Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 27. Дубенський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна»

Дубенський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна»

« Назад

Дубенська філія як функціональний підрозділ Університету «Україна» – перша вища учбова установа ІІІ-IV рівня кваліфікації на території Дубенщини, який був сформований 27 грудня 2006 року та є спадкоємцем Рівненського регіонального центру дистанційної освіти Університету «Україна».

Дубенський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна»

У 2013 році з ціллю покращення структури відділення Університету «Україна» в м. Дубні, збільшення змоги молоді регіону одержувати вищу освіту за освітньо-кваліфікованим рівнем «молодший спеціаліст» з одночасним закінченням отримання повної загальної середньої освіти сформовано Дубенський коледж.

Загальний ліцензійний обсяг прийому студентів нараховує 200 осіб, в тому числі 150 осіб денної і 50 осіб заочної форм навчання. Формування спеціалістів відбувається за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.020105 «Документознавство та інформаційна робота» та кваліфікацією 5.03040101 «Правознавство».

Кадрове забезпечення Дубенського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна» нараховує 42 співробітники професорсько-викладацького, адміністративного та обслуговуючого персоналу. Учбово-виховний процес відбувається професорсько-викладацьким колективом, який складається з науковців, високоосвічених фахівців-практиків, аспірантів. З них – 3 докторів наук, 15 кандидатів наук. На теперішній день проводять підготовку приблизно 400 спеціалістів, при цьому видали дипломи державного значення за період свого становлення приблизно 2000 випускникам, з них 80 чоловік з певними вадами. Випускники закладу діють в державних органах управління, в установах, в закладах різноманітних форм власності. Серед них є такі, що вже захистили кандидатські дисертації.

Професорський колектив ДК ВМУРЛ «Україна» створює і укомплектовує методичні напрацювання по застосуванню активних та інноваційних засобів навчання, по діяльності в малих групах. Внаслідок цього можна зауважити, що з розповсюдженням у світі інформаційно-телекомунікаційних технологій та вагомими структурними перемінами в навчальних системах сформувалися передумови формування нового – дистанційного навчання, складові якого запроваджені у 6 основних центрах.

ДК ВМУРЛ «Україна»

Впровадження інтерактивних технологій навчання базується на широкому запровадженні нових модерних педагогічних інновацій, особистісно-спрямованого навчання, нетрадиційних форм і методів навчання, персонального індивідуального підходу, творчих методів навчання, методу ділової активності, дослідницько-пошукового методу, методу проектів, інформаційно-комп’ютерної технології.

Перевага загальнолюдських цінностей, необхідностей, інтересів і прав людини, що закладено в основу опанування усіх учбових предметів говорить про вагомі та незворотні зміни в підході до створення та визначення змісту модерної вищої освіти. Доказом цих слів є робота Студентського учбового науково-виробничого відділення «Юридична клініка», яка об’єднує в собі не тільки освітню (отримання студентами практичних здібностей юридичної роботи ще під час навчання), але і соціальну (забезпечення доступу вразливих верств суспільства до безкоштовної правової допомоги) цілі становлення. Новий шлях роботи ЮК – це правопросвітницька робота методом бесід, тренінгів, інноваційних занять із старшокласниками, яка володіє загальносуспільною ціллю – формування молоді Дубенщини на умовах толерантності, гуманізму та шани до права.

Науково-дослідна праця студентів ДК ВМУРЛ «Україна» є частиною професійного становлення, що передбачає освіту студентів методології і методики дослідження, а також постійну участь у пошуковій роботі і вміння креативного підходу. Підсумком таких наукових та креативних досліджень стала першість по Рівненській області у Загальноукраїнському молодіжному фестивалі «Новітній інтелект України».

В основі виховної діяльності – здобуття студентами соціального досвіду, патріотичності, становлення духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної культури, формування умов для вдосконалення та самореалізації кожної особистості. Студенти закладу – творчі учасники загальноміських заходів різних спрямувань.

З ціллю становлення здібностей самоврядування, громадянської активності студентів, прилучення до здійснення учбового та виховного процесу, сприянню гарних умов відпочинку, етичного, морального становлення функціонує Студентська Самоврядна Колегія (ССК).

Дубенський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна»

Слід зазначити, що в межах роботи ССК студенти здійснюють пошукову роботу  і приєднались до акції Ради ветеранів м. Дубна, присвяченої до 70-річчя перемоги у Другій Світовій війні. Акція полягала у пошуку інформаційних даних про солдат-дубенчан, загинувших за кордонами держави.

Студентська Самоврядна Колегія ДК ВМУРЛ «Україна» приєднується також до формування літературного мистецтва на Дубенщині, в першу чергу, кожного року видаючи студентські праці в альманасі «Зорі народжуються на землі».

З ініціативи ССК здійснюється волонтерська робота, благодійні акції по збору одягу, іграшок, шкільних засобів на допомогу дітям-сиротам, коштів, продуктів харчування та потрібних речей для воїнів АТО.

Для високоефективної наукової роботи та проведення учбово-виховного процесу головне значення мають електронні інформаційні ресурси, що дають більший доступ до інформації та надають можливість якісно її запроваджувати. Елементами такого забезпечення є періодичні видання, наукові журнали, матеріали конференцій, звіти по науково-дослідних роботах, створені викладачами електронні учбово-методичні матеріали, електронна бібліотека.

На даний час бібліотечний фонд ДК ВМУРЛ «Україна» нараховує приблизно 50 тисяч екземплярів.

Для проведення навчальної роботи сформована матеріально-технічна структура, яка відповідає засадам державного стандарту і надає можливість здійснювати учбово-виховний процес на високому рівні.

Університет «Україна» в м. Дубні знаходиться у персональних та орендованих будівлях загальною територією 4543,4 кв. м., в тому числі має персональну будівлю – 521,1 кв. м.

Університет володіє будівлею гуртожитку загальною територією 526,3 кв. м. проектною силою на 48 чоловік. Забезпеченість гуртожитком нараховує 100 %. Здійснено капітальний ремонт гуртожитку, облаштовано новітніми комфортними меблями індивідуального виробництва.

Отже, Дубенський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДК ВМУРЛ «Україна»  у м. Дубні на даний час – це креативний дух, об’єднання мудрої педагогіки з науковими розробками, де гарну славу Університету створювали і творять люди, які пропагують нове мислення, культ знань, загальну культуру і національну підсвідомість.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!