Роздрукувати сторінку

Технологія лісопильно-деревообробних виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Технологія лісопильно-деревообробних виробництв» відноситься до варіативної частини професійного циклу. Вивчення даної дисципліни має дуже важливе значення, так як сприяє підвищенню рівня знань студентів про деревообробну промисловість в цілях поліпшення екологічних і економічних показників підприємств, на яких вони будуть працювати після закінчення навчання.

Метою вивчення дисципліни «Технологія лісопильно - деревообробних виробництв» є:

- формування знань в предметній області;

- формування уявлень про загальні принципи обробки ділової деревини на деревообробних підприємствах;

- систематизація знань з питань енергозбереження при розпилюванні деревини;

- ознайомлення з відходами лісопильного виробництва та можливої придатності їх в якості сировини для одержання будівельних матеріалів;

- оцінка техніко-економічних переваг різних технологій деревообробних виробництв;

- підготовка бакалаврів до самостійного вирішення практичних завдань.

деревообробна-промисловість

Завдання освоєння дисципліни: навчити студентів системного підходу при аналізі, виборі, розрахунках та реалізації технологічних процесів виробництва різних пиломатеріалів, заготовок і попутної пилопродукції з урахуванням раціонального і комплексного використання сировини, підвищення якості продукції, продуктивності праці, зниження її собівартості і потреби ринку. Вивчення дисципліни дає знання, на базі яких фахівець може оволодіти новими професійними знаннями в галузі деревообробки, зможе вирішувати професійні завдання, а також сприяє розширенню наукового кругозору та формування особистісних компетенцій фахівця.

Базою для опанування курсу є такі дисципліни як «Деревознавство», «Лісове товарознавство», «Дереворіжучі верстати та інструменти».

Отримані знання та вміння, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Технологія лісопильно - деревообробних виробництв» необхідні для виконання курсового проекту та при підготовці випускної кваліфікаційної роботи.

лісопильне-виробництво

Для успішного засвоєння знань з дисципліни «Технологія лісопильно - деревообробних виробництв» студент повинен мати уявлення:

- про стан, проблеми та перспективи розвитку лісопильного виробництва;

- про засади теорії розкрою пиловочної сировини з урахуванням раціонального і комплексного її використання;

- про вдосконалення і створення нового обладнання, приладів;

- про створення нових технологічних процесів виробництва пиломатеріалів і заготовок.

Знати:

- прогресивні методи планування розкрою деревини на пилопродукцію з урахуванням специфікації сировини та пиломатеріалів, конкретних умов виробництва, ринкового попиту.

Поряд з іншими загальнопрофесійними і спеціальними дисциплінами курс «Технологія лісопильно - деревообробних виробництв» готує випускника до вирішення наступних завдань:

- розробка методів вирішення технологічних, економічних і соціальних проблем в деревообробній промисловості;

- застосування наукових принципів для створення високоефективних технологій лісопиляння.

Технологія-лісопильно-деревообробних-виробництв

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Редькін А.К., Нікішов В.Д., Смєхов С.Н., Ярцев І.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Технологія лісопильно-деревообробних виробництв» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!