Роздрукувати сторінку

Олександрійський коледж Університет сучасних знань, ОК УСЗ

« Назад

Олександрійський коледж Вищого учбового закладу «Університет сучасних знань» (надалі - Коледж) є організаційним і освітнім функціональним відділенням Вищого учбового закладу «Університет сучасних знань».

Олександрійський-коледж-Університет-сучасних-знань ОК-УСЗ

Коледж не є юридичною особою, не володіє персональним рахунком в банку, находиться в складі Університету та має ранг окремого функціонального відділення Університету.

Місце розташування закладу: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пл. Кірова, 7-а.

Місто Олександрія перебуває в Кіровоградській області, находиться на березі річки Інгулець, має древню історію. На даний час – це модерне місто з широкою інфраструктурою. Для молоді є все потрібне для навчання, дозвілля та подальшої праці.

Мета роботи Олександрійського коледжу

Мета навчальної роботи:

- відтворення розумового потенціалу держави;

- забезпечення ринку праці регіону високоосвіченими спеціалістами;

- становлення у студентів, подальших спеціалістів, високих моральних положень та принципів.

Коледж утворений для забезпечення вимог у спеціалістах місцевого (регіонального) ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання, реалізації структури безперервної вищої освіти в Університеті.

Олександрійський-коледж-Університет-сучасних-знань

Спеціальності Олександрійського коледжу Університету сучасних знань

Олександрійський коледж УСЗ проводить навчання спеціалістів за кваліфікаціями:

- Бухгалтерський облік;

На даний час бухгалтер - це оптимістично спрямована особистість, людина з чіткими і високими життєвими потребами, розумово і морально сформована.

Головним елементом становлення спеціаліста з бухгалтерського обліку є гармонізація відповідно до світових стандартів цієї роботи в усьому світі. Цього вимагає модерний етап формування світових економічних відносин.

Високоякісне навчання та формування спеціалістів – це важливе завдання педагогів, які кожного разу в процесі дослідження нових моделей підготовки фахівців та забезпечують якісний рівень конкурентоздатності, як на внутрішньому ринку праці та к і на зовнішньому.

- Дизайн;

Дизайнер на даний час – це режисер предметного середовища, іміджмейкер, стиліст, психолог, бізнесмен, рекламіст. Утворюючи простір з багатоманітним стилем, аурою, енергетикою, запроваджуючи ідею нового інтер'єру для початку в ескізі, а згодом у кресленнях, дизайнер інтер'єрів виявляє себе не тільки як художник, але і як будівельник, проектувальник. Дизайнер мусить мати художню уяву, відчуття смаку, віти малювати, бути в один і той же час топографом, хіміком, інженером і біологом, в одній особі.

Формування молодшого фахівця за спеціальністю «Мистецтво» передбачає застосування комп'ютерної техніки та програм останніх поколінь, що забезпечено певними пакетами прикладних програм.

В закладі однією із популярних кваліфікацій є напрям „Дизайн". Кваліфікація створюється за напрямом „дизайн середовища", на якому відбувається навчання спеціалістів – дизайнерів зі створення та оформлення інтер'єрів та екстер'єрів громадських та житлових будівель, малих архітектурних форм. В працях студенти застосовують інноваційні підходи до дизайн-проектування, модерні матеріали.

- Правознавство.

Ціллю професійної роботи молодшого фахівця з права є утворення умов для задоволення необхідностей жителів у модерній юридичній освіті та реалізація права на працю за отриманою кваліфікацією, повне забезпечення галузей юридичної практики регіону у спеціалістах-юристах, здійснення заходів щодо удосконалення юридичної освіти в регіоні, створення її відповідно з міжнародними потребами.

Формування юристів направлене на правове забезпечення роботи організацій, закладів та установ різних форм власності, а також захист прав та законних інтересів жителів та країни.

Матеріально-технічна структура Олександрійського коледжу УСЗ

Для проведення учбового процесу облаштовано високоспеціалізовані аудиторії:

- Учбово-творча аудиторія з макетування та роботи в матеріалі;

- Учбово-творча майстерня з історії мистецтва;

- Учбово-творча майстерня з проектного будівництва.

Матеріальна структура закладу відповідає модерним потребам та забезпечує здійснення учбово-виховного процесу на потрібному рівні.

До можливостей студентів бібліотека (12 тис. екземплярів художньої та наукової літератури), читальний зал, облаштовані учбові аудиторії та професійні майстерні, 2 комп'ютерних кабінети, які під’єднані до мережі Інтернет, студентський кафетерій, орендований спортивний зал.

Учбова діяльність закладу спрямовується на запровадження інтерактивних технологій навчання з ціллю озброєння студентів міцними, модерними, науковими теоретичними знаннями та практичними уміннями, на становлення у студентів уміння та потреби індивідуально одержувати знання на протязі усього життя.

Високоосвічені педагоги коледжу забезпечують високоякісну підготовку модерних конкурентноздатних спеціалістів.

Олександрійський-коледж-Університет-сучасних-знань, ОК-УСЗ

Виховна робота Олександрійського коледжу УСЗ

Проведення виховної діяльності направлене на формування у студентів загальнолюдських цінностей, високої громадянської позиції, почуття патріотизму, національної гідності.

Реалізація завдань виховної діяльності здійснюється за такими формами діяльності: постійні виховні заходи (Свято Хліба, фетиваль-виставки «Дари землі української», День здоров'я, Студентський конкурс, «Козацькі розваги», День самоврядування, «Новорічні свята», «День матері», фестивалі «Кращий за спеціальністю», ток-шоу «Особистість»), виховні та інформаційні години в академічних групах, турніри, змагання, подорожі, відвідування театру, музеїв, благодійні акції.

Отже, Олександрійський коледж УСЗ – це сучасний заклад на ринку освіти, який завжди користувався популярністю у студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!