Роздрукувати сторінку

Іллінецький державний аграрний коледж, ІДАК

« Назад

11.06.2015 13:43

Іллінецький державний аграрний коледж - один з найдревніших учбових закладів Вінницької області.

Іллінецький державний аграрний коледж, ІДАК

Історія заснування ІДАК

Його становлення черпає початок з 1 жовтня 1921 року. Саме тоді постановою Липовецького повітового виконавчого комітету Рад для формування агротехніки землеробства була сформована Іллінецька сільськогосподарська професійна школа.

В рік становлення в школу було зачислено 35 учнів. Навчальне господарство учбового закладу мало 80 гектарів орної землі, 7 гектарів садів і невелику площу лісу, кінні плуги, борони, молотарку, нафтовий двигун, сівалку. Всі роботи по вирощуванню аграрних культур здійснювали учні.

За перший рік освіти були створені агрономічний, хімічний та фізичний класи. Учбовий процес проводили три викладача спеціальних і два - загальноосвітніх дисциплін.

У 1929 році агропрофесійна школа була реорганізована в агрономічний технікум. А в 1934 році його збільшили за рахунок об’єднання Вінницького і Полонського (Житомирська область) агрономічних технікумів.

Перед фашистською навалою на Україну технікум мав добре облаштовані класи, обладнану  бібліотеку і навчальне господарство, що давало змогу готувати висококваліфікованих агрономів-буряководів та агрономів-рільників.

В період війни німецько-фашистські завойовники знищили приміщення учбової будівлі та гуртожитку технікуму, ліквідували бібліотеку і устаткування класів. Після звільнення Іллінеччини від загарбників в березні 1944 року почалися роботи по відновленню роботи технікуму. Не беручи до уваги важкість післявоєнних років, 1 жовтня 1944 року учбовий заклад розпочав формування спеціалістів для аграрного господарства: агрономів-рільників, агролісомеліоратор.

У 1956 році в закладі створюється заочний підрозділ.

У 1964 році учбовий заклад перейменовано у радгосп-технікум. Його виробничою лабораторією стало широкогалузеве високомеханізоване господарство загальною територією більше чотирьох тисяч гектарів землі з розвиненим племінним тваринництвом і насіннєвим спрямуванням у рослинництві.

У 1998 році радгосп-технікум одержав ранг державного аграрного технікуму з навчально-дослідним господарством.

В цьому ж році здійснилося формування спеціалістів за двома новими кваліфікаціями: "Організація виробництва" і "Консервація".

ІДАК

У 2000 році здійснено формування спеціалістів за кваліфікацією "Бухгалтерський облік". А також в якості експерименту за егідою Міністерства аграрної політики України заклад одержав рішення від Міністерства освіти і науки на наповнення діючих в учбовому закладі кваліфікацій певними кваліфікаціями.

При установі в 1999 році сформовано регіональний учбово-практичний центр з вивчення вітчизняної і зарубіжної техніки і прогресивних технологій вирощування аграрних культур, який об’єднує 9 аграрних технікумів центральних регіонів України.

З 1998 року інформаційна структура з кваліфікацій, які підготовлює технікум, забезпечується існуванням в учбовому закладі глобальної комп'ютерної сітки Internet.

Іллінецький державний аграрний коледж, ІДАК

Матеріально-технічна структура Іллінецького державного аграрного коледжу

Адміністрація та педколектив учбового закладу кожного разу працюють над поліпшенням матеріально-технічної структури і вдосконаленням учбово-методичного забезпечення для формування спеціалістів-аграріїв. Кожного року велика кількість грошей із спецфонду вкладається в поточні та капітальні ремонти учбових будівель та поновлення учбово-матеріальної структури. За останні 5 років добудовані танцювально-виставковий і тренажерний зали.

Дослідне господарство формує умови для високоякісного практичного становлення студентів та здійснення науково-дослідних робіт.

Новою віхою в історії закладу стала практика студентів у фермерських підприємствах Польщі, Швеції, Швейцарії, покращуються світові зв'язки учбового закладу.

З 1 січня 2003 року здійснив свою діяльність проект "Еко - Lan Ukraina". Проект проводить управління з проблем формування та підтримання контактів з Швейцарією, виконавці проекту - Швейцарський аграрний інститут Цоллікофен і Іллінецький державний аграрний коледж. Проект створився на базі проекту "Вирощування твердої біологічної пшениці в Україні", який вже діє з 2000 року. Проект координує три мети: сприяння формуванню біологічного землеробства, збагачення професійного досвіду і створення додаткового доходу в с/г виробництві. Проект на 100% фінансується швейцарським законодавством. В межах проекту передбачається виробнича чотиримісячна практика для студентів та стажування для педагогів.

У 2003 році Іллінецький державний аграрний технікум перейменовано в Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету.

Постановою Міністерства аграрної політики України від 20.02. 2008 року № 69 "Про запровадження змін до указів Мінагрополітики 26.05. 2003 року № 148 та від 20.07. 2004 року № 260" вищезазначені накази визнані не реалізовані, і Іллінецький коледж Вінницького ДАУ реорганізовано в Іллінецький державний аграрний коледж. В той же час, Іллінецькому державному аграрному коледжу надано статус юридичної особи.

Іллінецький державний аграрний коледж

Забезпечення учбового процесу в ІДАК

У своєму складі коледж має учбово-виробничу лабораторію по виробництву і переробці продукції рослинництва і тваринництва загальною територією 850 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 677 га ріллі. Площу 80 га. займають пасовища. Сфера рослинництва має насінницьке спрямування. У тваринництві переважають скотарство і свинарство.

В Іллінецькому державному аграрному коледжі освіта проводиться за денною та заочною формою. У 2009-2010 учбовому році на денній формі навчання налічувалося 872 студента, на заочному - 199. Коледж, крім професійного формування, створює право кожного жителя на повноцінну середню освіту, одержавши певну ліцензію Міністерства освіти і науки України.

Учбовий заклад, який має 87-літню історію, увійшов в ХХІ століття, ставлячи перед собою численну кількість нових завдань, серед яких головними є покращення діючих шляхів формування фахівців, опанування і запровадження у практику учбової роботи нових перспектив.

У нових соціально-економічних умовах, для яких характерні кардинальні зміни на ринку праці, постає необхідність у постійному вдосконаленні учбово-виховного процесу в коледжі. Тому заклад визначає для себе пріоритетними реалізацію наступних положень:

- перегляд мети учбово-виховного процесу в коледжі з переорієнтацією його на формування особистості, її навиків до професійної, соціально-інноваційної та науково-технічної роботи;

- поновлення змісту навчання за рахунок поповнення діючих в коледжі кваліфікацій конструктивними спеціалізаціями;

- оптимізація учбово-виховного процесу, направленість його на досягнення цілей формування спеціалістів для аграрної сфери з адекватними витратами сил суб'єктів цього процесу, засобів, ресурсів та одночасним досягненням високої якості знань, вмінь і здібностей творчої роботи;

- переміщення акцентів з процесу учіння, особливо на старших курсах, на процес індивідуального навчання подальших спеціалістів, опанування ними знань і досвіду під керівництвом педагога на базі збільшення аудиторної та позаурочної самостійної діяльності;

- збільшення в учбовому процесі питомої ваги знань, формування аналітико-прогностичного мислення;

- набуття студентами міцних професійних здібностей, досконале опанування модерними технологічними процесами в сільськогосподарській галузі економіки;

- всестороннє методичне, дидактичне, комп'ютерне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення формування спеціалістів;

- випереджальне становлення людини і формування людських якостей.

Учбовий процес у коледжі носить світський характер і вільний від втручання політичних партій та релігійних установ.

Напрямки навчання в Іллінецькому державному аграрному коледжі

Іллінецький державний аграрний коледж здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Менеджмент і адміністрування;

- Харчова галузь та переробка аграрної продукції;

- Аграрне господарство і лісництво;

- Економіка та підприємництво.

Отже, Іллінецький державний аграрний коледж – це сучасний заклад, який надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!