Роздрукувати сторінку

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

« Назад

Багато абітурієнтів обирають Національний університет водного господарства та природокористування. Як і інші вузи Рівного, НУВГП пропонує фундаментальну освіту, яка дозволить знайти надалі престижну роботу. Фахівці НУВГП високо цінуються як в Україні, так і за її кордонами. Проте університет славиться не тільки високою якістю освіти і своїми фахівцями.

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

НУВГП відомий також активною громадською роботою, участю у різноманітних спортивних заходах.

Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 11.

Телефон: 8 (0362) 22-12-59, 22-10-86.

URL: www.nuwm.rv.ua.

НУВГП володіє IV рівнем кваліфікації. Університет включає 9 факультетів, на кожному з яких готуються фахівці різних напрямків.

Становлення НУВГП розпочинається з далекого 1915 року до формування сільськогосподарського гідротехнічного училища. На даний період НУВГП - це модерний вищий учбовий заклад державної форми власності, сертифікований IV рівнем кваліфікації. на чолі закладу ректор – доктор технічних наук, професор Гурин Василь Арсенієвич.

В установі проводиться формування спеціалістів за денною, заочною формою навчання визначених освітньо-спеціалізованих рівнів: бакалавр, фахівець, магістр на підрозділах:

Факультет водного господарства:

Кваліфікації:

- «Водопостачання та водовідведення»;

- «Гідромеліорація»;

- «Теплогазопостачання і вентиляція».

Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики:

Кваліфікації:

- «Гідроенергетика»;

- «Гідротехнічне будівництво».

Факультет економіки і підприємництва:

Кваліфікації:

- «Економіка організацій»;

- «Облік і аудит».

Факультет менеджменту:

Кваліфікації:

- «Менеджмент організацій»;

- «Управління персоналом і економіка праці»;

- «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

Підрозділ прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих структур:

Кваліфікації:

- «Автоматизоване управління технологічними процесами»;

- «Прикладна математика».

Підрозділ екології та природокористування:

Кваліфікації:

- «Агрохімія і ґрунтознавство»;

- «Водні біоресурси»;

- «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Підрозділ землеустрою та геоінформатики:

Кваліфікації:

- «Геоінформаційні системи і технології»;

- «Землевпорядкування та кадастр».

Підрозділ будівництва та архітектури:

Кваліфікації:

- «Автомобільні дороги та аеродроми»;

- «Промислове і цивільне будівництво»;

- «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;

- «Міське будівництво і господарство»;

0 «Архітектура будівель і споруд».

Механіко-енергетичний підрозділ:

Кваліфікації:

- «Автомобілі та автомобільне господарство»;

- «Устаткування хімічних виробництв і організацій будівельних матеріалів»;

- «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;

- «Створення родовищ корисних копалин»;

- «Теплоенергетика».

НУВГП

За роки становлення в університеті був утворений сильний науково-технічний потенціал. Кожного разу відбуваються наукові дослідження за важливими напрямками формування народного господарства, підсумки яких визначні не лише в Україні, але і далеко за кордоном.

До структури установи включені: технікум технологій та дизайну, автотранспортний технікум, технічний коледж, Костопільський будівельно-технологічний технікум.

Заклад володіє сильною матеріально-технічною структурою, яка відповідає модерним вимогам формування спеціалістів. Учбовий процес відбувається у 7 навчальних будівлях, де створено понад 100 високоспеціалізованих аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, облаштованих модерним аудіовізуальним устаткуванням, комп'ютерами та іншим технічним устаткуванням. Учбову, виробничу та інші практики студенти відбувають у лабораторіях, майстернях, на учбових полігонах закладу, у відомих установах і організаціях України, закордонних Вишах та на підприємствах.

Фонд бібліотеки нараховує біля 820000 екземплярів, серед них: учбова, наукова, довідково-інформаційна, художня література, періодичні видання, законодавчі технічні документи, дисертації та інші джерела інформації.

Університетська територія комфортна і зручна. Тут знаходяться поруч учбові будівлі та 6 студентських гуртожитків, де живуть понад 3000 студентів, майже всі не місцеві студенти закладу.

Іногороднім студентам надаються місця у комфортабельному гуртожитку.

В складі установи діє Відділ довузівського формування, де є змога отримати ґрунтовні знання здобуваючи освіту на підготовчому підрозділі або на  підготовчих курсах (термін навчання – 8, 6 або 4 місяці).

Здобуваючи освіту в закладі, крім головної професії, можна отримати ще й військову спеціальність, так як функціонує ліцензована військова кафедра (400 чоловік) зі змогою, вперше в Україні, навчання військової професії дівчат.

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

Учбовий процес створюють 382 кандидати наук, доценти, 63 доктори наук і професори. У складі закладу 33 академіки та члени-кореспонденти Академій наук України і світових країн.

При установі функціонують спеціалізовані ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Заклад володіє розгалуженими міжнародними зв'язками з учбовими установами, підприємствами і організаціями Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Франції, США, Росії та багатьох інших держав світу. Студенти закладу діють у різноманітних сферах як в Україні  так і  за її межами.

Заклад створює гарні умови  для формування вільного часу і відпочинку. Тут функціонують гуртки з більшості видів спорту, є стадіон, спортивні майданчики та спортклуб, тренажерні зали. В установі сформовані всі перспективи для уроків художньою творчістю, діє 19 різноспрямованих креативних складів.

Національний університет водного господарства та природокористування

Учбовий заклад удостоєний орденом Дружби народів, внесений до Золотої книги ділової еліти „України", багаторазовий призер конкурсів „Золота фортуна", „Кращі організації України" у номінації „Вища освіта", призер Всеукраїнського конкурсу на ранг „Кращий роботодавець року" поміж організацій і установ Рівненської області.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!