Роздрукувати сторінку

Рівненський інститут Київського університету права НАН України, РІ КУП НАН України

« Назад

Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України, РІ КУП НАН України, державний учбовий заклад, який проводить формування за кваліфікацією «Правознавство» на основі повної загальної середньої освіти.

Рівненський інститут Київського університету права НАН України, РІ КУП НАН України

Інститут сформовано у 1997 році як окреме функціональне відділення Київського університету права Національної академії наук України.

РІ КУП є спадкоємцем Рівненського підрозділу Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Ціль роботи інституту ґрунтується  на збагаченні наукового потенціалу України та наближення юридичної освіти і основних теоретичних розробок в області права.

РІ КУП НАН України проводить формування високоосвічених юристів для державних і правоохоронних органів області ринкової економіки та наукової діяльності.

Діяльність Студентської ради РІ КУП НАН України відбувається за такими спрямуваннями:

- створення студентською молоддю своїх обов’язків - як громадянина i студента;

- сприяння учбовій, науковій та творчій роботі студентів;

- сприяння i формування потрібних соціально-побутових умов для студентів закладу. Надання рекомендацій при поселенні студентів до гуртожитку закладу;

- проведення вільного часу та дозвілля студентів;

- розповсюдження здорового способу життя, запобігання здійсненню студентами порушень;

- участь в оберіганні громадського порядку;

- захист законних прав та інтересів студентів в органах державної влади;

- формування патріотизму, моральних та етичних засад;

- здійснення культурно-навчальної та оздоровчо-масової діяльності.

РІ КУП НАН України

У структурі Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України, РІ КУП НАН України функціонує 3 відділення:

- Кафедра загальнотеоретичних правових предметів

Загальна інформація про кафедру:

Сформована указом директора, академіком НАН України Ю.С. Шемшученко № 40-к від 30 травня 2002 року.

Важливим напрямком діяльності кафедри є становлення спеціалістів з права, які б відповідали високим вимогам модерної європейської науки. Учбова програма є наслідком тісного товаришування Київського університету права з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, сильний науковий потенціал якого дав змогу приєднати до викладання безпрецедентну чисельність спеціалістів найвищої спеціалізації. Програма надає студентам більше ніж 40 лекційних курсів, які читають визначні спеціалісти України з даного питання, в т. ч. академіки, доктори та кандидати юридичних наук. Безпосереднє об’єднання академічної науки з модерною вищою освітою гарантує високий рівень знань подальших спеціалістів з юриспруденції.

Головними положеннями кафедри є:

Організація здобуття студентами правового понятійного апарату, потрібного для розуміння та оволодіння юридичних предметів; проведення правового становлення студентів через дисципліни, які вчаться на кафедрі; становлення у студентів правової культури, здібностей та вмінь науково-дослідної праці; здійснення та проведення ознайомчої  практики студентів

Кафедра вдало проводить учбовий процес і створює наукові проблеми, цікавиться комплексним приєднанням студентів до науково-дослідної роботи.

Кафедра створює викладання предметів з усіх сфер права. Педагоги кафедри учать також деякі спецкурси для студентів за спрямуваннями правової кваліфікації.

На кафедрі зареєстрована комплексна кафедральна тема «Модерні питання державотворення і правотворення в Україні», яка об’єднує наступні напрямки наукових розробок:

1. Перекваліфікація судової влади та покращення процесуального законодавства в Україні.

2. Становлення демократичних засад місцевого самоврядування в Україні.

3. Державний контроль в Україні: організаційно-правові проблеми.

4. Питання впровадження прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Співробітники кафедри завжди приймають творчу участь у різного рівня наукових семінарах, регіональних і світових симпозіумах, здійснюють активну діяльність з формування нових законодавчих актів, надають свої результати і рекомендації судовим і правоохоронним органам.

Кафедра є агітатором та організатором здійснення науково-практичних конференцій для практиків, науковців, аспірантів та студентства. Педагоги кафедри формують студентів для участі з науковими доповідями у студентських наукових семінарах, що здійснюються як Київським університетом права, так і іншими вищими юридичними установами України і закордону.

- Кафедра спеціальних юридичних предметів

Головним напрямком роботи кафедри є формування спеціалістів права, за кредитно-трансферною структурою навчання, які відповідають положенням модерної європейської науки.

Головними положеннями кафедри є:

Забезпечення одержання студентами знань законодавства нашої країни; понятійного апарату для розпізнання та оволодіння програмою юридичних предметів; становлення у студентів правової культури, здібностей, впровадження отриманих знань на практиці та здібностей науково-дослідницької роботи.

Викладачі і студенти кафедри приймають творчу участь у наукових семінарах – регіональних, загальноукраїнських і світових. Виступають з доповідями і побажаннями щодо покращення законодавчих актів.

Рівненський інститут Київського університету права НАН України, РІ КУП НАН України

- Кафедра гуманітарних предметів

Діяльність кафедри  здійснюється за такими спеціалізаціями:

1. Навчально-методична діяльність;

2. Наукова діяльність;

3. Організаційна діяльність;

4. Виховна діяльність;

5. Громадська діяльність;

6. Збільшення рівня професійного формування.

Зокрема, учбово-методична діяльність спрямована на покращення  методичної організації кафедри.

Головним напрямком виховної праці кафедри є питання формування у студентської молоді спрямованості до здорового способу життя, становлення активної життєвої позиції, патріотичних відчуттів та передбачень. Постійними стали на кафедрі звіти кураторів про виховну діяльність в групах, участь студентів кожного року у фестивалях краси, відвідування дитячих будинків для сиріт тощо. Проте найвищий виховний потенціал має комунікація викладачів зі студентами. Перш за все особа педагога у виховному процесі є центральною.

Рівненський інститут Київського університету права НАН України

Отже, Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України, РІ КУП НАН України – це модерний заклад освіти, який формує конкурентоздатних спеціалістів в області права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!