Роздрукувати сторінку

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж, ККТК

« Назад

Історія становлення Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу

З ціллю організації навчання, збільшення спеціалізації та формування кадрів з кваліфікації, як вимагає сьогоднішній ринок праці та які відповідають напрямку закладу, розпорядженням керівником закладу №26-3 від 01 березня 1994 року було утворено з 1 березня 1994 року вечірній підрозділ коледжу.

ККТК

Постановою керівника структури №164-1 від 1 грудня 1999 року було сформовано учбово-консультаційний пункт у м. Знам’янка на основі міського підрозділу освіти м. Знам’янка.

Розпорядженням керівника структури №118-а від 29 серпня 2000 року з 1 вересня 2000 року було сформовано аудиторію маркетингу.

Учбово-науковий педагогічний комплекс надав поштовх таким модерним установам нового рангу як спеціалізована ЗОШ № 8, гімназія новітніх технологій навчання та «Вікторія-П». На даний час учбовий заклад потерпає етап нового формування в умовах покращення освіти, але є віра і надія, що не одне покоління володітиме можливістю одержувати високоякісну модерну освіту.

Студентське самоврядування ККТК

Студентське самоврядування ККТК утворено за потребами законодавства України та діє за розпорядженням директора. Студентське самоврядування утворено для розв’язання проблем, що торкаються процесу навчання, отримання наукового досвіду, змістовного дозвілля. Представники студентського самоврядування приймають творчу участь в усіх заходах різноманітного рівня та надають змогу запровадженню проектів, створених в закладі. Це об’єднання діє з ціллю захисту прав студентів та сприяння вирішенню ними своїх обов’язків, гармонійному становленню особистості студента, формує в ньому уміння майбутнього організатора, управлінця, виконавця. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на покращення учбово-виховного процесу, становлення духовності і культури студентів.

В ККТК створена й запроваджується в життя комплексна структура організаційно-виховної діяльності, що поєднує управлінські та студентські структури. Досвід організаційно-виховної діяльності говорить про потребу наукового підходу до становлення майбутніх фахівців.

В ККТК сформовані комфортні умови для самовизначення та самореалізації студентської молоді. Не перший рік створене студентське самоврядування, яке проводиться на рівні академічної групи, підрозділу, закладу. Студентське самоврядування у своїй діяльності додержується діючого законодавства України, постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженням «Про студентське самоврядування" ККТК. Між студентською Радою, керівництвом та професорсько-педагогічним колективом сформувалися партнерські контакти. Укладено договір про співтоваришування між студентською Радою та адміністрацією закладу. Упровадження студентського самоврядування є конкретною прерогативою громадянських прав студентів, становлення у них почуття відповідальності, уміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні питання. В той же час студентське самоврядування є вагомою формою самовиховання.

Куратори академічних груп проводять контроль за навчанням, відвідуванням занять, здійснюють кураторські години, залучають до праці всіх студентів своєї групи. Подають звіт на засіданнях рад підрозділів, Студентській раді. Активність студентської молоді підтверджується й тими різними заходами, які відбуваються.

Орган студентського самоврядування (ОСС) — це спілка студентів (вузу, факультету, гуртожитку тощо) для здійснення заходів, що направлені на задоволення вимог студентів, захист їх прав та інтересів.

Головною ціллю діяльності Студентської ради Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу є:

- Сприяння всесторонньому становленню особистості студента, формування у нього здібностей майбутнього організатора, директора.

- Покращення учбово-виховного процесу, високоякісного навчання, становлення духовності і культури студентів, підвищення у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за надану роботу.

- Виявлення і реалізація креативних умінь студентів, становлення найкращих моральних особливостей. У зв’язку з цим збільшується роль студентських колективів по приєднанню молоді в процес керівництва закладом.

Кіровоградський-кібернетико-технічний-коледж

Завдання Студентської ради Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення здійснення студентами своїх обов’язків;

- становлення у студентів національної свідомості, пошани та самоповаги, відповідальності за свій учбовий заклад;

- сприяння учбовій роботі студентів, приєднання їх до науково-дослідної діяльності, збільшення якості навчання;

- приєднання студентів до безпосередньої участі у здійсненні державної молодіжної політики;

- створення співробітництва зі студентами інших вищих учбових закладів і молодіжних спільнот.

Позаурочна діяльність Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу

Позанавчальна діяльність студентів ККТК — це процес, в якому панівну роль займає елемент самореалізації. Вона надає змогу студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори становлення професійної культури, утворює додаткові умови для виявлення внутрішнього потенціалу, задоволення тих вимог, які в процесі аудиторної діяльності не вирішуються. Позанавчальна діяльність має бути спрямована на особистість студента. Підвищення ролі позааудиторної та індивідуальної діяльності є однією з головних ланок перебудови навчання — виховного процесу у вищій школі. Індивідуальна позааудиторна діяльність — це не тільки засіб підвищення розумового потенціалу, професійної культури, а й платформа становлення відповідальності, опанування методами самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти. Формуванню креативності студентів сприяють різноманітні форми та види позанавчальної освітньо-виховної діяльності (проведення дискусійних студентських клубів, клубів за захопленнями, індивідуальні консультації та ін.).

Кіровоградський-кібернетико-технічний-коледж, ККТК

Центр естетичного становлення «Натхнення» ККТК

Центр естетичного становлення «Натхнення» — це унікальна змога для кожної дитини або студента підвищити свій внутрішній світ, сформувати, проявити та удосконалити індивідуальні креативні здібності, корисно і захоплююче провести дозвілля, віднайти нових друзів.

Всі творчі колективи діють для молоді та учнів з усього міста безоплатно. Тут справжні господарі – молодь: вони надають, планують, здійснюють свята, акції, концерти. Щороку вихованці центру беруть участь в місцевих, регіональних та загальноукраїнських фестивалях, здобувають переможні місця.

- Євроклуб «Натхнення»;

- Театр національного костюму «Натхнення»;

- Гурток сучасної української пісні;

- Гурток «Право і Я».

До кожного студенти педагоги центру застосовують індивідуальний підхід, модерні методики та технології, адже кожен з учнів — унікальна, неповторна особистість.

Отже, ККТК – це сучасний заклад освіти, який має всі умови для високоякісного навчання та виховання майбутнього покоління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!