Роздрукувати сторінку

Дубенський медичний коледж, ДМК

« Назад

Дубенський медичний коледж – навчальний заклад І рівня акредитації. Форма власності – комунальна. Форма навчання – денна.

Дубенський медичний коледж, ДМК

Контакти:

Україна, Рівненська обл. м. Дубно, вул. К. Острозького, 25.

Тел./факс: (03656) 3-23-82, тел.: (03656) 3-23-72.

E-mail: dubnomed@ukr.net.

Спеціальності:

- «Лікувальна справа» (фельдшер). Термін навчання - на базі 9 класів - 4 роки; (на базі 11 класів - 3 роки)

- «Акушерська справа» (акушерка). Термін навчання - на базі 11 класів -2 роки і 5 місяців.

Вступні іспити: біологія(профільний), українська мова.

Сертифікати, на усі спеціальності - з української мови і літератури та біології або хімії.

Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

До послуг студентів:

• гуртожиток;

• їдальня;

• гуртки художньої самодіяльності;

• спортивні секції.

ДМК

Навчання у ДМК проводиться із використанням сучасних новітніх технологій і посиленим вивченням іноземних мов.

Адміністрація коледжу, щорічно проводячи профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, організовує «День відкритих дверей», під час якого пропонуються оглядові екскурсії в коледжі, відвідування окремих занять, перегляд відеоматеріалів про коледж. Достатньо інформативними для них також є і матеріали місцевої преси, зустрічі з студентами та розповіді випускників. Тому значна частина першокурсників вже певною мірою ознайомлена з історією коледжу та специфікою навчально-виховного процесу ще до їх зарахування.

Підвищення професійної майстерності всіх викладачів та кураторів академічних груп із питань використання форм і методів науково-педагогічної діагностики, реалізація основної методичної та виховної проблеми коледжу, а також підготовка і обговорення запланованих питань на засіданнях «Школи перспективного педагогічного досвіду та наставництва» здійснюється в контексті удосконалення знань, вмінь і навичок проведення педагогічного спостереження, бесіди, анкетування, психолого-педагогічного тестування, вивчення якості виконання студентських робіт, методів експерименту, проектування та соціометрії.

На засіданнях циклових комісій Дубенського медичного коледжу постійно звертається увага викладачів та кураторів академічних груп на необхідності урізноманітнення типів, форм і методів проведення теоретичних і практичних занять, впровадження новітніх технологій організації особистісно-орієнтованого навчання, індивідуально-дозованих завдань, підготовку і використання тематичних навчально-контролюючих матеріалів різних ступенів складності, обов’язкового урахування вихідного рівня знань кожного студента та особливостей наявного в нього стереотипу пізнавальної діяльності, його здібностей і темпераменту. Вказується потреба більш широкого впровадження інтерактивних методів навчання з використанням сучасних наочностей та технічних засобів навчання (ТЗН). Акцентується увага викладачів та кураторів академічних груп на необхідності обов’язкового дотримання настанов гуманістичної педагогіки та вимог професійної етики.

Педагогічний колектив Дубенського медичного коледжу на чолі з директором Н.О. Венгрин в цілому та кожен викладач і куратор академічної групи зокрема постійно займають активну позицію в пошуках методів індивідуального впливу на невстигаючих і слабовстигаючих студентів. З цією метою проводяться додаткові заняття, індивідуальні та групові тематичні консультації, контролюється процес їх самопідготовки у навчальних кабінетах, бібліотеці, гуртожитку, вказується на необхідність раціонального використання робочого часу, активізується вплив органів студентського самоуправління, практикується заслуховування таких студентів на виховних годинах у групі, курсових або загальноколеджних “лінійках успішності”, засіданнях циклових комісій та педагогічної ради, батьківських зборах і т.д., і т.д.

У ДМК, впродовж останніх трьох років, працівники інституту «Натурального Планування Родини» (м. Варшава) проводять тематичні підготовчі курси з природних методів планування сім’ї з виданням сертифікату на право їх порадницької діяльності. Досить повчально і цікаво для студентів і викладачів коледжу проведено бінарні заняття інтегрованого практичного навчання з предметів анатомії та медичної інформатики, педіатрії та інфекційних хвороб акушерства та загальної гігієни. Незаперечною перевагою такого навчання була інтенсифікація професійної освіти, досягнута шляхом тематичної профілізації викладання програмованого матеріалу, забезпеченням інтерактивної пізнавальної діяльності студентів та налагодженням їх співпраці з викладачами на всіх етапах підготовки і проведення цих занять.

Дубенський медичний коледж, ДМК

У Дубенському медичному коледжі організовуються цікаві зустрічі студентів із ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами УПА, громадськими діячами, працівниками правоохоронних та юридичних установ, письменниками, поетами, театральними колективами, студентами інших навчальних закладів, випускниками коледжу.

Унікальною можливістю для студентів коледжу долучитись до організації та участі у всеукраїнських заходах, став фестиваль мистецтв «Ліра Гіппократа», який уже двічі, на достатньо високому рівні, проводився в м. Дубно, на базі медичного коледжу.

У коледжі вже традиційним стало проведення таких цікавих загальноколеджних заходів відпочинку студентів, як «Свято знань», «День посвяти в студенти», «Свято Матері», «День студента», «День студентського самоврядування», «Новорічно-Різдвяні віншування і вертепи», «Свято крашанки», «День здоров’я».

Як висновок можна стверджувати, що педагогічний колектив Дубенського медичного коледжу успішно впроваджує заходи адаптаційної системи навчання та надає їм вагомого значення в навчально-виховному процесі студентів-медиків.

Отже, в даному ВУЗі студенти не лише опановують професійну мудрість, але і розвиваються як особистості, живуть цікавим та змістовним студентським життям.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!