Роздрукувати сторінку

Погребищенський медичний коледж, ПМК

« Назад

11.06.2015 13:49

Погребищенський медичний коледж - вища учбова установа ІІ рівня спеціалізації.

Погребищенський медичний коледж, ПМК

Історія заснування ПМК

Погребищенський медичний коледж формує фахівців освітньо-спеціалізованого рангу "молодший спеціаліст" за напрямом "Медицина" за кваліфікаціями "Лікувальна робота", "Сестринська робота", "Акушерська діяльність".

Медичний коледж є спадкоємцем Погребищенського медичного училища, створеного за постановою Вінницької обласної ради народних депутатів № 231 від 8 червня 1966 року і розпорядження Міністерства охорони здоров'я України № 391 від 28 липня 1966 року.

У 1984 році споруджено учбове приміщення № 3.

У 1991 році було закінчено створення нового спортивного залу та гуртожитків.

У 2004 році медичне училище сертифіковано  Управлінням освіти і науки Вінницької облдержадміністрації на змогу надання навчальних послуг за рівнем повної середньої освіти. Сертифікат дійсний до 2014 року.

У 2005 році Погребищенське медичне училище реорганізовано в Погребищенський медичний коледж.

У 2006 році на місце керівника Погребищенського медичного училища постановою Вінницької обласної ради 26 сесії 4 розпорядженням № 1042 від 17 січня 2006 року за егідою трудового колективу на основі підсумків загального голосування назначений Гаврилюк О. Ф.

У 2006 році в учбовій установі створена символіка коледжу (герб, прапор, гімн).

У 2007 році коледж признано сертифікованим за І рангом за кваліфікаціями "Лікувальна робота", "Сестринська робота", "Акушерська діяльність". Строк дії ліцензії про Кваліфікацію до 2012 року.

2005-2008 - час перебудови та поновлення будівель, учбових класів і аудиторій коледжу.

ПМК

Освітньо-виховний процес у Погребищенському медичному коледжі

Для проведення освітньо-виховного процесу медичний коледж має персональну місцевість загальною територією 2,17 га. Територія закладу розподілена на учбово-виробничу, спортивну та господарські сектори.

Водопостачання та опалення автономне.

Головними будівлями для здійснення освітньо-виховного процесу є 3 учбових приміщення, загальна територія яких 4464 кв. м, учбова площа нараховує 3782 кв. м, що нараховує близько 8 кв. м на 1 студента. В учбовому приміщенні розташований актовий зал на 490 осіб, студентська їдальня на 128 чоловік і службові будівлі. На території закладу знаходиться гуртожиток на 180 чоловік загальною площею 2936 кв. м. В склад закладу включена бібліотека з читальним залом, спортивний та ігровий зали, стадіон, спортмайданчики.

Коледж розташований на одній території з райлікарнею, що дозволяє максимально покращити освітньо-виховний процес.

Учбовий процес створюють 32 учбових кабінети, 10 аудиторій та 14 учбових кімнат у підрозділах лікарні.

Крім навчальних кімнат у Погребищенському коледжі функціонують тренажерні класи, які надають допомогу студентам у покращенні практичних здібностей і вдосконалення техніки їх здійснення.

Всі класи і аудиторії облаштовані модерним обладнанням, технічними матеріалами, які важливі при проведенні навчальних програм і планів.

Кожен кабінет має цілу систему методичного забезпечення предметів, наочні посібники, нормативні документи.

Оздоблення кабінетів відповідає їхньому напрямку.

У ПМК ведеться робота по облаштуванню класів інноваційною комп'ютерною та проекційною технікою.

Учбово-матеріальна структура ПМК

Учбово-матеріальна структура закладу забезпечує високоефективне проведення навчального процесу, здійснення лабораторно-практичних робіт, які передбачені чинними програмами.

Кожного року учбове устаткування поновлюється. Здійснюються поточні та капітальні ремонти учбових аудиторій.

Відповідно до розпорядження управління охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації № 741 від 30.09. 2005 р. за Погребищенським медичним коледжем на 5 років закріплені 14 лікувально-профілактичних організацій з якості баз практичного навчання.

Погребищенський медичний коледж, ПМК

Виховна діяльність Погребищенського медичного коледжу

Виховна діяльність закладу ґрунтується на традиціях і звичаях українського народу, опануванні його історичної та культурної спадщини, становленні у студентів високої патріотичної свідомості, спроможності до здійснення громадянських і конституційних обов'язків, шани до державних символів України. Соціальне здоров'я молоді багато в чому залежить від того, як вона організовує дозвілля. Для цього організовується цілісний навчальний простір, який сформував би умови для поповнення внутрішнього світу молодої людини.

Становлення високої моральної культури у студентської молоді набуло певної актуальності. Слід звертати увагу на знищення недружніх інформаційних впливів на молодіжне оточення в інформаційній галузі.

Через пришвидшення процесів глобалізації та приєднання України до міжнародних процесів постає нагальною проблема міжнародних стосунків, інформаційно-навчальна діяльність з профілактики розповсюдження ксенофобських і расистських виявів серед молодих людей. Разом зі студентським і батьківським органами управління необхідно домагатися становлення у молоді толерантної поведінки на основі проведення громадянського діалогу, становлення активної життєвої позиції, запровадження гендерної структури в учбово-виховний процес.

У центрі уваги керівництва, психолога, кураторів перебуває проблема питання психолого-педагогічних характеристик формування підлітків, профілактика випадків фізичного і психологічного насильства, недбалого і жорстокого поводження, торгівлі людьми, втягнення у злочинну роботу, прилучення до споживання алкоголю, наркотичних і психотропних речовин, їх використання для формування та поширення порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, втягнення в азартні ігри.

Погребищенський медичний коледж здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Медицина.

Отже, Погребищенський медичний коледж – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовну підготовку своїм студентам, забезпечуючи їх в подальшому високооплачуваною заробітною платою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!