Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 10. Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП

« Назад

На теперішній день Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП – це сильне відділення НУВГП, де формують молодших фахівців із семи кваліфікацій.

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП

В 60-ті роки минулого століття в Західній Україні розпочали активно формуватися визначні сфери легкої промисловості. Відповідно до указу Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року було сформовано Текстильний технікум, ректором якого був призначений Федір Назарович Сирота. Перших студентів, а це було всього - на всього 90 чоловік, учбовий заклад прийняв в адміністративній будівлі льонокомбінату. Та вже протягом наступних двох років заклад починає друге, індивідуальне життя. У 1963 році споруджується окрема будівля, запроваджуються в дію два гуртожитки, спортивний комплекс, їдальня та інші потрібні будівлі. Кількість студентів зросла втричі, крім стаціонарного почав діяти заочний та вечірній підрозділ, де формували техніків-механіків за кваліфікаціями «Обслуговування і технологія текстильного виробництва» та «Устаткування і технологія виробництва з первинної обробки сировини». Тоді це був технікум всесоюзного значення, фахівці розповсюджувалися по цілому СРСР.

Минали роки, видозмінювалися обличчя викладачів і студентів, змінювалися імена закладу. Економічні негативні зрушення в країні, ліквідація організацій текстильної та легкої промисловості не могли не відбитись і на подальшому становленню технікуму. Напрями видозмін вимагали потреби ринку праці. Деякі кваліфікації довелося змінювати на інші.

За 50 років свого становлення Рівненський економіко-технологічний коледж підготував приблизно 20 тис. фахівців для легкої та текстильної промисловості. Серед студентів закладу багато відомих в області та за її границями людей.

Приймаючи до уваги потреби сьогоднішнього дня, педагогічний склад технікуму постійно діє над покращенням професійної творчості, запровадженням модерних інтерактивних педагогічних технологій, формуванням матеріально-технічної структури, забезпеченням різних форм і методів виховної діяльності. Свої здібності і свій досвід студентській молоді передають 63 викладачі. Серед них 58 % володіють першою та вищою спеціалізованою категорією, 13 % - педагогічним рангом «викладач-методист», 7 викладачів – «відмінники освіти України». Велику кількість викладачів можна вважати справжніми корифеями, бо вони діють більше ніж 20 років і є продовжувачами традицій становлення спеціалістів, їх професійного і педагогічного бачення, дійсними взірцями для молодого покоління. Це – минулий директор технікуму Павлюк А.З., замісник директора з навчальної діяльності Садовник Г.Г., замісник директора з учбово-виробничої діяльності Шидловський В.П., замісники підрозділів Березовська Т.С., Чачіна Г.С.

За положенням Міністерства освіти і науки України Рівненський економіко-технологічний коледж є розповсюджувачем галузевого стандарту вищої освіти України з спеціалізації  5.05160104 «Створення та дизайн нетканих текстильних матеріалів». Викладачі закладу були включені до структури робочих груп по створенню галузевих стандартів вищої освіти України. Педколектив діє над покращенням учбово-методичних структур, методичним забезпеченням лабораторних, практичних уроків, індивідуальної діяльності студентів, створенням навчальних програм, курсів лекцій та методичного забезпечення дисциплін відповідно до вимог проведення учбового процесу.

Головною складовою формування високоосвічених фахівців є формування умов для практичного учіння студентів. В закладі для цього досить гарно облаштовано 6 лабораторій та 7 майстерень, 4 комп’ютерні аудиторії, зал дипломного і курсового проектування, бібліотека з читальним залом. Адміністрація завжди дбає про подальшу долю працевлаштування своїх студентів  і майже всі вони віднаходять місце для впровадження своїх умінь і навичок. Цьому сприяє висока професійна підготовка молодших фахівців і ділові контакти технікуму з працедавцями. Укладені трудові угоди з ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», приватною організацією «Т-Стиль», ЗАТ «Рівне-Стиль», ПФ «Сімпатекс», СП «Алмі», швейною фабрикою «Маяк».

РЕТК НУВГП

Угоди мають на меті формування спеціалістів на замовлення організацій із врахуванням певних вимог до молодших фахівців, відповідно до яких заклад корегує учбові програми. Деякі організації замовляють конкретну тематику дипломних проектів. Студенти здійснюють їх на основі й устаткуванні замовників, де відбувають і виробничу практику.

Усе це не випадково. відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України РЕТК НУВГП включений до учбово-виробничої наукової структури Київського національного університету технологій і дизайну. Укладений договір з Хмельницьким національним університетом по формуванню спеціалістів за ступеневою освітою з кваліфікацій «Швейне виробництво», «Моделювання та конструювання промислових товарів». Це дає можливість високому рівню фахових знань випускників і надає їм перспективу здобувати освіту  в університетах.

На теперішній час стаціонарною і заочною формами навчання об’єднано 620 студентів, з них на денному підрозділі – 510 чоловік, заочному підрозділі – 110 чоловік, 90% з них здобувають освіту за державним замовленням, 362 студенти одержують стипендію.

У Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування також надається досить багато уваги виховній діяльності, як важливій складовій формування фахівців. Проблемами виховання цікавиться не тільки адміністрація установи, а й керівники студентських груп, вихователь гуртожитку, робітники бібліотеки. Вони сплановують свою діяльність з врахуванням сьогоднішніх перспектив освіти та виховання, опори на потреби студентів, відповідності їх віковим характеристикам та врахуванню ювілейних і суспільно-політичних дат і подій у житті України. Крім цього, педколектив РЕТК НУВГП креативно підходить і до вибору форм виховних заходів, піклується про їх різноплановість, дієвість, сучасність. У закладі відбуваються тематичні виховні години, конференції,  інсценівки народних свят і обрядів, різні виставки, тижні за кваліфікаціями. Головною ж ціллю виховної діяльності є становлення національної свідомості студентів, спроможних демократично думати, усвідомлювати свої обов’язки перед народом і суспільством, прививати молодим людям любов до духовної культури народу, прищеплювати такі головні риси жителя України як патріотизм, моральну, правову, художньо-естетичну та релігійну культуру, формування персональних вмінь і таланту студентів.

В гуртожитку закладу функціонує народознавчий клуб «Світлиця», головним завданням якого є причетність до української вишивки як до джерела національної культури.

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП

Рівненський економіко-технологічний коледж намагається також утверджувати здоровий спосіб життя, сприяти формуванню  особистості, розвивати їх фізичні можливості, укріплювати здоров’я. Для цього тут сформована гарна спортивна база: гімнастичний, ігровий, тренажерний, тенісний зали. На основі закладу відбуваються змагання світового рівня, функціонують спортивні гуртки баскетболу, волейболу, футболу, атлетичної гімнастики, шахів. Спортивні команди установи є багаторазовими чемпіонами обласних і міських турнірів. Студентка ІІ курсу кваліфікації «Бухгалтерський облік» Кушнірук Тетяна – бронзовий переможець чемпіонату України із самбо, студент І курсу кваліфікації «Обслуговування та ремонт устаткування організацій легкої й текстильної промисловості» Новіков Павло – переможець першості Рівненської області з легкоатлетичного кросу.

В складі викладачів закладу діє доброзичлива атмосфера. До студентів відносяться з повагою, як до рівних членів творчого процесу оволодіння професією, виховується впевненість у перспективах досягнення зазначеної мети. Історія закладу є предметом пошани усіх, хто в ньому працює і здобуває освіту, даниною великої подяки усім, хто поглиблював його славу і честь, формував традиції і клав фундамент на подальше.

Як бачимо, Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, РЕТК НУВГП надає всі можливості для навчання та гарного дозвілля своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!