Роздрукувати сторінку

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ

« Назад

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ - один з наймолодших учбових закладів рівненського регіону. У 1995 р. він був створений за сприянням Національної академії наук України, Федерації профспілок України, Українського педагогічного університету ім. Драгоманова, ряду державних і недержавних закладів та установ.

  Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ

На теперішній час Рівненський інститут слов'янознавства є єдиним учбовим і науковим осередком славістики в Україні. Це - модерна установа з високоосвіченим професорсько-викладацьким складом, який формують визначні науковці регіону в сфері міжнародних питань, славістики, економіки, комп'ютерної техніки.

РІС КСУ має сильну матеріально-технічну структуру з гарно обладнаними кабінетами, лабораторіями і комп'ютерними аудиторіями, високий рівень науково-методичного забезпечення учбово-методичного процесу.

Рівненський інститут слов'янознавства функціонує як один  із структур Київського славістичного університету. ВУЗ приватний, навчання там платне. Заснований Рівненський інститут в 1995 році, володіє четвертим ступенем кваліфікації.

Напрями навчання Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету:

- Історія;

- Культура і мистецтво, дизайн;

- Політологія і міжнародні відносини;

- Психологія та педагогіка;

- Філологія та іноземні мови;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Інші.

РІС КСУ

На факультетах рівненського вишу можна вивчити історію, філологію, вибрати в якості спеціалізації одну з іноземних мов. Підготуватися до вступу можна, записавшись на підготовче відділення.

На даний момент у вузі навчаються тут 3775 студентів. Викладацький колектив налічує понад 200 фахівців. Велика частина студентів отримує знання на денному відділенні. Але є можливість освоїти спеціальність і заочно. По закінченню вузу студентам присвоюють ступінь магістра або бакалавра.

Престижним серед абітурієнтів вважається факультет міжнародних відносин. Студентам тут викладають історію, країнознавство. Майбутні міжнародники освоюють основи дипломатії, вчаться вести переговори.

Інший факультет готує кадри для міжнародного економічного співробітництва. На підрозділі міжнародних економічних відносин студенти вивчають маркетинг та менеджмент, а також фінанси і кредит. Тут же викладають основи товарознавства і вчать проводити експертизи в умовах митних оглядів.

На факультеті психології та мистецтвознавства готують психологів. Можна також вибрати в якості спеціалізації образотворче або прикладне мистецтво.

Працює в складі закладу й відділення, на якому готують романо-германців і славістів. Майбутні філологи та перекладачі вчать мову і літературу обраної країни. Їх також навчають основам мистецтва перекладу.

У структурі цього факультету окремо працюють кафедри славістики та полоністики. Є також відділення теорії та практики перекладу романо-германських мов, кафедра романо-германської філології.

Студенти філологічного факультету вивчають мови за допомогою аудіоматеріалів, користуються лінгафонними кабінетами, їздять на практику в європейські держави.

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ

Рівненський інститут слов'янознавства, РІС підтримує тісні зв'язки з європейськими вузами. На основі інституту видається газета. Працює науково-дослідне відділення. Є відділ аспірантури. Студенти і викладачі вузу можуть користуватися великою бібліотекою.

Беручи до уваги великий досвід викладачів і їх рівень спеціалізації, ми можемо з впевненістю зауважити, що вступники, що поступають в РІС по завершенні Вузу будуть дійсними спеціалістами. Програма навчання в установі постійно поновлюється згідно зі змінами в економіці, з положеннями Міністерства освіти, з новими віяннями у цій сфері науки.

За період своєї роботи РІС КСУ отримав чудову репутацію серед випускників і багатьох працедавців. Комп'ютеризовані кабінети, сучасні аудиторії, інтерактивні підходи у галузі освіти, досвід і спеціалізація викладачів – все це лише частина позитивних сторін Вузу. Вимоги при вступі в РІС КСУ не чим не різняться від вимог інших учбових закладів.

Перевагою Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету є те, що студенти всіх напрямів обов'язково опановують дві іноземні мови - одну романо-германську і одну західнослов'янську. За можливістю вони можуть додатково оволодіти ще двома іноземними мовами. Кожного року студенти Рівненського інституту слов'янознавства здійснюють мовну практику в Чехії, Словаччині та Польщі.

Формування нової структури освіти, яка задовольняє потреби незалежної української держави в здійсненні взаємовигідних стосунків з різними державами, в першу чергу з слов'янськими країнами, вимагає формування високоосвічених спеціалістів, що володіють слов'янськими мовами і добре знають історію, економіку, політику та культуру певних країн.

Ми з впевненістю можемо зауважити, що Рівненський інститут слов'янознавства реорганізувався в учбове та наукове відділення єдиної славістичної структури України, який вдало здійснює намічене. У час, коли слов'янські країни потерпають бурхливий час соціально-політичного та економічного оновлення, а в українському суспільстві збільшується зацікавленість до історії, політичного, культурного і господарського життя цього регіону, який є спільною ланкою об’єднання України з Заходом, формування у Рівному інституту слов'янознавства, його майбутнє становлення у напрямі запровадження нових кваліфікацій, поглиблення славістичних розробок і співпраці з подібними установами інших держав є головною складовою державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття".

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету

Сьогодні ВУЗ виходить на новий рівень і працює над формуванням магістерських програм – з чотирьох напрямків планує створити магістратуру. Це дуже високий щабель, але адміністрація здійснила всі умови. В Інституті слов’янознавства є доктори наук за цими напрямками формування, є певна матеріальна структура.

Отже, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ став одним із найбільш відомих учбових закладів не тільки в регіоні, а й у Західній Україні. Його імідж як учбового закладу з хорошою підготовкою і перспективними кваліфікаціями утверджувався кожного року. Спеціальності, які можна оволодіти в інституті слов’янознавства, на даний час є найвідомішими як в Україні, так і в Європі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!