Роздрукувати сторінку

Олександрійський політехнічний коледж, ОПК

« Назад

Історія створення Олександрійського політехнічного коледжу

Олександрійський індустріальний технікум створено в 1954 році як підрозділ Київського гірничого технікуму.

ОПК

На початку це був вечірній підрозділ, надавав навчання фахівцям з кваліфікації "Гірничо-електромеханічні машини" та "Гірничі машини". Знаходився він в облаштованій будівлі.

В 1957 році здійснився перший випуск фахівців. В1959 році було утворено нові спеціалізації: "Цивільне та промислове будівництво", а також "Електроприладобудування".

В 1961 році заклад стає індивідуальним гірничорудним вечірнім технікумом Олександрії.

В 1963 році сформовано денний підрозділ. В перших двох групах навчалися спеціалісти для Олександрійського електромеханічного заводу.

За час з 1957 по 1963 роки становлення вечірнього підрозділу було вивчено 294 фахівця, поміж них Герой СРСР Туйгунов Л. Н. та Герой Соціалістичної праці Чирва М. Т.

В 1964 році на денному підрозділі створено нову кваліфікацію "Гірнича електромеханіка", в 1965 році - "Електроустаткування промислових організацій".

В 1965 році заклад стає Олександрійським індустріальним технікумом, тому, що розпочав формувати спеціалістів не лише для гірничих організацій.

Технікум отримує нове лабораторне приміщення. Через деякий час появляються нові кваліфікації: "Обробка матеріалів різанням", "Виготовлення штампів та прес-форм".

Технікум володіє сильною матеріальною структурою. Два навчальні приміщення, обладнані модерним устаткуванням. В закладі діють секції технічної творчості, художньої креативності, спортивні гуртки, які виховали десятки кандидатів в майстри спорту та майстрів спорту.

В 2002 році установу завершили 10000-й студент.

Поміж кращих студентів закладу слід окреслити:

Герой СРСР Туйгунов Л. Н., яке йому надано розпорядженням Президії Верховної Ради СРСР від 05.11.1944 р. за відмінне виконання бойових завдань та виявлену сміливість в боротьбі з фашизмом. Він брав участь в обороні Ленінграда, Москви, Харкова, Києва, Севастополя та інших міст України, Білорусії, Угорщини, Чехословаччини, Польщі, Румунії, брав участь у звільненні Берліну.

За виявлену сміливість та творчість, удостоєний другою нагородою Леніна. Загалом нагороджений 22 бойовими преміями.

Після демобілізації прибуває до Олександрії, бере активну участь у реконструкції народного господарства, а через те, що головними промисловими організаціями були на той період гірничі підприємства, то діє в системі тресту „Олександріявугілля”, де вдало застосовує здобуті в закладі знання.

Здобував освіту в цей період в технікумі і Герой Соціалістичної праці Чирва М. Т. Все своє життя він надав діяльності на вугільних установах міста. Для початку працював на Байдаківському, а пізніше на Верболозівському розрізах машиністом екскаватора РС-400 та РС-350. За високі рейтинги в праці йому надано почесний ранг Герой Соціалістичної праці. На даний період Михайло Тимофійович на заслуженому відпочинку.

Перший випуск студентів денного підрозділу здійснився в 1967 році. Із 60 студентів першого набору чотири (Єрьомін Г., Ломова Л., Штенгелова А. та Бєляєва А.) отримали диплом з відзнакою, 40 студентів здобули вищу освіту.

Олександрійський-політехнічний-коледж

Спеціальності Олександрійського політехнічного коледжу

Заклад здійснює навчання спеціалістів за такими кваліфікаціями:

- "Створення програмного забезпечення" в ОПК;

Що ви одержуєте, вибравши цю кваліфікацію?

- одержуєте робочу кваліфікацію оператора комп'ютерного набору;

- диплом молодшого фахівця з спеціалізацією технік-програміст;

- міцні знання в архітектурі комп'ютера та програмуванні різноманітними мовами;

- практичне навчання щодо створення програмного забезпечення;

- досвід діяльності з комп’ютерними базами даних;

- досвід і практику праці зі створення програмних додатків;

- змогу подальшого становлення та удосконалення професійного професіоналізму.

Освітньою програмою передбачається формування фахівців аналітиків, менеджерів проекту з утворення програмного забезпечення, архітекторів програмної системи та спеціалістів з тестування програмного забезпечення

- "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" в ОПК

Учбовою програмою окреслена підготовка фахівців для використання, налагодження, застосування обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж, для проектування програмних і апаратних засобів загального і спеціального значення обчислювальних структур, систем і мереж, для здійснення науково-дослідних робіт у цій галузі.

Студенти мають змогу здійснювати роботи з:

- комплектації, монтажу і налагодженню локальних комп'ютерних систем;

- ремонту і сервісному обслуговуванню;

- ремонту персональних комп'ютерів і їх осучаснення;

- під’єднання і виходу в сітку INTERNET;

- запровадження готових програм у виробництво;

- створення та проектуванням мікропроцесорних та комп'ютерних установок різного значення;

- створення засобів технічного діагностування комп'ютерних структур та мереж.

Олександрійський-політехнічний-коледж ОПК

- "Правознавство" в ОПК

Створена в технікумі з 1997 року. За цей період сформовано більше 500 юристів-молодших фахівців, які діють за спеціальністю в різноманітних закладах міста і регіону, або продовжують навчання в юридичних академіях. Технікум одержує велику кількість подяк від прокуратури, підрозділів УМВС, виконавчих служб та від директорів організацій, де діють студенти закладу.

Що ви здобудете, вибравши цю кваліфікацію в Олександрійському політехнічному коледжі?

- диплом молодшого фахівця з спеціалізацією юрист;

- міцні знання в усіх сферах матеріального права і юридичного процесу;

- практичне навчання щодо здійснення функцій юридичного представництва і захисту;

- досвід діяльності з комп’ютерними базами даних;

- досвід і практику діяльності з документами юридичного напрямку;

- змогу майбутнього становлення та удосконалення професійної майстерності.

- "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях" в ОПК

Випускники спеціалізації “Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях” одержують диплом молодшого фахівця і ранг техніка-технолога.

Спеціаліст даного напрямку спроможний здійснювати зазначену професійну діяльність:

- начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;

- директори малих організацій без апарату управління в промисловості;

- технічні спеціалісти – механіки;

- інші технічні спеціалісти в сфері фізичних наук та техніки;

- верстатники (на посадах високої спеціалізації).

Продовжити освіту за спеціальністю можна за зменшеною тривалістю навчання (3 роки, ступенева освіта) у Кіровоградському національному технічному університеті, Дніпропетровській гірничій академії, Кременчуцькому політехнічному університеті на кафедрах “Технології машинобудування” та “Металорізальних верстатів”.

- Виготовлення електронних та електричних засобів автоматизації в ОПК

Кваліфікація створена в 1986 році. За цей період з формуванням науково-технічного прогресу, існуванням інноваційних технологій вона кожного разу розвивалась і покращувались відповідно до вимог народного господарства. За період становлення дипломи техніків-елекроніків одержали понад 5000 студентів, серед яких професори і директори модерних організацій, науковці і бізнесмени, високоосвічені інженери і технологи, які є технічною елітою організацій міста, регіону, України.

Об’єкти праці:

- створення, виготовлення, налагодження різноманітної апаратури автоматики для всіх сфер народного господарства;

- обслуговування та ремонт електронної і комп’ютерної апаратури як на високоспеціалізованих великих підприємствах, так і в комерційних фірмах;

- організація виготовлення апаратури автоматики та телемеханіки різного напрямку;

- науково-дослідна діяльність в сфері електроніки та комп’ютерної техніки.

- "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" в ОПК.

Олександрійський-політехнічний-коледж, ОПК

Отже, Олександрійський політехнічний коледж – це сучасний заклад, який сприяє всебічному формуванню широко розвиненої особистості, надаючи всі можливості їй для розвитку та самовдосконалення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!