Роздрукувати сторінку

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, РОІППО

« Назад

23.06.2015 19:53

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, РОІППО є вищим учбовим та науково-методичним закладом ІІІ рівня кваліфікації (сертифікат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АТ№582479, постанова ДАК від 24.11.2011р., протокол №91, розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011р. №29.51-Л). Інститут створює збільшення спеціалізації педагогічних співробітників регіону.

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, РОІППО

Головна ціль роботи закладу полягає у здійснення професійної компетентності робітників освіти відповідно із міжнародними положеннями, формування їхнього креативного потенціалу, педмайстерності, збільшення розумового і загальнокультурного рівня. Напрям підготовки - збільшення спеціалізації у сфері  знань 0101 "Педагогічна освіта». Ліцензований обсяг формування - 7000 осіб за рік.

Система збільшення спеціалізації педагогічних співробітників в РОІППО у 2013-2014 учбовому році була направлена на поновлення системи, змісту і методів роботи з педагогічними робітниками. Освіта на курсах збільшення спеціалізації відбувалася за 91 сертифікованою програмою за очною та очно-дистанційною формами навчання. Розпочато формування щодо впровадження курсів за дистанційною формою навчання.

Курсове становлення здійснили 5350 вчителів області при плані 5274, що нараховує 101,4 %. У план-графік курсового формування були запроваджені курси, що об’єднували збільшення спеціалізації з професії та опанування дисципліни за програмами «Intel® Навчання для майбутнього», «Microsoft® «Партнерство в навчанні» (13 груп). Здійснено курси для вчителів-предметників, які працюють із дітьми з певними вадами за персональною формою навчання, а також для вчителів молодших  класів, які вчать іноземні мови та предмет «Сходинки до інформатики». Здійснено проведення курсів збільшення спеціалізації для вихователів, лаборантів учителів, що діють у класах з інклюзивною освітою.

У структурі післядипломної освіти області, яка здійснює науково-методичний супровід педпрацівників та науково-методичне забезпечення учбових закладів, діє 20 науково-методичних закладів, в яких функціонує приблизно 300 методистів, роботу яких перевіряє інститут.

Значна увага в Рівненському інституті надається проблемам становлення дошкільної освіти, у центрі уваги було проведення науково-методичного забезпечення нових форм її здійснення, становлення пристосованої здоров’язбережувальної системи, поновлення змісту і запровадження інтерактивних технологій у дошкільній освіті, створення методичних розробок для педпрацівників щодо здійснення Держстандарту дошкільної освіти України.

Здійснено заходи, направлені на практичне впровадження основних засад Державного стандарту початкової освіти, становлення основних компетентностей молодшого учня методами розвивального навчання Ельконіна-Давидова, впровадження проектів «Росток» та «Інтелект України», курсу «Сходинки до інформатики» в молодшій школі». Підсумком здійснених заходів стала ініціатива 14 загальноосвітніх учбових закладів області запроваджувати Загальноукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Робота РОІППО направлялась також на здійснення Концепції становлення інклюзивного навчання, проведення науково-методичного супроводу дітей з певними навчальними потребами, запровадження інтерактивних технологій та методик діяльності із цією категорією дітей. На основі інституту сформовано консультаційний пункт із проблем інклюзивного навчання, проведено ряд учбових онлайн-конференцій, семінарів, на веб-порталі «Освіта Рівненщини» та сайті закладу вміщені матеріали щодо проведення інклюзивного навчання в учбових закладах.

Серед напрямів здійснення інтерактивної стратегії формування освіти – участь функціональних відділень інституту та учбових закладів в навчальних програмах і проектах. Вчителі області приймали участь у 9 світових, 7 загальноукраїнських програмах і проектах.

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, РОІППО здійснено більше сотні різних за концепцією, змістом та методами науково-методичних заходів світового і загальноукраїнського рівнів, у яких приймали участь більше ніж 3 тис. педпрацівників.

Збільшенню професійної компетентності педпрацівників та поновленню змісту освіти сприяла робота 59 обласних основних учбових закладів, 12 шкіл педагогічного досвіду та 11 шкіл методичної творчості, діяльність 17 авторських креативних майстерень вчителів, які запроваджують широкий спектр стратегій навчання, досліджують цікаві, інтерактивні ідеї. Сформовано широко розгалужену сітку науково-методичного супроводу управління освітою в межах регіону в рамках Відкритого університету начальників освіти Рівненщини, який поєднав семінар директорів шкіл, креативну групу керівників професійних учбових закладів, школу управлінської творчості, школу керівників районних шкіл новоназначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху, школу резерву управлінських кадрів «Мій шанс», Інтернет-клубу керівників ЗНЗ «Нащадки спадщини В. Сухомлинського».

Одним із переваг формування освіти регіону та збільшення наукового складу освітньої сфери є підтримка науки та інтерактивної роботи. Тому наукова діяльність РОІППО направлена на вирішення питання віднайдення науково-методичних основ професійного становлення керівних та педагогічних кадрів в умовах упровадження випереджувальної післядипломної освіти. Відповідно в закладі сформовано концептуальні положення випереджувальної післядипломної освіти, Концепцію програми становлення післядипломної освіти в регіоні та означено стратегічні напрямки формування інституту освіти дорослих. Такі напрямки співпадають із програмою товаришування з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з організації і здійснення науково-дослідної та експериментальної діяльності  з теми «Науково-методичні засади осучаснення освітньої роботи вищих учбових закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах модерних технологій».

Науковці Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, РОІППО мають на меті запровадження нових цікавих напрямів у науці та проводять науково-педагогічні дослідження у 6 лабораторіях (інклюзивної освіти, учбового полілінгвізму, етнолінгвістики, акмеології освіти, експертизи якості освіти, музичної освіти і виховання – наукові керівники розвідок Пальчевський С. С., Савчук Л. О., Алексєвич Г. О., Пальчевська О. С., Гавлітіна Т. М., Гумінська О. М.). Цього року закінчено дослідження питання становлення читацьких зацікавлень учнів на особистісно-орієнтованому уроці української літератури, використання моделі безперервного навчання вчителів в умовах вирішення питань методики фізики. Здійснено науково-прикладне дослідження становлення талановитості дошкільників Центром здібної дитини Інституту обдарованої дитини НАПН України, що функціонує на основі інституту. Разом із ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова сформовано діяльність Науково-дослідної лабораторії психології професіоналізму.

Із ціллю застосування та перевірки в теперішніх умовах ідей відомих учених та педагогів створено Обсерваторію педагогічних інновацій, яка здійснила роботу цього року з проведення конгресу прибічників К.Д. Ушинського.

Про підсумки діяльності інституту як науково-методичного закладу свідчать нагороди, якими він удостоєний.

Отже, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, РОІППО – це заклад, який допомагає підвищити свою кваліфікацію у педагогічній сфері.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!