Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 30. Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина»

Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина»

« Назад

Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина» є функціональним підрозділом Рівненського інституту розвитку людини «Україна». Заклад володіє І рівнем кваліфікації.

Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина»

Рівненський коледж є його функціональним відділенням і сформований з ціллю проведення учбового процесу та підготовки методичного забезпечення предметів.

Науково-методична діяльність підрозділу ґрунтується на здобутках педагогічної науки, культури і майбутнього педагогічного досвіду, структурі аналітичної, пошукової, дослідницької, організаційної, діагностичної, культурно наукової і практичної, інформаційної роботи зі збільшенням наукового та загальнокультурного рангу педагогічних співробітників, покращення їхньої професійної та культурної характеристики, збільшення ефективності учбово-виховного процесу.

Учбовий підрозділ направляє свою працю не тільки на послідовне покращення професійних особливостей, поповнення і поновлення нової структури знань і вмінь науково-педагогічних співробітників, а і на становлення їх індивідуальних характеристик, поміж яких: гуманізм, висока загальна культура й моральність, активність і комунікабельність, рішучість та інші.

Учбовий підрозділ проводить свою роботу на основі Розпорядження про відділ, керується указами, постановами та вказівками Міністерства освіти і науки України, указами та постановами ВМУРЛ «Україна», Ученої ради університету та інституту, керівника підрозділу.

Формування підрозділу учбового відділу створюють методисти відділу, кафедр, циклових структур, бібліотекарі.

Ціль методичної діяльності — збільшення рівня педмайстерності викладача й педколективу, установлення спільності поглядів на навчання та виховання, а також на застосування навчально-матеріальної структури, створення і використання нових методів навчання.

РК ВМУРЛ «Людина»

Головні завдання методичної діяльності в Рівненському коледжі:

- Збільшення методичної творчості науково-педагогічних співробітників;

- покращення проведення та укомплектування учбово-виховного процесу;

- покращення  методики, збільшення ефективності та якості здійснення всіх видів учбових занять;

- запровадження в учбово-виховний процес нових методів і методик учіння;

- постійне збільшення методичної творчості викладачів, участь у методичних нарадах, конференціях, семінарах, школі молодих вчителів, курсове становлення;

- покращення методичних матеріалів, збільшення їхньої якості;

- збільшення відповідальності вчителів за якість проведення занять.

Методична діяльність в РК ВМУРЛ «Людина» здійснюється та відбувається  за планом методичної роботи, що створюється учбовим підрозділом за сумісництвом науково-методичних структур кафедр, інших відділів на кожний учбовий рік. При кожномісячному плануванні він покращується та доповнюється, виходячи з обставин, що формуються, і нових завдань.

У методичній діяльності головна увага надається:

- щоденному збільшенню педмайстерності викладачів;

- науково обґрунтованому створенні, експериментальній перевірці й запровадженню до убово-виховного процесу прогресивних методів і прийомів навчання і виховання;

- праці з викладачами-початківцями;

- створенню своєчасного та якісного формування учбово-методичних розробок;

- покращенню учбово-лабораторної структури.

Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина»

Головним змістом покращення учбово-виховного процесу в Рівненського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" є:

- направленість його не на передачу якомога більшого обсягу знань тим, хто здобуває освіту, а на становлення і покращення у них пізнавальної активності, вміння персонально шукати, віднаходити й досліджувати учбову інформацію;

- запровадження у навчанні одного з принципів ефективного менеджменту, ціль якого полягає в тому, що якою б якісною не була інформація, обов'язково прийде час, коли здобутої інформації стає мало.

Головною ціллю організаційної і науково-методичної діяльності РК ВМУРЛ «Україна»  є формування змісту навчання, що відповідає положенням Держстандартів вищої освіти і необхідностям регіональної економіки, запровадження прогресивних форм, засобів і технологій навчання, що дають можливість високоякісно проводити навчальний процес з певними затратами матеріальних, фінансових засобів і інтелектуальних ресурсів тих, хто здобуває освіту.

Педколектив діє над формуванням інтегрованих учбових планів, що створюють наступність і перманентність ступеневої освіти «молодший фахівець – бакалавр - магістр», над формуванням учбових планів, що забезпечують формування спеціалістів за певними напрямами професійної роботи.

Кафедри коледжу  діють над електронним укомплектуванням учбових предметів, що надає змогу студентам швидше одержати всі потрібні завдання в процесі навчання.

Збільшенню творчості викладачів сприяє щорічне традиційне здійснення в жовтні місяці педагогічних читань приурочених Дню народження О.В. Сухомлинського. В читаннях, крім викладачів Рівненського коледжу, приймають участь спеціалісти з різноманітних областей педагогіки і психології, вчителі області. Крім того, на кафедрах функціонують школи тренерської творчості, молодого підприємця, здійснюються конференції, тематичні лекції.

В коледжі діє Учена рада, що оприділяє перспективні і тактичні завдання методичної діяльності в закладі в цілому. На засіданнях ради досліджуються проблеми стану і перспективність учбово-методичної діяльності установи.

Важлива роль у методичній роботі викладачів РК ВМУРЛ належить індивідуальній роботі над збільшенням рівня своїх знань, покращенням методичної творчості. Вагомою мірою вона визначається потребами до науково-педагогічних кадрів керівництва ВНЗ, а також професійною відповідальністю, професійними особливостями викладачів. Тому ця форма методичної діяльності викладачів є частиною персонального плану викладача та їх самоосвіти. Зміст її створює систематичне опанування  наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, участь у методичній діяльності науково-методичних спілок, засідань кафедр, здійсненню експериментальних розробок.

Напрями навчання:

- Правознавство;

- Фінанси та кредит.

Отже, Рівненський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", РК ВМУРЛ «Людина», так як і інститут проводить високоякісну підготовку спеціалістів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!