Роздрукувати сторінку

Кіровоградський інститут комерції, КІК

« Назад

1993 рік в місті Кіровограді ознаменований відкриттям інституту комерції. Більше 15 років даний вуз існує на ринку освітніх послуг України, і за цей час підготував і випустив чималу кількість висококваліфікованих працівників у сфері бізнесу, управління економікою, бухгалтерської справи, торгівлі. Велика увага в інституті надається мовному формуванню спеціалістів.

Кіровоградський-інститут-комерції, КІК

На сьогоднішній день Кіровоградський інститут комерції (КІК) займає гідне місце серед інститутів України. Крім того, що матеріально-технічна структура інституту відповідає всім сучасним нормам, а також дозволяє навчати студентів на вищому рівні.

Контакти Кіровоградського інституту комерції

Адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 32/3.

Кіровоградський-інститут-комерції КІК

Закон України "Про освіту" стимулював появу нових учбових установ різноманітні форми власності, що ставили за ціль формування кадрів для народного господарства з вищою освітою з гостродефіцитних кваліфікацій.

У 1993 р. в Кіровограді створюється Кіровоградський інститут комерції. На відміну від дореволюційних закладів інститут є вищою учбовою установою, але він продовжує традиції комерційної освіти в регіоні: навчає фахівців у галузі бізнесу, управління економікою, бухгалтерської діяльності, торгівлі. Слово "комерція" в імені закладу в контексті місцевої історії значить наступність традицій бізнес-освіти в місті, виходить за рамки суто комерційної кваліфікації навчання. В основу роботи закладу покладено нові, прогресивні, в тому числі і закордонні, технології формування фахівців та покращений вітчизняний досвід найкращих ВНЗ України. В здобувають освіту студенти з Кіровоградського та інших регіонів України.

Навчання в інституті спрямоване на становлення у студентів міцних теоретичних вмінь та практичних здібностей. Плідна увага надається участі у Загальноукраїнських фестивалях наукових студентських робіт, студентських турнірах та семінарах. Студенти закладу на протязі минулих 4-х років - постійні учасники щорічної наукової конференції молодих вчених. Здійснення конкурсів та олімпіад для старшокласників шкіл на протязі останніх 3-х років забезпечує приєднання до студентських лав якісно сформованих абітурієнтів; призери олімпіад та конкурсів одержують пільги при вступі до закладу. Учні, що завершили середні та середні спеціальні освітні заклади з дипломами з відзнакою, одержують ректорські стипендії. Спеціалісти інституту уважно опановують ринок праці і кожен рік намагаються покращувати програми учбових курсів відповідно до потреб часу.

Напрями навчання Кіровоградського інституту комерції:

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

Сьогодні Кіровоградський інститут комерції являє собою приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який дає можливість отримати диплом про вищу освіту державного зразка. Навчання в закладі здійснюється на платній основі. Є денне і заочне відділення.

Кіровоградський інститут комерції готує фахівців за такими напрямами, як маркетинг, менеджмент і економіка. Студенти економічного факультету можуть отримати такі спеціальності, як:

- облік і аудит;

- маркетинг;

 - фінанси.

Кіровоградський-інститут-комерції

Матеріально-технічна структура КІК

Що стосується матеріально-технічної структури інституту, то вона достатня для того, щоб весь учбово-виховний процес здійснювався на належному рівні. Всі без винятку навчально-методичні класи обладнані згідно всім вимогам сучасності, щоб студенти могли отримати повноцінну і максимально якісну освіту. Також матеріально-технічної структури досить для того, щоб студенти могли займатися науково-дослідною діяльністю, яка необхідна для формування високоосвічених спеціалістів.

Навчальні кабінети КІК оснащені новітнім обладнанням, що дозволяє здійснювати якісне і сучасне навчання, а студентам допоможе швидше і краще засвоїти навчальну програму. Наочні приклади, схеми і таблиці, інтерактивні дошки та інше обладнання, що використовується при навчанні, дозволяє студентам не тільки засвоювати отриману інформацію, але і займатися аналізом, робити власні висновки.

Міжнародна співпраця Кіровоградського інституту комерції

Вже багато років Кіровоградський інститут комерції активно розвиває зв'язки із студентами та викладачами багатьох країн, таких як Росія, Угорщина, Польща і Великобританія. Співробітництво здійснюється шляхом обміну педагогами і студентами, стажування, участі в круглих столах, що стосуються проблем економічного розвитку.

Крім того, з 1996 року на постійній основі, у Кіровоградському інституті працюють представники Корпусу миру США, а також Британської служби консультацій за кордоном.

Кіровоградський інститут також постійно співпрацює з багатьма відомими світовими організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд, Корпус миру і багатьма іншими, намагаючись обмінюватися досвідом, проводити конференції та спільні зустрічі. Більшість вчених і студентів з Європи, Росії і Америки співпрацюють та обмінюються досвідом з Кіровоградським інститутом, а також створюють спільні наукові роботи і праці. Інститут щороку проводить спеціальні конференції та зустрічі, присвячені тим чи інших питань або проблем.

Педагогічний колектив КІК

Освітнім та виховним процесом в інституті на сьогоднішній день керує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого діють 8 докторів наук, 30 кандидатів наук, доцентів.

КІК

Науково-дослідницька діяльність у Кіровоградському інституті комерції

Науково-дослідницька діяльність в Кіровоградському інституті комерції є важливою функціональною складовою навчання майбутніх спеціалістів. Підсумки дослідницької роботи кафедр та науково-дослідницької частини закладу застосовуються в освітньому процесі для підготовки та запровадження нових курсів і спецкурсів. Учені закладу створюють плідний внесок у становлення вітчизняної науки. В Кіровоградському інституті комерції постійно відбуваються світові наукові семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи з питань економічного та соціального становлення Кіровоградського регіону та України в цілому.

Інститут має модерну матеріально-технічну структуру для публікування наукової та учбово-методичної літератури. Спеціалісти інституту активно приймають участь у створенні державних програм та законів, діють у комісіях Верховної Ради України, де мають змогу виявити на практиці підсумки своїх наукових досліджень.

Отже, Кіровоградський комерційний інститут – це сучасний заклад, який конкурує на ринку праці України, забезпечуючи високоосвіченими фахівцями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!