Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 24. Проходження виробничої практики студентом під час навчання

Проходження виробничої практики студентом під час навчання

« Назад

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів є невід’ємною частиною освітнього процесу. Така практика проходить на підприємствах, установах, організаціях, що застосовують знання різних сфер життя.

оволодіння теоретичними знаннями

Мета практикиполягає у необхідності отримання студентами практичних навиків, необхідних для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності. Проте практичні навики не можуть бути закріплені ефективно без належного рівня теоретичної підготовки, яку сумлінні студенти отримали під час навчання у вищому навчальному закладі.

Важливим для визначення порядку проходження практики та роз’яснення різних питань, що можуть виникнути, як у студентів, так і керівників практики виступає Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». Дане Положення передбачає, що практика студентівпроводиться безперервно та послідовно при наявності достатнього об’єму знань та навичок у відповідності до різноманітних освітніх та кваліфікаційних рівнів: спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Практика зазвичай проводиться три рази під час навчального процесу.

На початкових курсах завдання практики – це ознайомити студента з основами професійної діяльності. На останньому курсі практика проводиться, як переддипломна, яка провадиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту. Під час заключної практики здійснюється поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх навчальних дисциплін.

За наявності у ВНЗ України державних,регіональних замовлень на підготовку спеціалістів, перелік місць проходження практики надаються органами, якими формувалося замовлення.

роз'яснення питань проходження практики

Під час підготовки спеціалістів вищими навчальними закладами за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами місця проходження практики передбачаються у цих договорах.

В тому разі, коли замовлення було здійснено фізичними особами, місця практикинадаються вказаними особами або вищими навчальними закладами, якщо такий порядок зазначено у договорі.

Говорячи, про іноземних студентів, то для останніх місця проходження практики передбачено зазвичай у контракті або ж договорах, що розташовуються як за кордоном, так і на території України.

Крім того, студенти мають право самостійно, проте за наявності згоди відповідної кафедри обрати для себе місце проходження практики і рекомендувати його для використання.

Відповідальність за організаційні моменти проходження практики покладено на  керівників  ВНЗ.

Кафедри вищого навчального закладу забезпечують розробку програм практики.

Студенти ВНЗ під час проходження виробничої практики мають наступні обов’язки:

- отримати від керівника практики вказівки щодо проходження практики та яким чином оформити матеріали практики;

- вчасно з’явитися на місце проходження практики;

- виконувати всі завдання, які надаються керівником практики;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- відповідати за здійснену роботу;

- складати залік з практики.

звіт практики

Після проходження виробничої практики студенти надають звіти щодо виконання індивідуального плану та установлених програм.

Вищі навчальні заклади, можуть розробити у відповідності з вищезазначеним положенням власні акти щодо організації проходження практики з врахуванням особливостей спеціальностей та спеціалізацій.

домовленість щодо практики

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!