Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 22. Право студента на перескладання

Право студента на перескладання

« Назад

Досить часто у студента виникає потреба у перескладанні певного предмету внаслідок різних причин. Найчастіше перескладання здійснюється у випадку отримання незадовільної відмітки за екзамен, за поточний модульний контроль, наявності заборгованості, у випадку відсутності студента при складанні екзамену внаслідок хвороби чи за наявності інших поважних причин.

підготовка до перескладання

У випадку отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання екзамену з відповідного предмету надається лише два рази.

Перескладання вдруге може бути здійснено при комісії, створеній деканом. Виставлена в залікову книгу оцінка внаслідок повторного перескладання є остаточною.

Коли студент був відсутній при здачі екзамену внаслідок хвороби, то в обов’язковому порядку про хворобу повідомляється деканат не пізніше дня наступного за екзаменаційним днем, та протягом тижня до деканату подається довідка з лікувального закладу з підтвердженням наявності хворобливого стану під час екзамену (для студентів денної форми навчання - завірену студентською поліклінікою університету).

Перескладання екзаменів оформлюється відповідною заліково-екзаменаційною відомістю (Додаток Е) або заліково-екзаменаційним листом (Додаток Ж). Такі відомості (листи) для перескладання екзаменів видаються викладачам (як виняток - студентам) тільки після закінчення екзаменаційної сесії.

Коли перескладання приймає не один викладач, а призначається комісія, то і відповідно відомість повинна бути підписана всіма членами такої комісії.

Університет імені Т.Шевченка

У деяких ВНЗ встановлено, що у випадку відсутності поважних причин неявки студента на планове складання або перескладання ПМК така неявка прирівнюється до оцінки «незадовільно» і, таким чином, студент втрачає право на наступне перескладання.

Коли ж після двох спроб перескладання, поточний модульний контроль так і не був складений, студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну в об'ємі 20 годин на контрактних засадах.

Трапляються випадки, коли викладачі допускають до перескладання лише у разі отримання відповідної оплати від студента, аргументуючи це тим, що право здачі відповідного предмета було одного разу використано і наступного разу перескладання прирівнюється до контрактного. Варто зауважити що така заява є прямим порушенням студентського права. Відомий випадок, коли у 2012 році студентами Тернопільського національного економічного університету було організовано страйк не далеко відцентрального корпусу університету, як акт проти незаконності дій університету брати кошти за перескладання.

Студентська організація «Студентський захист» звернулася до Міністерства освіти і науки України та Державної інспекції навчальних закладів України з відповідною вимогою доручити керівництву Тернопільського національного економічного університету відмінити  протиправне рішення, щоб захистити права студентів.

Варто зауважити, що студенти мають знати, які саме послуги у вищому навчальному закладі можуть бути надані за гроші. Кабінет Міністрів України затвердив Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності. Такими послугами є організація громадянам платних лекцій та консультацій лише з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства, але відповідні заходи не можуть бути проведені з навчальної дисципліни, яка викладається в університеті.

матеріали для перескладання

У багатьох університетах затверджено відповідні положення, які визначають порядок оцінювання студентів та відповідно встановлюють правила перескладань. Наприклад, Положення «Про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному Університеті імені Тараса Шевченка» передбачає, що студенти, які отримали на сесії одну – дві незадовільні оцінки (залік та диференційований залік) (в тому числі не з’явилися на іспит чи залік без поважних причин), можуть використати право ліквідації академічної заборгованості. Здача екзаменів вдруге може бути здійснена лише два рази з кожного навчального предмету: одного разу викладачеві, вдруге – членам створеної деканом факультету комісії.

заборона платного перескладання

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!