Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 21. Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП

Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП

« Назад

Надслучанський інститут - один із наймолодших модерних навчальних закладів регіону та України. Сформований на мальовничій Поліській землі, насиченій природними ресурсами, важливим із яких є ліс. На теперішній час Надслучанський інститут – це відкритість та перспективність вищої освіти, це рівень модерної учбової установи, гарантія впевненого початку в кар'єрі та житті.

Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП

Заклад створює гарні умови для одержання якісної освіти за певними висококваліфікаційними рівнями. До можливостей студентів бібліотека, комп’ютери, під’єднані до сітки internet, Березнівський дендропарк – унікальний парк, який дає змогу студентам опановувати дендрологію. Високопрофесійний професорський склад з сильним науковим потенціалом і високим рівнем педмайстерності надасть змогу студентам бути освіченими спеціалістами у лісовій сфері.

Вищий комерційний учбовий заклад Надслучанський інститут розпочав свою навчальну роботу 1 вересня 2004 року. Сформований інститут для забезпечення необхідності ринку праці кадрами для лісогосподарської сфери Рівненської області, багатої лісовими ресурсами.

За період становлення закладу створено певну учбово-матеріальну структуру, зокрема інститут укомплектований модерним устаткуванням для здійснення навчальних занять та проведення різних наукових досліджень. До можливостей студентів комп’ютерна аудиторія  з виходом до сітки інтернет, бібліотека, читальний зал.

25 квітня 2007 року в НІ НУВГП здійснено перший науково-практичний семінар «Природно-ресурсна зона Західного Полісся: історія, стан, перспективи становлення». Заслухано понад 70 докладів. За підсумками конференції створено публікування збірника наукових праць «Проблеми Західного Полісся. Вісник НСІ»

У 2008р. видано перший випуск 88 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, а в 2009 році 57 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства та 24 фахівця лісового господарства.

У 2009р заклад вдало здійснив кваліфікацію за ІІІ рівнем. За час діяльності Надслучанського інституту випущено 306 бакалаврів з лісового та садово-паркового господарства та 116 фахівців лісового господарства.

У травні 2012 року в НІ НУВГП проведено перший світовий науково-практичний семінар «Природно-ресурсна структура Західного Полісся: історія, стан, перспективи становлення»

У грудні 2012 року (постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012р. №670-р, уаз Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09 жовтня 2012 року №1084, розпорядження Вченої ради НУВГП від 30 листопада 2012 року, протокол №13 ) установу було перейменовано в Надслучанський інституту НУВГП.

На теперішній час інститут – це державний вищий учбовий заклад, який проводить формування бакалаврів та фахівців в області знань 0901 «Аграрне господарство і лісництво» за напрямом формування 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікацією 7.09010301  "Лісове господарство" за кошти держбюджету і рахунок юридичних та фізичних осіб.

НІ НУВГП

До викладання запрошуються відомі викладачі закладів Рівного та практики.

Студенти мають змогу отримані науково-теоретичні вміння, покращувати під час здійснення практик на лісогосподарських організаціях Рівненської області, досліджуючи ліси Поліського куточку країни.

Чимало студентів закладу влаштовані на роботу та вдало діють в лісовій сфері Рівненської та близьких областей.

Надслучанський інститут є суб’єктом навчальної роботи і сформований з ціллю покращення освітніх необхідностей населення та країни у високоосвічених спеціалістах певних кваліфікацій, важливою ціллю якого є формування спеціалістів європейського рангу для праці в умовах ринку.

Відповідно до положень Болонського процесу Надслучанський інститут  проводить активну світову співпрацю. Закладом укладені договори про товаришування, обмін викладачами та студентами з Вищою лісовою школою (м. Пісек, Чехія). В затверджених договорами рамках здійснюються наукові та студентські обміни, стажування, мовні практики викладачів і студентів установи в чеському учбовому закладі та установах.

На даний момент здійснені і підтримуються контакти з такими учбовими закладами як Національний університет водного господарства та природокористування, Національний лісотехнічний університет України, Рівненський державний гуманітарний університет.

Студенти подають сертифікати з української мови та літератури, математики, біології. Випускники училищ, які одержали певну професійну підготовку, володіють змогою поступити на третій (другий) курс  та одержати за два-три роки в певному порядку диплом бакалавра в області знань 0901 «Аграрне господарство і лісництво» за напрямом формування 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство».

Однією з визначних є кафедра гуманітарних та загальнотехнічних предметів.

Якість формування спеціалістів, подальших бакалаврів та фахівців лісового господарства відповідає модерним потребам. Плідна увага викладачами кафедри надається запровадженню інтерактивних методів та методик навчання. Учбовий процес відбувається з врахуванням особистісно-орієнтованого підходу до навчання та направлений на формування високопрофесійних, конкурентоздатних та всесторонньо розвинених фахівців.

Мета діяльності кафедри Надслучанського інституту Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП:

- надання студентам міцних та всесторонніх знань з головних гуманітарних та загальнотехнічних предметів, проведення освітньої роботи з формування бакалаврів та фахівців за напрямом становлення 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікацією 7.09010301 «Лісове господарство».

- формування засобами навчання креативних вмінь студентів, становлення в них здібностей науково-дослідницької роботи.

Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП

Зміст і методи та форми  роботи кафедри:

- забезпечення учіння предметів гуманітарного та загальнотехнічного напрямку;

- стимулювання діяльності викладацького колективу кафедри, направленої на формування та публікацію підручників, учбових посібників, монографій, методичних розробок до опанування учбових предметів;

- науково-дослідна діяльність в напрямках:

- становлення політичної культури та громадянської активності на уроках гуманітарних дисциплін

- прикладна направленість навчання як основа становлення професійної компетентності подальших фахівців

- розвиток інтелектуальних вмінь та креативних здібностей студентів методами інтерактивно-комунікаційних технологій навчання

- інформаційно-аналітичне та статистичне опрацювання експериментальної діяльності (дипломне проектування, курсові роботи, наукові розробки).

Приймальна комісія діє за адресою:

вул. Чорновола 25, м. Березне, Рівненська обл.

Контактний телефон: (03653)56746;

моб.: 0973112011; 0932289695.

e-mail: lisinstitut@nuwm.edu.ua.

Отже, Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування, НІ НУВГП – це високопрофільний учбовий заклад, який формує конкурентоздатних спеціалістів для ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!