Роздрукувати сторінку

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК

« Назад

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК сформовано 2002 року. Це перший комерційний вищий учбовий заклад I рівня кваліфікації у місті Рівному. Спільно із Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука коледж формує перед собою завдання створити запровадження ступеневої освіти в учбовому комплексі «коледж-університет».

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК

Неповторність вищого учбового закладу ґрунтується на забезпеченні безперервної освіти та структурному підході до здійснення потреб модерної молодої людини.

Позитивною стороною навчання в закладі є те, що поступити до закладу можна після завершення 9 класу загальноосвітньої школи і отримати вищу освіту освітньо-спеціалізованого рангу «молодший фахівець» через 3–4 роки, а учням 11 класу - через 2–3 роки.

Студенти професійно-технічних закладів мають можливість отримати освітньо-спеціалізований рівень «молодший фахівець» за суміжними кваліфікаціями за зменшеними термінами навчання.

Після завершення РЕГІК випускники можуть працювати за кваліфікацією або продовжити здобувати освіту на старших курсах МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука та інших вищих учбових закладах ІІІ–ІV рівнів кваліфікації, які спільно із коледжем сформували учбові комплекси.

2012 року Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК відзначив своє 10-річчя.

З перших днів діяльності перед педколективом назріло першочергове завдання – формування учбово-виховного процесу потрібними учбово-методичними розробками для здійснення формування студентів на потрібному рівні, зокрема, з предметів  були створені конспекти лекцій, методичні розробки для семінарських, практичних занять та індивідуального опанування предметів. Також постійно проводилась діяльність щодо поповнення комплексів учбово-методичного забезпечення потрібною наочністю, роздавальним матеріалом, тестами, таблицями, схемами залежно від функціональності учбових предметів.

РЕГІК

Вчителі циклових комісій Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу запроваджують в учбово-виховний процес активні методи навчання, інтерактивні технології опанування знаннями. Під час здійснення занять застосовують нетрадиційні методи, які покращують пізнавальну роботу студентів.

Подальші роки становлення коледжу відзначились постійним збільшенням кількості студентів як загальноосвітнього формування, так і за кваліфікаціями (на базі повної загальної середньої освіти), що потребувало і збільшення педагогічного складу, і покращення інформаційного забезпечення.

Велику увагу управління РЕГІ коледжу надає збагаченню фондів бібліотеки установи потрібними для учбового процесу підручників та посібників, передплаті періодичних видань тощо. На даний час книжковий фонд бібліотеки нараховує більше ніж 26 тисяч примірників, що в цілковитій мірі забезпечує необхідність викладацького колективу та студентства. Слід зазначити постійну і системну діяльність педагогічного складу в напрямку створення та видання персонального учбово-методичного продукту, в тому числі і на електронних носіях, що дещо збільшує перспективу його застосування.

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК

Крім того, викладацький колектив Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу кожного разу діє над самопокращенням, яке охоплює:

- творчу методичну діяльність циклових комісій;

- участь у діяльності методичних об’єднань викладачів-предметників області;

- участь у різних науково-методичних симпозіумах;

- наукову діяльність, до якої приєднано низку молодих вчителів  та яка є досить перспективною – у 2010 році Чорноус В. П., викладач кафедри іноземних мов, захистивши кандидатську дисертацію, отримала науковий ранг кандидата педагогічних наук, а у наступному році кандидатом педагогічних наук була Мартинюк Г. Ф., вчитель циклової комісії педагогічних предметів. Однак найбільших перемог на науковому шляху одержали Тадеєв П. О., керівник коледжу, і Тадеєва М. І., замісник директора з наукової діяльності та практичного навчання, які в минулому учбовому році стали докторами педагогічних наук.

Через детальну кадрову діяльність, самопокращення та постійного збільшення персональної спеціалізації викладачами на даний час сформовано цілісний педагогічний склад, який у цілковитій мірі забезпечує необхідність учбово-виховного процесу. Свідченням цього можуть бути позитивні результати численних акредитаційних досліджень можливості проведення освітньої роботи за кожною із кваліфікацій, які протягом десятирічної діяльності закладу багаторазово здійснювались комісіями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Не відстає у галузі самопокращення і студентство, яке окрім головних занять, інтенсивно приєднується до занять в секціях, створених викладачами-предметниками різноманітних циклових комісій; участі у предметних олімпіадах як у коледжі, так і поза його стінами; тематичних конкурсах та семінарах, вікторинах, відповідно до спроможностей, здібностей та уподобань. Головне значення для діяльності в цьому напрямі відіграло створення та покращення діяльності предметних класів та аудиторій.

Плідна увага надається у РЕГІК спортивній праці в закладі, до якої приєднані не тільки студенти кваліфікації «Фізична культура», але і представники інших кваліфікацій. Команди коледжу з різноманітних видів спорту є дійсними учасниками та переможцями щорічної Спартакіади поміж вищих учбових установ Рівненської області. Так в 2012 році команда дівчат з волейболу отримала перше місце; команда з плавання – друге; а команда хлопців з волейболу – п’яте.

За десять років своєї роботи РЕГІ коледж проклав шлях у доросле професійне життя 1034 своїм студентам, більше ніж 80% яких отримавши повну вищу освіту, одержали можливість віднайти роботу за отриманою кваліфікацією, в тому числі у лавах рідного закладу.

На теперішній час Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж творчо контактує  в рамках договорів з низкою університетів не лише Рівненщини, а й усієї України.

У закладі сформована паралельна освіта студентів за бакалаврськими програмами Вищої школи (університет) Єврорегіональної Економіки імені Альсіде де Гаспарі (Польща, м. Юзефов). Після завершення курсу навчання випускники матимуть змогу одержати диплом бакалавра за спеціалізаціями: правознавство, менеджмент, початкове навчання та дошкільне виховання, що надасть їм змогу здобувати освіту в магістратурі або знайти роботу в державах Європейського Союзу.

З ціллю покращення пізнавальних уподобань і збільшення творчих вмінь студентів при закладі діють курси оволодіння модерних європейських мов, психологічні тренінги, тренінги з структурування бізнес-проектів, практикуми з створення та опанування комп’ютерних предметів.

Принцип «освіта впродовж життя» впроваджується в «Дитячому університеті» та «Університеті третього віку», які діють при закладі.

Отже, на сьогодні Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, РЕГІК - це навчальний заклад, який надає своїм студентам конкурентоздатну професію для кращого становлення їх на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!