Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Рівненської області. Рейтинг ВНЗ Рівненської області \ ВНЗ Рівненської області. Рейтинг ВНЗ Рівненської області \ 8. Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РАК НУВГП

Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РАК НУВГП

« Назад

23.06.2015 19:46

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП сформований за розпорядженням Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР №223 від 19 червня 1963 року на основі Рівненського облавтоучкомбінату. На теперішній день автотранспортний коледж є функціональним відділенням Національного університету водного господарства та природокористування.

Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РАК НУВГП

 

РАК НУВГП є головним постачальником молодших фахівців для автотранспортних і авторемонтних організацій різноманітних  форм власності, органів ДАІ, установ, які проводять міжнародні перевезення, а також закладів та установ сільськогосподарського комплексу Рівненської і суміжних Волинської, Хмельницької, Тернопільської областей.

За період становлення закладу випущено понад 16 тисяч молодших фахівців автомобільного транспорту. Більше 25 років заклад є основним учбовим закладом для вищих учбових установ І–ІІ рівня кваліфікації Рівненської області. Учбовий процес у коледжі відбувається з врахуванням модерних потреб застосування новітніх технологій, спрямовані на виховання молодшого спеціаліста за вибраною кваліфікацією.

Спеціалізація – технік-механік

Технік-механік формується до виробничо-технічної та організаційної-управлінської роботи, зв'язаної з технічним обслуговуванням та реконструкцією автомобілів і двигунів на місця: керівника дільниці (майстерень), старшого механіка (механіка) автотранспортних і авторемонтних установ, станцій технічного обслуговування автомобілів, завідуючий гаражем закладу, установи і організацій різних форм власності, керівника приватних, малих заходів по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів.

Молодший фахівець має бути спроможним до творчої креативної професійної та спеціальної роботи, вміти вирішувати професійні рішення з врахуванням соціальних наслідків, індивідуально одержувати нові знання, володіти високими моральними особливостями, спроможності організаторської і управлінської роботи, вільно користуватись державною мовою.

Для опанування кваліфікацією студенти вчать:

- Положення автотранспорту, правила технічного використання та заходи про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автотранспорту.

- Головні напрямки формування науково-технічного прогресу, провідні методи керівництва на автотранспорті.

- Структуру найбільш розповсюджених типів рухомого складу.

- Модерні методи діагностики технічного складу автомобілів, засоби, технічні умови і методи контролю якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

- Здійснення діяльності в автотранспортних організаціях по охороні праці.

- Проведення зберігання рухомого складу, агрегатів, запасних частин і матеріалів. Держстандарти і техумови на матеріали, які застосовуються при експлуатації і ремонті автомобілів, норми їх затрат і методи економії.

- Основи економіки, планування і технічного нормування діяльності технічного використання і ремонту автомобілів, трудове законодавство.

- Методи зменшення затрат паливо-енергетичних ресурсів.

РАК НУВГП

Студенти отримують робітничі кваліфікації: слюсар по ремонту автомобілів; водій транспортних засобів категорій "В", "С".

Спеціальність – технік-організатор дорожнього транспорту.

Молодший фахівець повинен мати міцні та ґрунтовні теоретичні і професійні знання, практичні вміння та здібності з вибраної кваліфікації.

Для опанування спеціалізацією студенти Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП опановують:

- Розпорядження та, Закони України, які відносяться до автотранспорту, дорожнього шляху.

- Положення автотранспорту.

- Транспортно-експлуатаційні особливості автомобільних шляхів,

- Транспортна побудова міст.

- Технічні засоби створення дорожнього руху.

- Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод.

- Трудове законодавство, структуру стандартів безпеки праці.

- Заходи по охороні, правила техніки безпеки і протипожежного захисту.

Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РАК НУВГП

Студенти одержують робітничу кваліфікацію — водій транспортних засобів спеціалізацій "В", "С.

Спеціальність - технік-організатор міжнародних перевезень.

Одним із головних засобів формування умов для становлення ринкової економіки України є збільшення і розширення зовнішньоекономічних зв'язків з іншими країнами.

Кожного року збільшуються обсяги перевезень вантажів і пасажирів в світовому сполучені. З 1 вересня 1997 року вперше на Україні РДАТ розпочав формувати молодших фахівців — організатор міжнародних перевезень.

Молодший фахівець мусить вільно знати державну мову, професійно знати не менше ніж дві закордонні мови.

Має уміти надавати оцінку історичним та сьогоднішнім процесам і проблемам в житті держави, тенденції міжнародного розвитку, володіти глибокими моральними якостями, здібностями організаторської та управлінської роботи, здатними приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних результатів. Молодий фахівець мусить опанувати на установленому рівні модерних видів роботи і згідно з ними компетентно і відповідально розв’язувати професійні проблеми. Молодший фахівець досліджує стан ринку транспортних можливостей, проводить аналіз перевізних можливостей рухомого складу, затверджує договори на світові перевезення, проводить оперативне планування перевезень, проводить контроль за ходом транспортного процесу.

Після завершення технікуму — молодший фахівець направляється для діяльності на організації, та заклади різноманітних форм власності, які здійснюють зовнішньо-економічну діяльність, експортно-імпортні операції та пошук нових ринків збуту, на митницях в якості організатора світових перевезень, інспектора з світових перевезень, а також на посадах, які заміщуються молодшими фахівцями з вищою освітою згідно з типовими галузевими та іншими номенклатурними посадами.

Студенти одержують робітничі спеціальності водіїв транспортних засобів кваліфікацій "В", "С".

Спеціалізація — технік-організатор перевезень.

Технік-організатор перевезень формується до професійної діяльності по організаційно-управлінській роботі, зв'язаній з перевезенням вантажів та пасажирів, здійсненням транспортно-експедиційних операцій та послуг на місця: старшого диспетчера (диспетчера) автотранспортної установи, транспортно-експедиційних агентів, керівників автоколон, автовокзалів, співробітників ДАІ по створенні безпеки руху, директорів малих організацій, кооперативів.

Молодший фахівець мусить володіти сильними та великими теоретичними і професійними знаннями, практичними вміннями та здібностями з вибраної кваліфікації.

Для опанування спеціалізацією студенти Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП засвоюють:

- Розпорядження та Закони України, які стосуються автотранспорту.

- Положення автотранспорту, правила перевезень пасажирів та вантажу автотранспортом, прогресивні методи здійснення пасажирських та вантажних автомобільних перевезень.

- Методи диспетчерського, керівництва автомобільними перевезеннями, технологічний процес діяльності автовокзалів, здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт на автотранспорті.

- Основи економіки та планування діяльності автотранспортних установ, здійснення обліку та звітності по використанню вантажного і пасажирського автотранспорту, методи аналізу результатів застосування рухомого складу на лінії.

- Засади наукової організації праці та керівництво на автотранспорті. Здійснення транспортно-експлуатаційного обслуговування закладів і населення.

- Правила і безпеку дорожнього руху, проведення діяльності в автотранспортних установах по безпеці руху.

- Трудове законодавство, структуру стандартів безпеки праці.

- Заходи по охороні праці, правила техніки безпеки і протипожежного захисту при перевезеннях і навантажувально-розвантажувальних роботах.

Студенти одержують  робітничу кваліфікацію водій транспортних засобів спеціалізацій "В", "С".

Отже, студенти володіють можливістю отримати гарну та необхідну кваліфікацію у Рівненському автотранспортному коледжі НУВГП.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!