Роздрукувати сторінку

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, МПМЕК

« Назад

Державний вищий учбовий заклад "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" - вищий учбовий заклад I-II рангів кваліфікації.

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, МПМЕК

Заснування МПМЕК

Становлення Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу (раніше - Могилів-Подільський монтажний технікум)розпочинається з 10 березня 1969 року - з моменту укладання розпорядження Міністром монтажних і спеціальних будівельних робіт Української РСР № 78.

Доцільність формування учбового закладу обумовлювалася необхідністю в становленні висококваліфікованих кадрів для установ і закладів колишнього Мінмонтажспецбуду СРСР. Зараз коледж підлеглий Міністерству освіти і науки України.

Загальна інформація про МПМЕК

На даний час Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж - це визначний технічний Вуз II рівня кваліфікації, який проводить  навчання спеціалістів за освітньо-спеціалізованим рангом "молодший фахівець" за 6 кваліфікаціями 4 напрямів навчання:

1. "Економіка і підприємництво"

"Бухгалтерський облік".

"Фінанси".

2. "Електротехніка"

"Встановлення і експлуатація електроустаткування установ і цивільних споруджень".

3. "Будівництво"

"Спорудження та використання будівель і споруд".

"Встановлення промислового устаткування".

4. "Комп'ютерна інженерія"

"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".

Могилів-Подільський-монтажно-економічний-коледж МПМЕК

Навчання в закладі проводиться за денною та заочною формою за держзамовленням та на платній основі.

Навчально-виховна діяльність в коледжі проводиться згідно із зареєстрованими Статутом, паспортом, концепцією розвитку, ліцензією на проведення освітньої роботи.

На території коледжу створено підготовчий підрозділ, який надає допомогу абітурієнтам підготуватися до вступних екзаменів.

Учбовий процес у коледжі проводять 4 підрозділи, 10 циклових комісій, з яких 6 є випускними.

Контракти Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу з ВУЗами вищих рангів кваліфікації

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж підтримує дружні стосунки з ВНЗ III-IV рівнів кваліфікації, завдяки чому випускники володіють змогою продовжувати навчання у:

- Київському національному університеті будівництва і архітектури;

- Національному університеті "Львівська політехніка";

- Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;

- Вінницькому національному технічному університеті;

- Київському інституті менеджменту і інформаційних технологій;

- Вінницькому інституті Міжрегіональної академії управління персоналом;

- Полтавському університеті споживчої кооперації;

- Харківському національному університеті будівництва та архітектури;

- Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування.

Могилів-Подільський-монтажно-економічний-коледж

Забезпечення учбового процесу в МПМЕК

Викладацьку й виховну діяльність проводять 68 педагогів, з них:

- 12 - педагоги-методисти;

- 11 - старші педагоги;

- 26 - педагоги вищої кваліфікації;

- 23 - педагоги першої кваліфікації.

Серед викладачів - 11 відмінників освіти, удостоєних призами  за плідну працю, 3 магістри, 3 здобувають освіту в аспірантурі.

В коледжі здійснюється наукова, учбово-методична та виховна діяльність: наукові та психолого-методичні семінари, тижні циклових комісій, олімпіади, конкурси, тематичні вечори, народно-обрядові свята, дискотеки і спортивні змагання.

Традиційним стало здійснення конкурсу "Кращий за професією", і тематичних фестивалів з учбових дисциплін.

Студенти-будівельники кожного року приймають участь у реконструкції матеріально-технічної структури технікуму, поглиблюючи і удосконалюючи свої теоретичні і практичні знання.

Здійснення та проведення практичної підготовки студентів направлені на отримання професійного рівня, придбання робочої професії, що надає впевненість випускникам та сприяє їх пристосуванню в ринковій галузі.

Працевлаштування випускників Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу

У коледжі кожного разу звертається увага працевлаштування студентів. З цією ціллю збільшується чисельність організацій України, з якими заключено угоди про працевлаштування.

Питання працевлаштування молодих фахівців в коледжі надається постійна увага. Щороку цю проблему розглядають і аналізують на засіданнях педагогічної ради, і на основі аналізу затверджується план роботи щодо працевлаштування студентів коледжу в установах міста, регіону, України. Створюються і проводяться заходи в плані забезпечення професійної направленості молоді, аналізується необхідність організацій краю у спеціалістах.

Досить тісні і товариські стосунки учбового закладу сформувались  з такими організаціями, як ВАТ "БМУ-3" концерну "Поділля" (Вінниця), будівельна компанія ТОВ "Вікос-Енерго" (Київ), ВАТ "ЕМ-412" (Київ), "ЕМ-420" (м. Житомир), ТОВ ВКФ "Символ" (Київ). Перераховані установи не лише запрошують студентів закладу для здійснення практики, але й надають їм житло і приймають на себе матеріальні затрати щодо подальшого їх навчання.

Кожного року поширюється співпраця коледжу з роботодавцями, відшукуються інноваційні форми партнерських контактів з організаціями, що надає змогу забезпечити студентів місцями для здійснення виробничої практики, працевлаштування випускників, отримувати матеріальну допомогу для обладнання навчальних і виробничих приміщень, класів, аудиторій. Надає допомогу цьому тісне товаришування з районним центром зайнятості.

У закладі кожного року діє комісія з персонального розподілу молодих фахівців, що завершують учбову установу. Комісія бере до уваги наявність робочих місць відповідно з заключеними договорами та з урахуванням побажань випускників.

Напрями навчання в МПМЕК

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж здійснює формування молодших фахівців  за такими кваліфікаціями:

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Будівництво та архітектура;

- Економіка та підприємництво;

- Електротехніка і електромеханіка.

Отже, Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж – це модерний заклад, який крокує у ногу з часом, застосовуючи інноваційні технології в учбово-виховному процесі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!