Роздрукувати сторінку

Кіровоградський коледж Університету сучасних знань, КК УСЗ

« Назад

Кіровоградський коледж ТОВ ВНЗ «Університет сучасних знань» (надалі - Коледж) є організаційним і учбовим і окремим функціональним відділенням товариства з обмеженою відповідальністю Вищого учбового закладу «Університет сучасних знань».

Кіровоградський-коледж-Університету-сучасних-знань, КК-УСЗ

Коледж не є юридичною особою, не володіє персональним рахунком в банку, має ранг окремого функціонального відділення Університету.

Мета діяльності Кіровоградського коледжу

Ціллю роботи закладу є надання навчальних послуг з підготовки на основі  повної загальної середньої освіти, на базі основної середньої освіти (з одночасною видачею атестата про повну загальну середню освіту із дипломом молодшого фахівця затвердженого зразка), за очною та заочною формами навчання особам для отримання ними навчально-спеціалізованого рангу «молодший фахівець» з наступним навчанням з кваліфікації в основному вищому учбовому закладі згідно з ступеневою системою освіти.

Освіта та інші послуги, що надаються Університетом через Коледж, відбуваються на контрактній основі.

Кіровоградський-коледж-Університету-сучасних-знань

Організація учбового-виховного процесу в Кіровоградському коледжі УСЗ

- Оволодіння повного обсягу предметів теоретичної та практичної підготовки за учбовими планами передбачає отримання студентами неповної та основної вищої освіти за навчально-спеціалізованими рангами «молодший фахівець» та «бакалавр»;

- Учбовий процес в закладі відбувається згідно з учбовими планами, що затверджені та погоджені в встановленому порядку;

- Прийом студентів відбувається на конкурсній основі;

- Учбово-виховний процес відбувається у таких формах: учбові заняття; здійснення індивідуальних завдань; самостійна діяльність студентів; практичне навчання на основі визначних установ і організацій міста за місцем проживання учасників учбово-виховного процесу; контрольні заходи;

- Учасниками учбово-виховного процесу в закладі є:

1. особи, які здобувають освіту в Кіровоградському коледжі;

2. керівні, науково-педагогічні, педагогічні співробітники, спеціалісти;

3. батьки або особи, які їх замінюють;

4. представники організацій, закладів, підприємств, які приймають участь в учбово-виховному процесі.

- Права та обов'язки учасників учбового виховного процесу окреслюються діючим законодавством в сфері освіти, Положенням про  Університет,  Правилами внутрішнього розпорядку в Університеті;

- Учбово-виховний процес в закладі відбувається українською мовою;

- Особи, які приймаються до чисельності студентів на основі Коледжу користуються посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями та можливостями електронної бібліотеки Університету, комп'ютерними кабінетами та іншими класами, аудиторіями, медичною, культурною, спортивною структурою Університету.

КК-УСЗ

Циклові комісії педагогів Кіровоградського коледжу УСЗ

Учбово-виховний процес в закладі проводять 5 циклових комісій: загальноосвітніх предметів, гуманітарних предметів, цикловими комісіями з правознавства, бухгалтерського обліку та дизайну. Голови циклових комісій мають вищі спеціалізовані кваліфікації.

Методична діяльність направлена на покращення педагогічної роботи, запровадження новітніх форм і засобів навчання, зокрема, застосування комп'ютерних технологій (мультимедійні презентації), запровадження інноваційних форм і методів навчання, тестування, створення учбових підручників, учбово-методичних комплексів предметів.

Одним із напрямів науково-методичної діяльності циклових комісій є здійснення семінарів, круглих столів, використання тренінгових методик щодо обміну досвідом, дослідження нових методик учіння, покращення учбового процесу. Так, у 2013-2014 учбовому році були здійснення такі заходи: «Організація індивідуальної діяльності як засіб становлення професійної компетентності молодшого фахівця» (круглий стіл); «Роль та значення «Тижнів (декад) кваліфікацій» у формуванні студентської молоді до вибраної сеціалізації» (семінар), Педагогічні читання: І день: Демократизація як засіб становлення партнерських стосунків педагогів і студентів. Колегіальність. Діалогічність. ІІ день: Становлення професійно-педагогічної культури педагогів в умовах осучаснення змісту освіти вищих учбових закладів I-II рангів кваліфікації.

Педагогічний колектив за своїм потенціалом вдало розв’язує поставлені перед ним учбово-методичні завдання. Його робота направлена на забезпечення високоякісного рівня формування спеціалістів.

Кіровоградський-коледж-Університету-сучасних-знань КК-УСЗ

Отже, Кіровоградський коледж УСЗ – це сучасний заклад, який завжди був популярний серед школярів регіону.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!