Роздрукувати сторінку

Рівненський державний аграрний коледж, РДАК

« Назад

Рівненський державний аграрний коледж, РДАК за своє півстолітнє становлення здійснив шлях формування від бухгалтерської школи до одного із найвідоміших Вищих учбових закладів області. Мінялись обличчя викладачів і студентів, змінювались імена учбового закладу, але непорушними залишалися високий педагогічний потенціал педколективу, його постійний креативний пошук.

Рівненський державний аграрний коледж, РДАК

На теперішній день аграрний коледж - це модерний учбовий заклад, в якому здобуває освіту приблизно 1200 студентів денної форми навчання і понад 350 студентів заочної форми навчання. Студенти установи вдало працюють не тільки в Рівненській області, але і в суміжних Волинській, Тернопільській, Хмельницькій і інших регіонах. Лише в 2010 році в закладі сформовано на денній і заочній формах навчання більше ніж 560 молодших фахівців: бухгалтерів, молодших фахівців з комерційної роботи, техніків-землевпорядників, техніків-будівельників, юристів, техніків-програмістів, молодших фахівців з фінансів.

Склад викладачів, їх висока спеціалізація дають можливість забезпечити високий рівень освіти студентів. Матеріально-технічна структура закладу нараховує: 68 учбових класів та лабораторій, дві спортивні зали, їдальня на 100 чоловік, бібліотечно-інформаційний осередок з читальною залою та медіа залою, актова зала на 300 чоловік, видавничий центр, два гуртожитки на 800 чоловік, учбові приміщення.

Завдячуючи гарному професіоналізму викладацького складу Рівненського державного аграрного коледжу, модерній матеріально-технічній структурі, застосуванню в учбовому процесі інтерактивних технологій, участі в освітянських виставках Рівненський державний аграрний коледж одержав бронзовий приз на Міжнародній виставці «Модерні учбові заклади – 2009» та золоту нагороду на світовій виставці «Модерні учбові установи – 2010» в рейтингу «Використання інтерактивних педагогічних технологій при формуванні спеціалістів у вищих учбових установах І-ІІ рівнів кваліфікації».

В 2009-2010 роках заклад вдало здійснив кваліфікацію і здійснює формування спеціалістів з напрямків:

- Спорудження та використання будівель і споруд;

- Бухгалтерський облік;

- Землевпорядкування;

- Комерційна робота;

- Правознавство;

- Розробка програмного забезпечення;

- Фінанси і кредит.

Освіта студентів відбувається на шести підрозділах: відділення загальноосвітнього формування, економічний підрозділ, будівельний підрозділ, юридичний підрозділ, підрозділ програмування, землевпорядний підрозділ.

Відповідно до Болонського процесу, у закладі сформовано чітку структуру ступеневої освіти, яка об’єднує всі кваліфікації. Поступлення в учбовий заклад, по суті, є вступом до вищих навчальних установ ІІІ-ІV рівня кваліфікації. Наприклад, випускники зі спеціалізації «Правознавство» мають змогу надалі здобувати освіту за певним фахом у Львівському національному університети ім. І. Франка на ІІІ-ІV курсах, регіональне представництво Тернопільського національного економічного університету забезпечує отримання якісної освіти випускникам кваліфікацій «Бухгалтерський облік», «Комерційна робота», «Фінанси і кредит» за економічним напрямком та випускникам кваліфікації «Створення програмного забезпечення», у Національному університеті «Львівська політехніка» продовжують одержувати освіту випускники кваліфікацій «Спорудження і експлуатація будівель і споруд» і «Землевпорядкування».

Учбовий процес в закладі створюють 107 викладачів: 45 викладачів мають спеціалізацію «Фахівець вищої кваліфікації», з них 24 викладачам надано педагогічне звання «Викладач методист», 16 викладачів удостоєні відзнакою «Відмінник освіти України» і 9 відзнакою «Призер аграрної освіти і науки».

Економічний підрозділ Рівненського державного аграрного коледжу сформований 9 вересня 2010 року методом об’єднання бухгалтерського та комерційного підрозділів. Керівник економічного підрозділу Мартинова Ірина Миколаївна.

РДАК

Головним завданням високоосвіченого педагогічного складу є формування високопрофесійних фахівців, спроможних діяти в умовах ринкової економіки. Склад підрозділу постійно перебуває у креативному пошуку, ціленаправленому на покращення учбово-виховного процесу.

Учбовий процес у закладі відбувається у таких формах: учбові заняття, виконання персональних завдань, індивідуальна діяльність студентів, практичне формування, контрольні заходи.

Характерною особливістю формування спеціалістів у закладі є їх практична направленість.

Практичне формування за кваліфікацією «Бухгалтерський облік» в учбовому закладі відбувається через навчальну і виробничу практику. Форми, тривалість і терміни здійснення практики визначені учбовим планом і програмою практики.

Високоефективному становленню практичних умінь і здібностей студентів сприяє здійснення виробничої практики на основі виробничих, аграрних організацій з потребою майбутнього працевлаштування.

Становлення спеціалістів кваліфікації “Фінанси” відбувається з 2001 року. Студенти закладу, що одержали кваліфікацію молодшого фахівця з фінансів мають змогу проявити себе в різноманітних галузях роботи. Високий рівень підготовки дає можливість працювати фінансистами і бухгалтерами на визначних установах області. Ґрунтовні фахові знання студенти напрямку використовують у банківській і страховій галузях. Вони діють касирами, менеджерами з кредитування, менеджерами карткових підрозділів, бухгалтерами, страховими агентами, фахівцями із страхування і за певний час досягають визначного кар’єрного росту.

Молодші фахівці з фінансів – студенти РДАК спроможні виконувати професійні роботи і займати первинні посади в державних закладах та установах: податкових інспекціях, управліннях державної казначейської служби, закладах Пенсійного фонду, районних фінансових управліннях, організаціях Держадміністрацій.

Виробнича практика студентів-фінансистів здійснюється на основі банківських організацій, органів Державної казначейської служби, органів Державної податкової служби і фінансових установ.

У 2010 році сертифіковано кваліфікацію як 5.03050801 «Фінанси і кредит» (ліцензія про кваліфікацію номер НД – І №1840005 від 12.07.2010 р., тривалість дії ліцензії до 01.07.2014 р.).

Велика чисельність студентів економічного підрозділу продовжують навчання за вибраною спеціалізацією у вищих учбових закладах III – IV рівнів кваліфікації за денною або заочною формами. Цьому сприяє те, що Рівненський державний аграрний коледж, РДАК включений в учбово-науково-виробничий склад з Тернопільським національним економічним університетом.

Одним із важливих напрямків осучаснення навчально-виховного процесу у закладі є запровадження комп’ютерних технологій. Тож не випадково в 2000 році склад РДАТ одержав диплом за зайняте призове місце в республіканському огляді-конкурсі на найкращу лабораторію комп’ютерної техніки серед вищих сільськогосподарських установ освіти І-ІІ рівнів кваліфікації.

Використання комп’ютерних технологій, становлення в закладі комп’ютерного центру, підвищення попиту на фахівців з програмування встановило на порядок денний проблему про створення нового напрямку освіти.

Формування спеціалістів за цією кваліфікацією відбувається з 2001 року. Молодші фахівці здійснюють формування для професійної роботи, спрямованої на створення програмного забезпечення, обслуговування комп’ютерних та електронних устаткувань в організаціях різноманітних форм власності, в закладах, організаціях, науково-дослідних інститутах і конструкторських бюро, сервісних структурах.

Рівненський державний аграрний коледж, РДАК

Організації Рівненського регіону різноманітних форм власності шлють на адресу закладу листи-заявки із вказівкою щорічної необхідності у спеціалістах зі створення програмного забезпечення. Загальний обсяг необхідності у програмістах, що володіють освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший фахівець нараховує не менш ніж 5-15 осіб кожного року.

З ціллю формування та переформування висококваліфікованих фахівців для аграрного сектора було створено заочне відділення в коледжі. За роки становлення учбового закладу сільськогосподарську освіту отримали більше ніж 10 тисяч фахівців.

Отже, Рівненський державний аграрний коледж, РДАК має всі умови для здобуття освіти та дозвілля своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!