними закладами.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!