Роздрукувати сторінку

Навігація і лоція, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Навігація і лоція» відноситься до базової частини професійного циклу.

Мета дисципліни «Навігація і лоція» забезпечення основи для підготовки професійного техніка-судноводія, здатного вирішувати завдання, що відповідають його кваліфікації, визначеної Державними вимогами до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми за напрямом підготовки дипломованого фахівця.

навігаційне-обладнання

Завдання дисципліни "Навігація і лоція" - дати майбутньому судноводію теоретичні знання і практичні навички, необхідні для виконання обов'язків помічника капітана.

«Навігація» - наука про вибір шляху, визначення місця і переміщення судна в морі з урахуванням завдань, розв'язуваних судокерівником, і впливу зовнішнього середовища на напрям і швидкість судна. Навігація – провідна дисципліна в ряду інших дисциплін в галузі судноводіння.

"Лоція" - наука про навігаційне обладнання морів і океанів, морських навігаційних карт і умовних позначеннях, підручниках і посібниках для плавання, а також правила і обставини їх використання.

Навігація-і-лоція

В результаті вивчення студенти повинні:

- мати практичний досвід аналітичного і графічного числення; визначення місця судна візуальними і астрономічним способами, з використанням радіонавігаційних приладів і систем; попереднього опрацювання та планування рейсу судна і переходу з урахуванням гідрометеорологічних умов плавання, керівництв для плавання і навігаційних посібників; використання та аналізу інформації про місцезнаходження судна; визначення поправки компаса; постановки судна на якір і з якоря і швартовних бочок; проведення вантажних операцій, пересадки людей, швартовних операцій, буксирування суден та плавучих об'єктів, зняття судна з мілини; управління судном, у тому числі при виконанні аварійно-рятувальних операцій;

- вміти визначати координати пунктів приходу, різницю широт і довгот, дальність видимості орієнтирів; вирішувати завдання на переклад і виправлення курсів і пеленгів; вільно читати навігаційні карти; вести графічне числення шляху судна на карті з урахуванням поправки лага і циркуляції, дрейфу судна від вітру, зносу судна течією, спільної дії вітру і течії, вести просте і складне аналітичне числення шляху судна;

- вести прокладання шляху судна на карті з визначенням місця візуальними способами та з допомогою радіотехнічних засобів;

- визначати місцеположення судна за допомогою супутникових навігаційних систем;

- орієнтуватися у небезпеках і особливостях району при плаванні поблизу берега;

- проводити попередню прокладку за маршрутом переходу;

- проводити коректуру карт, лоцій та інших навігаційних посібників для плавання;

- розраховувати елементи припливу з допомогою таблиць припливів, складати графік припливу і вирішувати пов'язані з ним штурманські завдання;

- розраховувати середню квадратичну похибку обсервованого місця, будувати на карті площу ймовірного місця знаходження судна;

- застосовувати правила несення ходової та стоянкової вахти, здійснювати контроль за виконанням установлених вимог, норм і правил, підтримання судна в морехідному стані;

- володіти міжнародною стандартною мовою в обсязі, необхідному для виконання своїх функціональних обов'язків;

- передавати і приймати інформацію, у тому числі з використанням візуальних сигналів;

- виконувати маневри, в тому числі під час рятування людини за бортом, постановки на якір і швартуванні;

- керувати судном на мілководді, в штормових умовах, в льодах, при поділі руху, в зонах дії систем поділу руху, з урахуванням впливу вітру і течії;

- виконувати процедури постановки на якір і швартовні бочки, швартування судна до причалу, до судна на якорі або на ходу.

-- Знати:

- основні поняття та визначення навігації;

- призначення, класифікацію та компонування навігаційних карт;

- електронні навігаційні карти;

- суднову колекцію карт і посібників, їх коректуру і облік;

- визначення напрямів та відстаней на картах;

- виконання попередньої прокладки шляху судна на картах;

- умовні знаки на навігаційних картах;

- графічне та аналітичне числення шляху судна і його оцінку точності;

- методи та способи визначення місця судна візуальними засобами з оцінкою їх точності;

- заходи щодо забезпечення плавання судна в особливих умовах, вибір оптимального маршруту;

- засоби навігаційного обладнання та огороджень;

- навігаційні посібники і керівництва для плавання;

- облік приливно-відливних течій в судноводінні;

- керівництво для плавання в складних умовах;

- організації штурманської служби на суднах;

- маневрені характеристики судна;

- вплив роботи рушіїв та інших факторів на керованість судна;

- маневрування при зйомці і постановці судна на якір;

- способи маневрування для запобігання надмірного ситуації зближення;

- правила контролю над судами в портах.

судноводій

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Дмитрієв В.І., Кожухов В.П., Ольховський В.Є. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Навігація і лоція» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!