Роздрукувати сторінку

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету, ДК РДГУ

« Назад

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету, ДК РДГУ популярний далеко за кордонами регіону.

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету, ДК РДГУ

Загальна інформація про ДК РДГУ

Дубенський коледж РДГУ - це освітній заклад з більш ніж півстолітньою історією і багатими традиціями, який дав путівку в життя не одному поколінню викладачів.

Дубно, одне із відомих міст України. Розстелившись над Іквою, тонучи в зеленому оточенні верболозу, воно з високо піднятою головою повідомляє про свій сивочолий вік широченними мурами середньовічної давнини. В усі історичні періоди місто було на роздоріжжях географічних та історико-культурних, постійно залишалося центром духовного життя регіону, було відоме своїми церквами. Тому в першу чергу саме йому було написано стати кузнею дійсних творців педагогічної ниви нашої держави.

У тяжкий після воєнний час, коли держава ціною надзвичайних сил повставала із руїн, розпочало свою роботу Дубенське педагогічне училище, сьогодні Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету. Заклад сформовано розпорядженням виконкому Ровенської обласної Ради депутатів трудящих №641 від 26 травня 1945 року для забезпечення необхідності регіону в педагогічних кадрах.

Указом першого ректора установи Джулая Ф.П. від 26 серпня 1945 року до контингенту студентів педагогічного училища було зачислено 42 чоловік. Не беручи до уваги вагомі кадрові питання в освіті, для створення якісного учбового процесу добирались креативні викладачі, дійсні творці своєї роботи, в першу чергу 10 викладачів приїхали у новозбудований заклад з м. Києва. Перші студенти  згадують про них з величезною любов’ю і шаною, пам’ятають, що деякі з них були військовими на фронті. Саме на їх долю випала важка ціль – формувати новий учбовий заклад.

Минали роки, видозмінювались обличчя студентів і викладачів установи. Постійними залишилися високий креативний потенціал педколективу, пошана за свій учбовий заклад, намагання примножувати його славні традиції.

ДК РДГУ

За час становлення училище сформувало більше ніж 12 тис. педагогічних співробітників.

З 1998 року заклад було перейменовано в Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету.

2002 р. – вперше в регіоні створено нову кваліфікацію «Соціальна педагогіка».

Такий гнучкий, згідно з вимогами освітянської галузі та суспільного становлення держави, підхід надав перспективу зберегти і укорінити авторитет педагогічної установи, проводити його майбутній розвиток і соціальний захист педколективу, а також формувати самореалізацію інтересів учнів загальноосвітніх шкіл в отриманні  педагогічної освіти.

Головним фактором усіх вершин і досягнень Дубенського коледжу РДГУ є креативний, високоосвічений педагогічний склад. На різноманітних етапах становлення саме завдячуючи самовідданій роботі викладачів створювався високий імідж учбового закладу.

Студенти установи зачисляються на третій курс РДГУ та інших учбових закладів III - IV рівнів кваліфікації без вступних екзаменів і за 2 роки стають власниками університетських дипломів.

На теперішній час у закладі здобуває освіту більше ніж 640 студентів, діє понад 85 викладачів, серед них: 3 кандидати наук, 8 викладачів-методистів, старших 16 викладачів. Більше ніж 70 процентів викладачів - фахівці вищої спеціалізованої категорії.

Матеріально-технічна структура Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, ДК РДГУ

Бібліотека, читальний, спортивний та актовий зали, 34 навчальні кабінети, 3 комп'ютерні аудиторії з під’єднанням до сітки Інтернет, 17 класів для занять персональним музичним інструментом, велика мережа гуртків, секцій, спілок за інтересами, студентський гуртожиток, їдальня.

Дубенський коледж РДГУ здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

Педагогічна освіта.

Студентам закладу сформовані умови для здійснення змістовного дозвілля. Вони мають можливість розвивати свій креативний потенціал в академічному хорі, студії естрадного співу, театру народної пісні "Погостини", драматичної студії "Романтик".

Зараз освіта в закладі відбувається на трьох підрозділах: дошкільне, шкільне і відділення соціальної педагогіки. Коледж формує молодших фахівців за трьома кваліфікаціями і 6 спеціалізаціями.

В закладі проводиться діяльність з формування науково-педагогічних кадрів у контакті з РДГУ. Викладачі здобувають освіту в аспірантурі, працюють над дисертаційними дослідженнями, і вдало захищають кандидатські дисертації.

Коледж володіє високоорганізованою інфраструктурою, достатнім матеріально-технічним та кадровим забезпеченням для вдалого розв’язання завдань формування спеціалістів з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рангу молодший фахівець.

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету, ДК РДГУ

Напрямки формування у Дубенському коледжі:

0101 Педагогічна освіта:

- 5.010101 Дошкільне виховання;

- 5.010102 Початкове навчання денна, заочна;

- 5.010105 Соціальна педагогіка.

Навчання студентів відбувається в учбових класах, лабораторіях, виробничих майстернях. До можливостей студентів 32 навчальних класи, 4 лабораторії, 17 аудиторій для занять персональним музичним інструментом, стадіон, спортивний та актовий зали, їдальня, буфет, гуртожиток на 200 чоловік, медичний пункт, бібліотека.

Одним з відділень, який відіграє головну роль у формуванні спеціалістів, є бібліотека закладу. Бібліотека установи заснована в 1945 р. В її структурі 2 абонементи, бібліотечний пункт, два читальних зали. Книжковий фонд становить 46200 екземплярів наукової, учбово-методичної та художньої літератури. Бібліотечний фонд сформований за галузевою структурою, що відповідає роботі та учбово-виховним функціям установи. Читальний зал повною мірою забезпечений професійними, періодичними виданнями, довідковою літературою, що дає змогу на високому рівні організувати учбово-виховну і науково-дослідну діяльність студентів.

Керує колективом установи Бабак Валерій Павлович, який працює ректором коледжу з 1993 року. Під його управлінням дещо покращилася учбово-матеріальна структура, яка відповідає модерним потребам, забезпеченість комп’ютерами та організаційною технікою, змінено статус учбового закладу – він став установою І-ІІ рівнів кваліфікації, примножив ліцензований обсяг, створено додаткові спеціалізації на всіх підрозділах коледжу.

Адреса Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету: 35600 Рівненська область, Дубно, вул. Шевченка 54. Тел./Факс: (03656) 4-25-55.

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

Отже, включившись до структури учбового науково-методичного складу Дубенський коледж одержав нові перспективи формування та змогу інтеграції в структуру університету.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!