Роздрукувати сторінку

Кіровоградський коледж статистики НАСОА, ККС НАСОА

« Назад

Становлення Кіровоградського коледжу статистики НАСОА

1931 рік - створені Державні статистичні курси формування рахівників для організацій ЦСУ УРСР.

Кіровоградський-коледж-статистики-НАСОА, ККС-НАСОА

1944 рік - утворено Кіровоградське відділення Одеського міжобласного освітнього комбінату УПК ЦСУ Держплану СРСР.

1965 рік - сформована Кіровоградська обласна бухгалтерська школа УПК ЦСУ УРСР.

1967 рік - створено Кіровоградський обласний освітній комбінат УПК ЦСУ УРСР.

1991 рік - створено Кіровоградський обласний учбовий центр міністерства статистики України.

1998 рік - засновано Кіровоградський технікум статистики Держкомстату України.

2006 рік - на основі технікуму створено Кіровоградський коледж статистики ДАСОА.

13 січня 2010 року - реорганізовано в Кіровоградський коледж статистики НАСОА.

Головні переваги ККС НАСОА

1. Диплом державного економічного учбового закладу.

2. Студенти закладу одержують диплом НАСОА – популярного учбового закладу, який володіє досвідом формування спеціалістів економічної галузі понад 50-и років, що забезпечує високу якість освіти.

3. Студент може одержати диплом "молодшого фахівця", направитись на пошук роботи і здобувати освіту далі на заочній формі навчання, що надає змогу заробити собі на навчання, а також зробити собі кар’єру.

4. Студенти закладу мають змогу в подальшому здобувати освіту у Київській національній академії статистики, обліку і аудиту, заочний підрозділ якої функціонує у будівлі закладу. Поступлення в цей учбовий заклад студентів коледжу відбувається на пільгових умовах. Це дає змогу не тільки одержати диплом відомого ВНЗу, а й дещо зменшити кошти на навчання (приблизно в два рази, порівняно з навчанням на стаціонарі будь якого закладу).

5. У закладі передбачено не лише теоретичний, а й величезний обсяг практичного навчання, бо на роботі необхідні практичні уміння, а не тільки знання теорії. Це формує дуже високу конкурентоздатність студентів закладу при прийомі на роботу.

6. Після завершення закладу випускники можуть індивідуально діяти в організаціях, закладах, установах різних областей усіх форм власності.

7. Ви одержуєте справжнє студентське життя з подорожами та екскурсіями, дискотеками та вечорами: туристичні екскурсії, дозвілля у Карпатах в період зимових канікул, екскурсія на Гуморину в Одесу, у Львів, інші подорожі за можливостями студентів, „Осінній бал” – міс „Коледж статистики”, „Різдвяні зустрічі”, участь у міських турнірах „Джентльмен” та „Бізнес-леді” тощо.

Кіровоградський-коледж-статистики-НАСОА

Педагогічний колектив Кіровоградського коледжу статистики НАСОА

Педколектив – це креативна спільнота однодумців, в якій кожен здійснює свій персональний вклад у загальну майстерність, кожен підвищується духовно завдяки креативності колективу, і в той же час духовно формує своїх товаришів.

Колективна творчість здійснюється й підтримується керівництвом і, в першу чергу, керівником учбового закладу. Мистецтво управління учбовим закладом в тому й ґрунтується, щоб усі його робітники поєднували єдині педагогічні переконання, щоб індивідуальна креативність – а без неї незрозумілий творчий колектив, – образно кажучи, протікала невичерпними струмками в єдиний потік колективної творчості, колективного досвіду, колективної турботи про знання учнів. Передавання інтересу до окресленої проблеми з учбово-виховної діяльності і є, за твердим переконанням визначного викладача, головне в управлінні установою освіти.

Майстерність педколективу Кіровоградського коледжу статистики НАСОА – це педагогічні ідеї, але ідеї без певних справ змінюються на пустоцвіт. Щоб ідея перемістилась з практики одного закладу в практику іншого, необхідна індивідуальна творчість, що засновується на загальних переконаннях. Багаторічний досвід засвідчує, що самою суттю педагогічної креативності є погляд, задум, ідея, пов’язана з тисячами повсякденних явищ.

Високогармонійного, всестороннього становлення, освіченості, духовного збагачення, моральної чистоти – усього цього людина здобуває за умов, коли поряд з розумовою, моральною, естетичною культурою вона досягає високого ступеня культури праці, трудової креативності.

Гармонійне поєднання цих двох функцій педагогічної праці, уміння мислити про різні речі й аналізувати важкий процес навчання з різноманітних боків – це одна з тих найтонших галузей педагогічної творчості, проникнення в які, за глибоким переконанням популярного викладача, надає нам щастя творчості.

Методична діяльність Кіровоградського коледжу статистики НАСОА - це цілісна структура взаємозалежних дій і методів яка полягає на здобутках науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів та направлена на всестороннє збільшення професійної творчості кожного педагогічного співробітника, на збагачення й становлення креативного потенціалу педагогічного колективу установи, здобуття оптимальних результатів освіти, виховання й становлення майбутнього жителя.

Педагогічний колектив ККС НАСОА - це колектив однодумців, креативних, талановитих людей, яких поєднує необхідність допомогти кожному студенту проявити його мистецький потенціал.

ККС-НАСОА

Бібліотека Кіровоградського коледжу статистики НАСОА

Ніщо не принесло світу стільки добра, як книга – найбільша зброя розуму в руках людини. Книга – це склад колективного людського досвіду, який збагачується тисячоліттями. Саме тому бібліотека закладу діє під лозунгом: : «Бібліотека це вікно у світ».

Керує бібліотекою закладу Мельниченко І.О., яка направляє свою роботу на допомогу учбово – виховному процесу.

Студенти мають змогу одержати потрібну літературу для створення рефератів, курсових робіт, а також для індивідуальної діяльності та підготовки до практичних занять. Обслуговування читачів відбувається відповідно до Правилами користування бібліотекою закладу. На абонементі читачі мають змогу одержати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки.

Зорієнтувати свою увагу в нових надходженнях допомагає стенд "Нові надходження", а також книжкові фестивалі та тематичні полички.

З найдорогоціннішими довідковими та періодичними виданнями студенти діють у читальній залі закладу, де сформовані всі умови для продуктивної праці.

Тісне співтоваришування з бібліотеками міста дає можливість студентам закладу користуватися фондами цих установ, а також бути активними діячами всіх заходів які відбуваються у бібліотеках нашого міста.

Для того щоб надати допомогу абітурієнтам пристосуватися до нових умов навчання, краще зорієнтуватися у довідково-бібліографічному фонді, співробітник бібліотеки здійснює спеціальні заняття, на яких ознайомлює їх з правилами користування бібліотекою, її інформаційними можливостями, навчає раціонально діяти з періодикою.

В закладі сформована електронна бібліотека з професійною та художньою літературою.

Бібліотечний фонд має у своєму складі 5974 екземплярів спеціальної, методичної, наукової, додаткової і художньої літератури.

Збільшення світоглядних орієнтацій студентів, всестороння допомога сприйняттю і оволодінню ними історії, свят, обрядів і традицій є духовною ціллю бібліотеки ККС як функціонального відділення закладу. Таким чином, бібліотека є активним діячем освітньо-виховного процесу, ціленаправленого на становлення у студентів громадянської позиції, сприяння розумовому формуванню особистості, намагання до постійного професійного зростання.

Кіровоградський-коледж-статистики-НАСОА ККС-НАСОА

Бібліотека – це той храм, де завжди виникає і зберігається духовність.

Отже, ККС НАСОА має всі умови для високоякісного навчання та становлення майбутнього покоління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!