Роздрукувати сторінку

Нефрологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Нефрологія, як терапевтичний напрямок, націлена на вивчення функцій нирок та лікування патологічних змін. Перші кроки до вивчення нефрології в медицині робилися ще в 19 столітті, але як спеціальність нефрологія з'явилася тільки у другій половині 20 століття, була заснована асоціація і відкрито перше відділення нефрології. Після офіційної появи даного напрямку, довелося ввести окрему дитячу нефрологію, так як почастішали випадки дитячих ниркових захворювань. За останні десятиліття кількість ниркових аномалій у новонароджених зросла в кілька разів. Варто відзначити, що найчастіше відхилення в нормальному функціонуванні нирок зустрічаються у регіонах, де знаходяться різні виробництва.

До нефрологічних захворювань відносять:

- Пієлонефрит;

- Гломерулонефрит;

- Амілоїдоз;

- Нефротичний синдром;

- МКБ (сечокам'яна хвороба);

- Вовчак;

- Васкуліт та ін.

лікування-нирок

Часто хвороби протікають без видимих симптомів, тому пацієнти відзначають якісь проблеми лише на стадії, коли доведеться вдатися до хірургічного втручання. Також визначити природу захворювання складно із-за значного різноманіття клінічної картини.

При цьому хворі приходять зі скаргами на набряки (у першу чергу помітна припухлість повік і обличчя, потім починають набрякати кінцівки і тулуб), блідість шкірних покривів.

Метою вивчення є отримання студентами комплексу фундаментальних знань і практичних навичок в галузі нефрології, які дозволять їм кваліфіковано розробляти та реалізовувати заходи по наданню спеціалізованої медичної допомоги хворим з захворюваннями сечовидільної системи; поглиблення знань з клінічної нефрології, базових практичних навичок надання нефрологічної допомоги, формування навичок проведення і оцінки функціональних методів дослідження в нефрології, професійної підготовки до організаційної і практичної роботи та вдосконалення освіти у сфері надання спеціалізованої нефрологічної допомоги.

Завдання освоєння дисципліни полягають у вивченні:

- основ нефрології;

- наукових підходів до дослідження етіології, патогенезу, ефективності терапії сечовидільної патології;

- сучасних терапевтичних підходів в нефрології;

- методів дослідження функціонального стану сечовидільної системи.

Нефрологія

Студенти, що завершили вивчення даної дисципліни, повинні:

-- Знати:

- наукові підходи до дослідження нефрологічної патології;

- сучасні підходи, принципи діагностики і терапію захворювань нирок;

- рівні, логіку проведення діагностичних методів дослідження;

- мати уявлення про специфіку ниркової патології при ендокринних захворюваннях.

-- Вміти:

- знаходити спільну мову з хворими;

- визначити показання до госпіталізації;

- правильно збирати анамнез, проводити об'єктивні дослідження, визначати ступінь тяжкості захворювання, виробити план обстеження і лікування хворого, інтерпретувати отримані дані інструментальних та лабораторних методів;

- діагностувати і диференціювати невідкладні стани при захворюваннях сечовидільної системи, проводити невідкладні заходи щодо виведення хворого із критичного стану;

- скласти програму підготовки хворого до оперативного лікування, скласти програму ведення хворого при хірургічних втручаннях;

- проводити корекцію метаболічних порушень у хворих з ендокринною патологією;

- проводити диференційний діагноз;

- проводити профілактику і лікування основного захворювання та ускладнень.

-- Демонструвати:

- здатність і зацікавленість використання в практичній діяльності сучасних підходів в діагностиці і терапії нефрологічної патології;

- уміння самостійно вивчати і розуміти спеціальну наукову і методичну літературу, пов'язану з проблемами нефрології;

- навички та вміння застосування наукових методів у ході проведення клінічного дослідження, а також розробки програми і методики його практичного проведення.

-- Володіти:

- етичними нормами та правилами здійснення клінічних досліджень;

- навичками розвитку професійної освіти.

сечовидільна-система

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: С.І. Рябова, В.А. Алмазова, Є.В. Шляхто та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Нефрологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!