Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 11. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ

Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ

« Назад

Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ - вищий учбовий заклад I-II рівнів кваліфікації.

Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ

Загальна інформація

Історію роблять люди - люди, закохані в свою роботу, свій регіон, свою країну.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою, послідовно і ціленаправлено піднімається в повний ріст, возвеличується, затверджується на педагогічній дорозі Сарненський педагогічний коледж РДГУ - один з наймолодших учбових педагогічних установ в Україні.

Коледж діє як функціональне відділення Рівненського державного гуманітарного університету та певним чином підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, сформований Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року № 1973 на основі Сарненського педагогічного училища Рівненського державного педагогічного інституту.

Важко окреслити внесок СПК у формування освіти Українського Полісся. За 20 років становлення установи для освітньої сфери Полісся сформовано приблизно 3 тис. вихователів дошкільних установ, вчителів початкових класів, фізичної культури, іноземної мови, які діють не тільки в закладах освіти і науки, але і стали професіоналами у всіх галузях соціально-економічного життя регіону.

Заклад проводить формування висококваліфікованих педагогічних кадрів з неповною вищою освітою за освітньо-спеціалізованими програмами молодшого фахівця за денною формою навчання за сферами:

- 0101 Педагогічна освіта, за кваліфікаціями: Дошкільна освіта, Початкова освіта;

- 0102 Фізична культура, спорт і здоров'я людини, за кваліфікацією Фізичне виховання.

Студенти установи продовжують здобувати освіту за ступеневою освітою для отримання освітньо-кваліфікаційного рангу "бакалавр-спеціаліст" за зменшеною тривалістю 2-3 роки в РДГУ та інших ВУЗах I-IV рівнів кваліфікації Західного куточку України.

Керівник коледжу - Горкуненко Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, творчий діяч світових та республіканських науково-практичних семінарів з питань освіти, вищої школи, автор великої чисельності наукових видань, методичних і учбових підручників для студентів педагогічних закладів I - II рівнів кваліфікації. Багато сил і креативної енергії вклав у формування педагогічної установи, його матеріально-технічної структури, збільшення якісного рівня кадрового потенціалу, формування сприятливих умов для самореалізації кожного студента.

Зараз у закладі діє 58 викладачів. Серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 10 відмінників освіти України, 13 старших викладачів, 10 викладачів-методистів, 42 викладачі володіють кваліфікаційною категорією "фахівець вищої кваліфікації".

Поміж викладачів закладу - вісім - минулі його студенти.

В період реформ в освіті СПК РДГУ сміливо і впевнено дивиться в майбутнє. У планах - майбутня модернізація освітнього процесу у відповідності зі збільшеними потребами сьогоднішнього ринку праці, збільшення кола формування спеціалістів, створення нових спеціалізацій, в першу чергу таких як:

- 5.01010601 Соціальна педагогіка;

- 5.01010301 Технологічна освіта.

СПК РДГУ

Підґрунтям для запровадження стратегічних та поточних планів роботи педколективу закладу є сформована в установі чітка структура організаційних і дидактичних заходів, направлених на постійний пошук методів збільшення професійної творчості викладачів та якості знань студентів.

Творче співтовариство з вченими РДГУ створює перспективи для більш високоефективного використання педагогічних кадрів, апробацій та запровадження наукових розробок, направлених на покращення формування майбутніх педагогів.

Товариство Сарненського педагогічного коледжу, СПК з ВУЗами вищих рівнів кваліфікації

Співпрацюючи з іншими учбовими закладами України, на основі коледжу постійно відбуваються тематичні семінари, науково-теоретичні конференції, методичні об'єднання викладачів педагогічних установ I-III рівнів кваліфікації Західного регіону України, наради з проблем становлення педагогічної освіти.

Товаришування викладачів і студентів СПК та педагогічного закладу УО "Брестський державний університет ім. А. С. Пушкіна" (м. Пінськ, Білорусь), гімназії міста Вроцлава (Польща), запровадження можливостей волонтерського руху Корпусу Миру (США) дають можливість зближенню культур, збільшенню інформаційного простору і становленню молодого покоління, яке спроможне досягати певної мети в різноманітних соціокультурних ситуаціях.

Заклад живе цікавим та захоплюючим студентським життям. Важливою ціллю виховання студентської молоді закладу, на досягнення якої направлені зусилля педколективу, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань є створення позитивної мотивації щодо опанування професійними навичками та формування умов для становлення громадянськості та духовності, національної самосвідомості, високого рівня культури, прояву і застосуванню креативних вмінь студентів.

Перші здібності науково пошукової діяльності студенти отримують у студентському науковому співтоваристві «Стимул», участь в роботі якого збільшує кругозір майбутнього педагога, залучає до індивідуальної повсякденної діяльності, серйозного та вдумливого аналізу питань, до креативного розгляду задач, формує та закріплює спеціальні професійні здібності та уміння, надає допомогу становленню морально-етичних та професійних засад педагогічної праці.

У закладі функціонує більше ніж 40 гуртків, клубів за поглядами, спортивних секцій, творчих складів.

Становленню здоров’я збереженого освітнього середовища надає можливість певна матеріальна структура закладу: спортивний зал, стадіон, бігові доріжки, гімнастичне містечко, діють тренажерні та борівська зали. Спортсмени закладу об’єднані у Студентську спортивну спілку, спортивний клуб «Сокіл».

Підсумком поза аудиторної діяльності є досягнення студентів закладу. Серед яких призери світових, загальноукраїнських, регіональних та обласних фестивалів, студентських олімпіад, майстри та кандидати у майстри спорту, призери спортивних турнірів різноманітних рангів, конкурсів та фестивалів художньої творчості.

Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ

Імідж установи, його авторитет на різних етапах становлення формується завдяки самовідданій діяльності усіх учасників учбово-виховного процесу, головний акцент у якій робиться на передбачення кінцевого підсумку своєї роботи – виховання гуманіста, патріота, високоосвіченого педагога-творця, подальшої освітянської еліти України.

Отже, Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, СПК РДГУ є сучасною установою, яка формує конкурентоздатних фахівців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!