Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 5. Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, ТК НУВГП

Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, ТК НУВГП

« Назад

Технічний коледж НУВГП черпає свій початок із сформованого в 1970 році учбового закладу - технічного училища №2, згодом - ПТУ-10 (хіміків), ціллю якого було забезпечення Рівненської виробничої організації "Азот" висококваліфікованими співробітниками за такими кваліфікаціями: апаратники хімічного виробництва, лаборанти хімічного аналізу, машиністи насосних і компресорних устаткувань, слюсарі-ремонтники хімічного устаткування, електрослюсарі КВП і А.

Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, ТК НУВГП

На здійснення указу Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997р. №526 "Про покращення сітки вищих та професійно-технічних учбових установ", відповідно до розпорядження Міністерства освіти України від 4 червня 1997 р. №191 та розпорядженням управління освіти Рівненської обласної держадміністрації від 9 червня 1997 р. №170 здійснилося чергове перейменування структури професійно-технічної освіти держави і в тому числі в Рівненській області. Через це минулі ПТУ-10 і ПТУ-38 (утворені у 1954 р.) були знищені, і на їх ґрунті сформоване нове високоспеціалізоване ПТУ-10 із збереженням кваліфікацій обох установ.

Технічний коледж НУВГП сформований на державній власності та утворений на основі Рівненського професійно-технічного училища №10 і Костопільського підрозділу Рівненського вищого професійного училища №1 указом Міністерства освіти і науки України №304 від 12 липня 2000 року як функціональне відділення Національного університету водного господарства та природокористування (тоді Рівненського державного технічного університету).

Керівником утворення Технічного коледжу була Рівненська обласна державна адміністрація, яка окреслила чисельність нових кваліфікацій на рівні молодшого фахівця.

Зберігши формування висококваліфікованих працівників з 22 професій, у 2001р. заклад одержав ліцензію на становлення молодших фахівців за кваліфікаціями, суміжними з робітничими професіями, формування яких здійснювали ПТУ-38 і ПТУ-10:

-- кваліфікація 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

- 5.092503 "Монтаж та обслуговування засобів і структур автоматизації технологічного виробництва";

-- кваліфікація 0902 "Інженерна механіка"

- 5.090245 "Обслуговування та ремонт устаткування організацій хімічної та нафтогазопереробної промисловості";

-- кваліфікація 0921 "Будівництво"

- 5.092124 "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних структур і вентиляції";

-- кваліфікація 0708 "Екологія"

- 5.070803 "Прикладна екологія".

На протязі 2004 - 2005рр. учбовий заклад здійснив акредитацію з вищеназваних кваліфікацій.

 У 2005 на основі Костопільського підрозділу Технічного коледжу сформований учбовий заклад - Костопільский будевельно-технологічний технікум.

 У 2006 році ТК Національного університету водного господарства та природокористування була передана ліцензія зі становлення фахівців економічних кваліфікацій:

-- кваліфікація "Економіка та підприємництво":

- 5.050104 "Фінанси";

- 5.050112 "Біржова робота".

Таким чином, учбовий заклад формує молодших фахівців з 6-ти кваліфікацій, на основі сертифікату Міністерства освіти і науки України серія АБ №443052 від 08.01.2009р., та висококваліфікованих співробітників з 9 професій (сертифікат МОН України серія РД №000192 від 24.03.2008р.).

В структуру концепції освітньої роботи закладу впроваджена інтеграція системи вищої освіти України у міжнародну інтеграцію вищої освіти при збереженні і формуванні здобутків та традицій української вищої школи та передбачає наступні напрямки:

- запровадження ступеневої структури освіти: ПТУ - технічний коледж - університет з представленням учням шкіл робітничих спеціальностей, суміжних кваліфікацій молодшого фахівця, введення нових кваліфікацій та забезпечення перспектив продовження навчання за подібними кваліфікаціями вищих освітніх рангів у НУВГП (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- збільшення напрямків і кваліфікацій формування кадрів з врахуванням тенденцій становлення економіки області;

- створення фінансової стабільності учбово-виробничої і виховної роботи, соціально-побутових умов співробітників, студентів та учнів;

- формування гнучкої структури формування та переформування кадрів різноманітних освітніх рангів, в першу чергу вільного населення через певні служби зайнятості;

- раціональне запровадження та майбутнє формування матеріально-технічної структури з ціллю досягнення високого рівня формування спеціалістів.

У сьогоднішніх  стрімких ринкових вимогах для стабільного становлення  закладу доцільним є формування сьогоднішнього спектру робітничих спеціалізацій та кваліфікацій освітнього рангу "молодший фахівець", які об’єднують у собі поступовість професійної освіти та введення спеціалізацій, які більш повно задовольнили б вимоги економіки регіону та суміжних областей, випускники яких мали б змогу здобувати освіту на більш високих освітніх рангах насамперед в НУВГП.

На сьогоднішній день в закладі здобуває освіту 606 учнів і 665 студентів.

Сформовані, затверджені в певному порядку і запроваджені інтегровані плани двох рангів:

- формування молодших фахівців на основі висококваліфікованих співробітників із скороченням терміну здобуття освіти на 1 рік;

- формування бакалаврів в закладі на основі молодших фахівців із скороченням терміну здобуття освіти на 2 роки (на заочну форму - до 3х років).

Для забезпечення формування молодших фахівців та висококваліфікованих співробітників Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування володіє добре сформованою матеріально-технічною структурою: 45 учбових аудиторій і лабораторій загальною територією 4516 м2, облаштованих певними засобами навчання, 10 учбово-виробничих підрозділів загальною територією 2246,8 м2, облаштованих потрібною технікою, інвентарем, матеріалами та іншими засобами навчання. Є 5 комп'ютерних аудиторій (комп'ютерний фонд установи нараховує 132 одиниці техніки).

Навчально-лабораторний фонд учбового закладу має територію 11898 кв. м., а загальна територія нараховує 13238 кв. м.

Є дві спортивні зали, загальною територією 622м2, актова зала, їдальня на 240 чоловік, два спортивних майданчики, дві бібліотеки з книгофондом 50100 тис. екземплярів, дві читальні зали, медичний пункт, облаштовані за існуючими положеннями і санітарними вимогами.

У 2003 році споруджено та передано в експлуатацію 54 квартирний будинок. Закінчується спорудження 6 квартирного приміщення для співробітників закладу.

Учбові класи, майстерні, лабораторії, побутові будівлі облаштовані потрібними технічними засобами навчання і наочністю, літературою, учбовими підручниками, роздавальним матеріалом, інвентарем, широким устаткуванням.

 Учбовий процес у закладі проводить 135 педагогічних і науково-педагогічних робітників. Серед 65 викладачів:

- докторів наук, кандидатів наук, доцентів - 5;

- фахівців вищої кваліфікації - 29, у т. ч. володіють званням "викладач-методист" – 9;

- "старший викладач" - 10;

- фахівців першої кваліфікації - 9;

- фахівців другої кваліфікації - 17;

- спеціалістів - 21.

ТК НУВГП

Важливою тенденцією формування закладу на теперішній день є впровадження кредитно-модульної системи здійснення учбового процесу відповідно до потреб Болонської декларації для включення України у Європейське товариство. На впровадження засад декларації в Технічному коледжі згідно з постановою методичної ради (протокол №4 від 22.09.2005р.), педагогічної ради (протокол №2 від 29.09.2005р.), наказу ректора №305 від 30.09.2005р., а також з ціллю реалізації ступеневої системи освіти, яка відбувається через інтегровані учбові плани, за якими випускники установи здобувають освіту на вищих освітніх рівнях в університеті, упроваджена кредитно-модульна система проведення учбового процесу (ЄКТС).

Керівництвом закладу кожного разу опановується стан забезпечення кваліфікацій учбово-методичною літературою, що надає можливість планомірному збільшенню фондів бібліотеки, матеріальному поліпшенню стану книгосховищ, читальних зал бібліотек тощо.

Одним з важливих завдань учбово-методичної діяльності є збільшення кваліфікації педагогічних співробітників, тобто формування гнучкої структури динамічного задоволення професійних вимог педагогічних робітників. Збільшення спеціалізації викладачів і майстрів в/н закладу відбувається методом стажування на певних кафедрах НУВГП, визначних підприємствах, організаціях та закладах м. Рівного згідно з встановленим законом порядку. в першу чергу, на протязі останніх трьох років приблизно 45 співробітників закладу збільшили  свій професійний ранг на кафедрах НУВГП.

Створені і затверджені робочі програми учбових предметів, модульні контрольні роботи згідно з ЄКТС, а також певна облікова документація щодо оцінювання знань студентів у ЄКТС.

Створені тісні стосунки з НУВГП щодо сприяння потреб установи в учбовій, нормативній і науковій літературі.

Отже, Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, ТК НУВГП надає всі умови для своїх студентів, що стосується навчання та проведення вільного часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!