Роздрукувати сторінку

Тульчинське училище культури, ТУК

« Назад

Історично сформувалося так, що стародавній Тульчин віддавна був певним центром культурного життя на минулій Брацлавщині, а тепер – на Вінниччині і Поділлі. Ще в стародавній період  тут функціонували самодіяльні хори та вертепно-драматичні гурти.

Тульчинське училище культури, ТУК

У 1919 році визначний український композитор і просвітитель Микола Леонтович сформував у Тульчині хорову капелу, яка до сьогоднішнього часу функціонує в регіоні і має його ім'я.

Важливим фактором становлення культурного життя на Вінниччині є Тульчинське училище культури. Формуючи фахівців для діяльності в закладах культури сіл, області, воно проводить діяльність по відродженню і накопиченню українських національних традицій, звичаїв, обрядів, мови, музики, пісень, – усього того, що формує духовний зміст нашого суспільства, є підґрунтям української культури і нації.

ТУК

Історія становлення ТУК

Тульчинське училище культури – один з найстаріших на Україні навчальних закладів. Історія його багата і цікава.

Учбовий заклад розпочав своє становлення 1930 року як технікум масової комуністичної освіти, який містив 2 підрозділи: організаційно-масовий (формувало клубних співробітників) і бібліотечний (формувало бібліотекарів середньої кваліфікації).

Тульчинське училище культури є приватним вищим учбовим закладом І рівня кваліфікації, діє в структурі Міністерства культури України, управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, включений до складу учбово-наукового комплексу Рівненського державного гуманітарного університету, підтримує контакти з Київським національним університетом культури і мистецтв, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, що дає змогу студентам продовжити ступеневе фахове формування за зменшеною тривалістю навчання.

Колектив очолює Трачук Леонід Данилович, викладач-методист вищої категорії, який здійснює результативну організаційну та методичну роботу, автор методичних рекомендацій з фахових предметів, затверджених Методичним центром учбових установ культури і мистецтв України, та публікацій збірника матеріалів Загальноукраїнського науково-практичного семінару «Історія формування та перспективи становлення духової музики в контексті національної культури України», постійний член журі Загальноукраїнського конкурсу молодих творців (ансамблів) на духових та ударних інструментах імені В. Старченка (місто Рівне). Леонід Данилович людина творча, на даний час є керівником оркестру української народної музики. Його студенти – переможці Всеукраїнських конкурсів гри на духових інструментах.

Учбовий заклад формує спеціалістів за навчально-сертифікаційним рівнем «молодший фахівець» за денною та заочною формами навчання для художньої, творчої, педагогічної роботи у галузі культури, мистецтва, туризму та освіти зі спеціальностей: «Діловодство», «Бібліотечна справа», «Народна художня творчість», «Хореографія», «Декоративно-прикладна творчість», «Туристичне обслуговування».

Разом з дипломом про спеціальну освіту студенти одержують атестат про середню освіту.

Тульчинське училище культури, ТУК

Матеріально-технічна структура Тульчинського училища культури

Для здійснення учбових занять училище володіє двома двоповерховими будівлями (один з яких – палац Потоцьких – приміщення ХVІІІ століття).

На даний час в учбовому закладі діє 32 учбових кабінети, 2 аудиторії, в тому числі 2 комп’ютерних кабінети, бібліотека з комфортною читальною залою на 60 чоловік, 2 актових зали на 500 осіб, 3 зали для хореографічних занять, 30 аудиторій для персональних і 20 – для групових занять. До можливостей студентів їдальня на 80 посадкових осіб, медичний пункт з високоосвіченою медсестрою.

Педагогічний склад Тульчинського училища культури

Спеціалістів навчає постійний педколектив, спроможний забезпечити якісне формування фахівців, в якому: 51 педагог вищої кваліфікації; ранг педагога-методиста має 22 викладачі; старшого педагога – 7; три педагоги володіють рангом «Заслужений співробітник культури України»; 5 педагогів – кваліфікацію з відзнакою Міністерства культури і мистецтва України «За багаторічну результативну роботу в сфері культури»; почесною відзнакою «Василь Сухомлинський» удостоєна викладач Нікітіна Зоя Леонідівна.

Учбово-виховний процес створюють 12 циклових комісій, які очолюють високоосвічені спеціалісти своєї діяльності.

Кадровий колектив закладу кожного разу молодшає. На протязі минулих 3-х учбових років прийшли працювати 8 молодих педагогів, частина з яких – минулі найкращі студенти закладу, що завершили вищі учбові установи ІІІ-IV рівнів кваліфікації.

Тульчинське училище культури є одним учбовим закладом в регіоні, який готує культурно-освітніх співробітників (директорів творчих складів та організаторів культурно-дозвіллєвої роботи).

Одним із головних є питання створення профорієнтаційної діяльності в закладі. Педагогічний склад кожного року здійснює агітаційно-роз’яснювальну діяльність по прилученню вступників на навчання. У загальноосвітніх школах області організовуються виставки друкованих матеріалів про училище, творчі колективи виступають з концертними програмами. Разом з відділом кадрів управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації вивчається необхідність у спеціалістах культури, мистецтва та туризму для області. Кожного року в закладі відбуваються обласні конкурси виконавців на народних інструментах імені О. Петрова та читців «Кобзар і Україна» з ціллю пропагування кваліфікацій «Народна інструментальна творчість», «Видовищно-театралізовані заходи» та прилучення на навчання креативної молоді, в першу чергу сільської місцевості.

Для поліпшення якості навчання майбутніх фахівців поглиблюється вивчення та впровадження нових інформаційних технологій, удосконалюються практичні навички студентів у роботі з електронними базами даних.

Сьогоднішній фахівець в сфері культури, мистецтва та туризму має бути гарним організатором, успішним менеджером, новатором, відмінним фахівцем.

Звіти голів державних кваліфікаційних комісій засвідчують, що рівень підготовки випускників Тульчинського училища культури відповідає кваліфікаційним вимогам молодшого спеціаліста.

Студенти училища приймають участь в роботі 17 аматорських колективів, 10 з яких мають звання «народного». Ці колективи вносять значну частку в пропаганду традиційної подільської культури, свят та обрядів, беруть участь в проведенні масових заходів, конкурсів, фестивалів на терені області та держави.

Гордістю училища є його випускники. Це люди, які тримають на своїх крилах наше мистецтво, дбають про свою історію, традиції, пісню і слово.

Діяльність училища багато разів відзначалася урядовими нагородами та відзнаками місцевих органів влади.

Отже, завдання сьогодні колективу – йти в ногу з часом, зберегти авторитет учбового закладу, що формувався роками, десятиліттями, примножувати досягнення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!