Роздрукувати сторінку

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, ВОКГПК

« Назад

11.06.2015 13:31

Вінницький обласний комунальний гуманітарно–педагогічний коледж визнано акредитованим за першим-другим рівнем акредитації.

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, ВОКГПК

Першорядним завданням ВОКГПК є здійснення підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і молодший спеціаліст.

Контакти Вінницького гуманітарно-обласного педагогічного коледжу

Місце розташування навчального закладу: м. Вінниця, вулиця Нагірна, 13.

Історія ВОКГПК

В 1931 р. розпочинається історія ВОКГПК. Через гостру необхідність на Вінниччині в спеціалістах-педагогах було прийнято рішення про створення Педагогічного технікуму в м. Немирові. Навчання відбувалось тільки на одному Шкільному відділенні, де готували педагогів для 1-4 класів. Власного приміщення у технікуму не було, заняття проводились в класах колишньої гімназії.

В 1933 р. було відкрито заочне Дошкільне відділення на базі Шкільного відділення.

В довоєнні роки в технікумі викладали двадцять п’ять викладачів і навчались понад півтисячі учнів.

Влітку 1941 р. через події Великої Вітчизняної війни учнів Педагогічного технікуму було евакуйовано, деякі з них пішли разом з викладачами на фронт.

В 1944 р. після визволення Вінниччини від фашистських загарбників починає свою роботу педагогічна школа, яка була розташована в приміщенні технікуму.

В 1945 р. Педагогічна школа була реорганізована у Педагогічне училище.

ВОКГПК

В сімдесятих роках минулого сторіччя в училищі навчалось понад сімсот учнів, працювало більше сімдесяти викладачів. Кожного року заклад давав путівку в професійне життя близько двом сотням спеціалістам. Але освічених фахівців в галузі педагогіки було недостатньо. В Немирові збільшити кількість учнів та розширити  базу самого училища не було можливості. Тому в 1979 р., на виконання наказу Міносвіти, Немирівське училище було переведено до Вінниці на базу колишньої школи-інтернату. Навчальний заклад отримав назву Вінницьке педагогічне училище.

Почалась нова фаза історії училища. Добротний навчальний корпус, їдальня, спортивний і актовий зали, стадіон – все це було невід’ємною частиною матеріальної бази закладу. Зростав кількісний склад педагогічного колективу. Понад тисячу учнів навчалось в стінах Вінницького педагогічного училища.

В 1980 р. розпочинає роботу Заочне відділення. На ньому навчаються за спеціальностями Дошкільна освіта та Початкова освіта шість сотень учнів.

В 90-х роках педагоги Дошкільного відділення розпочали підготовку спеціалістів за додатковими кваліфікаціями: вихователі логопедичних груп, для дітей з порушенням зору, з правом викладання іноземної мови, сімейний вихователь, організатор фізичного виховання.

В 1997 р. училище увійшло до складу Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Через рік відкрилось ще одне відділення навчального закладу – Відділення фізичного виховання.

З 2001 р. починає готувати вчителів музики Музично–педагогічне відділення.

В 2004 р. училище було відокремлене від Педуніверситету та набуло статусу Вінницького обласного комунального гуманітарно–педагогічного коледжу.

В 2007 р. відбувся перший набір студентів на Відділення іноземних мов.

В 2011 р. як структурну одиницю ВОКГПК створюють Спортивно-гуманітарний ліцей-інтернат для учнів 8-11 класів середньої школи. До ліцею зараховуються діти, які мають хист до гуманітарних наук та спорту. Навчання відбувається за спортивним напрямком та суспільно – гуманітарним напрямком.

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, ВОКГПК

Сучасний учбовий процес в ВОКГПК

Сучасний коледж – це навчальний заклад з досить високим рівнем професійної роботи, зі своїми незмінними і цікавими традиціями.

Очолює ВОКГПК з 1996 р. Костянтин Францович Войцехівський.

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж готує спеціалістів за наступними напрямками:

1. Початкова освіта – підготовка для загальноосвітніх шкіл вчителів початкових класів, окрім цього є можливість отримати додаткову кваліфікацію: учитель англійської мови, організатор позакласної виховної роботи в школі, фахівець з соціально-правового захисту. В процесі навчання студенти отримують знання по соціально-економічним, гуманітарним, природничо-науковим та фаховим дисциплінам. Практичні знання здобуваються в період практики в шкільних навчальних закладах;

2. Дошкільна освіта - підготовка для дошкільних навчальних закладів вихователів дітей, вихователів - методистів. Студенти отримують теоретичні знання з загальної і дошкільної педагогіки, соціальної і педагогічної психології, нових педагогічних технологій, основ психодіагностики, основ наукових досліджень тощо. Практику проходять в дошкільних навчальних закладах Вінниці;

3. Фізичне виховання – підготовка вчителів фізичної культури. За період існування даного напрямку спеціальності підготовлено більше шістсот вчителів, серед яких двадцять п’ять майстрів спорту і сорок три кандидати;

4. Музичне мистецтво - підготовка вчителів музики, музичних керівників. Студенти вивчають хорове диригування, постановку голосу, музичний інструмент любої спеціалізації (баян, фортепіано, скрипка, гітара, домра та інші) і акомпанемент;

5. Діловодство – підготовка організаторів діловодства, інспектора з кадрів, фахівця бібліотечної справи;

6. Фінанси та кредит – підготовка молодшого спеціаліста з фінансів і кредиту, касира – бухгалтера;

7. Філологія – підготовка вчителів англійської мови та зарубіжної літератури;

8. Досвідчені викладачі, серед яких і відмінники освіти, і магістри освіти, і кандидати педагогічних та філологічних наук, здійснюють навчальний процес  у ВОКГПК.

У вільний від навчання час студенти займаються в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, приймають участь в творчих конкурсах, влітку працюють в оздоровчих таборах.

Наукова робота викладачів і студентів у ВОКГПК

Значна увага у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі приділяється науковій роботі викладачів і студентів, їх участі в конференціях на тематику наукових досліджень в галузі педагогіки і виховання.

По закінченню коледжу випускники можуть продовжити свою освіту у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського, Київському національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Київському міжнародному університеті.

За період своєї довготривалої роботи коледж випустив біля сімнадцяти тисяч спеціалістів-вчителів школи та вихователів дошкільних закладів. Чимало знаних педагогів, громадських діячів, композиторів, поетів, керівників закладів освіти, майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту налічується серед випускників Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Отже, на сьогодні Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж – це широко профільний навчальний заклад, який надає ґрунтовні знання, високоякісну освіту своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!