Роздрукувати сторінку

Океанські шляхи світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Океанські шляхи світу» формує у студентів діалектичне мислення, привчає до використання статистичного та картографічного матеріалу і тим самим дає можливість студенту виявити причинно-наслідкові зв'язки в рамках просторового аналізу. Останнє, в свою чергу, сприяє кращому засвоєнню дисциплін професійного циклу: навігації, лоції, гідрометеорологічного забезпечення судноплавства, морського права та інших.

Метою дисципліни «Океанські шляхи світу» є вивчити сукупність фізико-географічних, економічних і політичних чинників, під впливом яких формуються локальні, регіональні та міжнародні морські перевезення, основні промислові райони світового океану.

навігаційна-вахта

Основними завданнями дисципліни «Океанські шляхи світу» є вивчення:

- прояву економічних зв'язків між окремими регіонами і країнами через товаро-фрахтові ринки, які складаються з-за існуючої спеціалізації і географічного поділу праці;

- особливості та типи транспортних вузлів, морських портів, зон їх морських зв'язків;

- специфічних особливостей роботи морського вантажного, пасажирського та рибопромислового флоту в Світовому океані з усім різноманіттям складних і часто мінливих гідрометеорологічних, політичних і ринкових умов;

- найважливіші транспортні магістралі Світового океану та їх вузлові точки – міжнародні морські канали, найважливіші рибопромислові райони.

Дисципліна відноситься до математичного і природничо-наукового циклу. Дисципліна спирається на знання та навички студента в обсязі середньої (повної) загальної освіти.

Дисципліна «Океанські шляхи світу» є попередньою для дисциплін «Економіка», «Гідрометеорологічне забезпечення плавання і промислу» «Навігація і лоція».

Океанські-шляхи-світу

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетенцій, передбачених для морських спеціальностей:

Професійні компетенції:

- Здатність нести ходову навігаційну вахту на судні.

- Забезпечення вимог в навчальних дисциплінах спеціальності «Судноводіння».

- Планування і проведення переходу і визначення місця розташування.

- Несення безпечної навігаційної вахти.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- карту Світового океану, карту водних шляхів, карту промислових районів;

- поділ Світового океану на океани і моря;

- основні судноплавні протоки, водні шляхи та промислові райони;

- морські басейни України і її рибопромислові басейни.

-- Вміти:

- орієнтуватися на географічних картах;

- працювати з картографічним матеріалом та довідковою літературою.

-- Володіти:

- навичками застосування відомих економічних зв'язків між окремими регіонами, країнами і континентами при формуванні вантажних потоків і організації рибного промислу до вирішення завдань судноводіння та рибальства.

У відповідності з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» основними формами вивчення дисципліни є: читання лекцій, проведення практичних занять, самостійна наукова робота студентів.

Основним методом вивчення дисципліни «Океанські шляхи світу» є лекції, які проводяться в лекційних аудиторіях з використанням наочних посібників.

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів.

Практичні роботи орієнтовані на закріплення теоретичних знань з дисципліни і отримання практичних навичок. Перед початком практичних робіт викладач роздає студентам методичні вказівки і завдання по виконанню робіт, дає відповідні пояснення щодо виконання завдань і ходу роботи за відповідній темі. Кожна практична робота закінчується контрольними питаннями по даній темі.

Світовий-океан

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Мартиненко В.Т., Васєнін Н.А., Черепанов Ю.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Океанські шляхи світу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!